لبنان
 
۵ خرداد ۱۳۹۷
تحلیلی بر انتخابات لبنان دولت آتی؛ دولت ملی
تاریخ انتشار : ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷
انتخابات لبنان و شکسته شدن چارچوب‌ها
تاریخ انتشار : ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
انتخابات لبنان و گسترش عمق استراتژیک مقاومت
تاریخ انتشار : ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
پیروزی حزب‌الله خواب آمریکا و متحدانش را در خلیج ‌فارس آشفته کرد
تاریخ انتشار : ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
حزب‌الله و انتخابات لبنان؛ قدرت‌افکنی در مقابل دکترین تکامل‌یافته ضاحیه
تاریخ انتشار : ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
روشن نیست سعد الحریری دوباره نخست‌وزیر لبنان شود؛ کرسی‌های المستقبل سقوط کرد
تاریخ انتشار : ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷
پیروزی حزب الله در انتخابات لبنان
تاریخ انتشار : ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷
ترکیب جدید پارلمان لبنان، پیروزی بزرگ برای مقاومت است
تاریخ انتشار : ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷
۷ نکته اساسی درباره انتخابات لبنان؛ قدرت تاثیرگذاری نصرالله بر افکارعمومی
تاریخ انتشار : ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷