QR CodeQR Code

Hindistan

Şiə Sünnü Ali-Səudun cinayətinə etiraz aksiysı keçiriblər (Kişmir)

4 Jan 2016 00:35Story Code: 510069

News Link :
https://www.islamtimes.org/az/gallery/510069/1/şiə-sünnü-ali-səudun-cinayətinə-etiraz-aksiysı-keçiriblər-kişmir

Islam Times
  https://www.islamtimes.org