آمریکا
 
روز بد ترامپ؛ استهزا در لندن، استیضاح در واشنگتن
تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱۳۹۸
آمریکا: چین یک چالش استراتژیک است
تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱۳۹۸
شانس پرده دوم آشوب ترامپ در عراق
تاریخ انتشار : ۱۳ آذر ۱۳۹۸
پیونگ‌یانگ: مذاکره با امریکا چیزی جز فریب نیست
تاریخ انتشار : ۱۳ آذر ۱۳۹۸
استعمار مدرن با طعم حقوق بشر آمریکایی
تاریخ انتشار : ۱۳ آذر ۱۳۹۸
وضعیت امروز شیلی، حاصل استعمار و اقتصاد نئولیبرال فریدمنی است
تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱۳۹۸
نقش پزشکان در افزایش خودکشی آمریکایی‌ها
تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱۳۹۸
سردرگمی برخورد امریکا با طالبان
تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱۳۹۸
نیویورک‌تایمز: تحریم‌ها علیه ایران هنوز دستاوردی برای آمریکا نداشته است
تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱۳۹۸