آمریکا
 
۲ مهر ۱۴۰۱
آمریکا در پیچ تاریخی بایدن در بن‌بست چندطرفه!
تاریخ انتشار : ۸ شهريور ۱۴۰۱
سازمان ملل میانجی یا یک طرف جنگ یمن؟
تاریخ انتشار : ۶ شهريور ۱۴۰۱
رازهای سر به مهر اشرف غنی و حیثیت بر باد رفته
تاریخ انتشار : ۶ شهريور ۱۴۰۱
تجاوز مجدد آمریکا به شرق سوریه
تاریخ انتشار : ۳ شهريور ۱۴۰۱
پنجاه هزار زندانی انفرادی در آمریکا با حداقل استانداردهای حقوق بشری
تاریخ انتشار : ۳ شهريور ۱۴۰۱
غارت نفت در میدان جنگ؛ از یمن تا سوریه
تاریخ انتشار : ۱ شهريور ۱۴۰۱
افزایش خشونت سیاسی و خطر وقوع جنگ داخلی در آمریکا
تاریخ انتشار : ۱ شهريور ۱۴۰۱
یک سال پس از فضیحت خروج آمریکا از افغانستان
تاریخ انتشار : ۳۰ مرداد ۱۴۰۱