آمریکا
 
۵ اسفند ۱۳۹۹
انتقام در اقلیم
تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
غافلگیری بایدن در اربیل
تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
تبرئه توحش آمریکایی
تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
سه هدف نشست سرویس‌های اطلاعاتی غرب با سرکرده‌های داعش
تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
رویترز: شکست استیضاح، شکاف در آمریکای مجروح را عمیق‌تر کرد
تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
گراهام: جنبش ترامپ زنده و سرحال است
تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
«مقاومت» یا «سازش»؛ کدام‌یک به جنگ منتهی می‌شود؟
تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
چهار پیامد سخت تبرئه ترامپ برای آمریکا
تاریخ انتشار : ۲۸ بهمن ۱۳۹۹