QR CodeQR Code

Bu bir rəsmi inqilabdır

18 Mar 2023 12:08

İslamtimes - Fransa hökuməti bir neçə həftəlik kütləvi etirazlara baxmayaraq, insanların istəklərinə məhəl qoymadan pensiya qanununu həyata keçirdi.Story Code: 1047321

News Link :
https://www.islamtimes.org/az/video/1047321/bu-bir-rəsmi-inqilabdır

Islam Times
  https://www.islamtimes.org