QR CodeQR Code

Peyklə çəkilmiş foto

Ingiltərənin saxlanılmış gəmisi İran sahilində

Mashreqnews , 21 Jul 2019 14:38Story Code: 806182

News Link :
https://www.islamtimes.org/az/gallery/806182/1/ingiltərənin-saxlanılmış-gəmisi-iran-sahilində

Islam Times
  https://www.islamtimes.org