اروپا
 
۲۹ شهريور ۱۴۰۰
تاریخ انتشار : ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
دلایل سیاسی داخلی آمریکا در خروج نیروها از افغانستان نقش داشت
تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱۴۰۰
نگاهی به مرگبارترین تیراندازی‌های جمعی در انگلیس
تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱۴۰۰
هیچ کشوری به صورت یکجانبه طالبان را به رسمیت نشناسد
تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱۴۰۰
تقدير جانسون از دستاوردهاي 20 سال اشغالگري در افغانستان
تاریخ انتشار : ۲۳ مرداد ۱۴۰۰
تکلیف انگلیس معلوم است آیا سفیر روسیه نفوذی غرب است؟!
تاریخ انتشار : ۲۳ مرداد ۱۴۰۰
تیراندازی در پلیموث انگلیس/ ۶ تن از جمله فرد ضارب کشته شدند
تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱۴۰۰
صادرات تسلیحات به عربستان سعودی ناقضِ تعهدات کانادا است
تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱۴۰۰
بی اهمیتی جان مهاجران برای سران اروپایی
تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱۴۰۰