آمریکا
 
داستان «حق وتو»یی که همه آن را می‌خواهند
تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱۳۹۹
ترامپ شرایط را برای لغو تحریمهای ایران دشوارتر می کند
تاریخ انتشار : ۳ آبان ۱۳۹۹
ناکامی کودتای امریکا با پیروزی سوسیالیست‌های بولیوی
تاریخ انتشار : ۱ آبان ۱۳۹۹
ننگ عادی‌سازی برای پاک‌سازی رنگ تروریسم
تاریخ انتشار : ۱ آبان ۱۳۹۹
«نه» قاطع بولیوی به جریان تحت حمایت آمریکا/ وزیر سابق مورالس رئیس جمهور شد
تاریخ انتشار : ۱ آبان ۱۳۹۹
ارزیابی مواضع ترامپ و بایدن در سیاست خارجی آمریکا
تاریخ انتشار : ۱ آبان ۱۳۹۹
اهداف اساسی بایدن و ترامپ یکسان است
تاریخ انتشار : ۱ آبان ۱۳۹۹
شکست یک کودتا / بازگشت دوباره جبهه ضدآمریکایی به قدرت سیاسی در بولیوی
تاریخ انتشار : ۳۰ مهر ۱۳۹۹
چرا در دوره دوم ترامپ آمریکا دیگر ابرقدرت نخواهد بود؟
تاریخ انتشار : ۳۰ مهر ۱۳۹۹