آمریکا
 
۳۱ شهريور ۱۴۰۰
تماس مخفیانه ژنرال ارتش آمریکا با چین از بیمِ حمله ناگهانی ترامپ
تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱۴۰۰
شکنجه، میراثی که آمریکا پس از حوادث ۱۱ سپتامبر به جا گذاشت
تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱۴۰۰
زندان بدنام گوانتانامو؛ نماد نقض حقوق بشر در آمریکا
تاریخ انتشار : ۲۳ شهريور ۱۴۰۰
اسرار نظامی آمریکا در افغانستان باقی مانده است
تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱۴۰۰
جدیدترین جنایت آمریکا در کابل
تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱۴۰۰
آثار روانی شکست در افغانستان بر نظامیان آمریکایی و اروپایی
تاریخ انتشار : ۱۸ شهريور ۱۴۰۰
کهنه سرباز آمریکایی یک خانواده را به گلوله بست
تاریخ انتشار : ۱۵ شهريور ۱۴۰۰
از نبرد سنگین پنجشیر تا شش دروغی که بایدن درباره افغانستان گفت
تاریخ انتشار : ۱۳ شهريور ۱۴۰۰
سایه نابرابری نژادی بر تحولات اجتماعی آمریکا
تاریخ انتشار : ۱۳ شهريور ۱۴۰۰