QR CodeQR Code

Orxan Məmmədov

Azərbaycanda millətçiliyin analarından olan xəbis, yəhudi qadını - AXIRZAMAN HADİSƏLƏRİ...

18 Mar 2020 17:51Story Code: 851160

News Link :
https://www.islamtimes.org/az/video/851160/azərbaycanda-millətçiliyin-analarından-olan-xəbis-yəhudi-qadını-axirzaman-hadisələri

Islam Times
  https://www.islamtimes.org