QR CodeQR Code

Bura irandı

Bir millətin 40 il müqaviməti

12 Feb 2019 11:02Story Code: 777493

News Link :
https://www.islamtimes.org/az/gallery/777493/1/bir-millətin-40-il-müqaviməti

Islam Times
  https://www.islamtimes.org