پژوهش ها
 
ليبرال دموکراسي در قهقرا
تاریخ انتشار : ۸ آذر ۱۳۹۷
مستعمره سازی ذهن: «حکمرانی خوب» غرب، همان تروریسم است
تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱۳۹۷
نقابِ حقوق بشر، ابزار غرب برای تحقق منافع
تاریخ انتشار : ۲۸ آبان ۱۳۹۷
بحران هويت، نقطه پاياني بر «پايان تاريخ»
تاریخ انتشار : ۲۶ آبان ۱۳۹۷
نسبت فلسفه با انقلاب اسلامی/ فلسفه حضور جدی در تفکر اسلامی دارد
تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱۳۹۷
بذرهای نابودی: جهان اهریمنیِ دستکاری ژنتیک
تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۷
سیاست از منظر قرآن
تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱۳۹۷
امام هشتم؛ تبیین‌گر مسأله امامت/امام رضا در امر امامت تقیه نکردند
تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱۳۹۷
تکاپوی آخرالزمان در غرب
تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱۳۹۷