اروپا
 
۲۰ آذر ۱۳۹۷
سرکوب مردم ماموریت ماکرون برای زره‌پوش‌ها
تاریخ انتشار : ۱۸ آذر ۱۳۹۷
در غرب خبری نیست
تاریخ انتشار : ۱۸ آذر ۱۳۹۷
طوفان جلیقه زردها در پاریس
تاریخ انتشار : ۱۸ آذر ۱۳۹۷
عصر حاضر، عصر شکست لیبرالیسم است
تاریخ انتشار : ۱۸ آذر ۱۳۹۷
حمله به منزل وزیر محیط زیست فرانسه در تظاهرات
تاریخ انتشار : ۱۸ آذر ۱۳۹۷
پیوستن مردم بیشتر به اعتراضات سراسری "جلیقه زردها" در پاریس
تاریخ انتشار : ۱۸ آذر ۱۳۹۷
اروپا خیلی سریع بی‌ثبات می‌شود
تاریخ انتشار : ۱۸ آذر ۱۳۹۷
زخمی شدن 43 هزار نفر در تظاهرات اعتراضی فرانسه
تاریخ انتشار : ۱۸ آذر ۱۳۹۷
کارنامه سیاه نقض حقوق بشر فرانسه در آفریقا
تاریخ انتشار : ۱۸ آذر ۱۳۹۷