کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

تفرقه، راهبرد امریکا در جهان اسلام

خبرگزاری فارس , 28 شهريور 1402 11:20

اسلام تایمز: چگونه آمريكاييها با ابزار تفرقه در جهان اسلام، توانستند به اهداف از پيش تعيين شده خود، همانا غارت منافع اين منطقه برسند. آنچه كه مسلم است، تفرقه و اختلاف در جهان اسلام از دو ريشه داخلي و خارجي نشأت مي‌گيرد. كه در اين مقاله به ريشه خارجي آن يعني توطئه آمريكاييها پرداخته شده است.


چگونه آمریکاییها با ابزار تفرقه در جهان اسلام، توانستند به اهداف از پیش تعیین شده خود، همانا غارت منافع این منطقه برسند. آنچه که مسلم است، تفرقه و اختلاف در جهان اسلام از دو ریشه داخلی و خارجی نشأت می‌گیرد. که در این مقاله به ریشه خارجی آن یعنی توطئه آمریکاییها پرداخته شده است.

مساله در این پژوهش این است که چگونه آمریکاییها با ابزار تفرقه در جهان اسلام، توانستند به اهداف از پیش تعیین شده خود، همانا غارت منافع این منطقه برسند. آنچه که مسلم است، تفرقه و اختلاف در جهان اسلام از دو ریشه داخلی و خارجی نشأت می‌گیرد. که در این مقاله به ریشه خارجی آن یعنی توطئه آمریکاییها پرداخته شده است.

دامن زدن اختلافات بین شیعه و سنی، تحریک ملتها و اقوام در جهان اسلام، دفاع از حکومتهای لائیک و سکولار و نامشروع، شایعه سازی و شبهه افکنی، جلوگیری از آشنایی مسلمین نسبت به یکدیگر، بزرگ‌نمایی اختلافات، نشر کتب تفرقه افکنانه، حمایت از افراد مساله‌دار و حمایت از گروههای مساله‌دار در استراتژی آمریکا برای تفرقه در جهان اسلام جایگاه ویژه‌ای دارند و در مقابل تکیه بر مشترکات نزدیک کردن کشورهای اسلامی به یکدیگر، تقویت جامعه اسلامی در برابر تهدیدات دشمن، تشکیل امت واحده، مساعدت علما، شناخت کامل از یکدیگر و شناخت دشمن زمینه‌های ایجاد وحدت در جهان اسلام است.

سرانجام اینکه تفرقه‌ای که از جانب بیگانگان در سالهای دور و آمریکا در این حال حاضر و سالهای اخیر بیشترین خسارات را نصیب مسلمانان در جهان اسلام کرده است که لازم است نسبت به شناخت توطئه‌های دشمن و عوامل بسترساز وحدت یک اولویت کاری توسط مسلمانان در نظر گرفته شود.

جهان اسلام از سالهای قدیم تا به امروز، بیش از هر چیزی از تفرقه و جدایی و تشتت رنج برده است و در همین راستا، انواع بحرانها و کشمکشهای تباه کننده را تجربه کرده است. بخش بزرگ این حرکت ناپسند از فقدان روحیه و وحدت مسلمین بوده است. در هر برهه‌ای گروهی از عوامل در دامن زدن به تفرقه نقش داشته‌اند. زمانی عامل اساسی در داخل جهان اسلام مورد جستجو قرار می‌گرفت و زمانی دیگر این عوامل بیرونی و در قرون اخیر قدرتهای خارجی و بیگانه بودند که راهبرد اساسی آنها در غارت جهان اسلام، دامن زدن به تفرقه و اختلاف بین مسلمین و کشورهای اسلامی بوده است. این عامل تباه کننده در دهه‌های اخیر به ویژه سالهای اخیر و امروزه توسط آمریکاییها دنبال می‌شود. جهان اسلام امروزه با توطئه‌ها و طرحهای شیطانی آمریکا دست به گریبان است.

این تفرقه و جدایی باعث شد که از هیبت و اقتدار مسلمانها و کشورهای اسلامی به شدّت کاسته شود و امروزه مورد تاخت و تاز قدرتهای سلطه گر به ویژه آمریکا باشد. در مقابل وحدت اسلامی، آرزوی همه صالحان و دلسوزان پیش قراولانی چون سید‌جمال‌الدین اسدآبادی، شیخ شلتوت، اقبال لاهوری، حضرت آیت الله العظمی بروجردی و در راس همه آنها امام خمینی (ره) و در حال حاضر مقام معظم رهبری بوده است؛ که شعار اتحاد، تقریب، همبستگی، وحدت و انسجام را برای مقابله با توطئه دشمنان اسلام انتخاب کرده بودند. تمام تلاش این بود که این بلای خانمان سوز را از جهان اسلام از سد راه پیشرفت و ترقی و برادری مسلمانان بردارند. سوال اصلی این مقاله، این است که عوامل تفرقه ساز از نگاه آمریکا در جهان اسلام چیست؟ و راههای مقابله با آن کدام است؟ در جواب به این سوال ابتدا از تفرقه و سپس از وحدت سخن راندیم.

● تفرقه استراتژی امریکا در جهان اسلام
اگر تفرقه را به معنی پراکندگی، واگرایی و دور شدن اجزای یک مجموعه از یکدیگر بدانیم، تفرقه و جدایی سیاسی مسلمانان بسیار خطرناک است. دشمنان اسلام و مخالفان عزت و قدرت مسلمین همواره در صدد ایجاد اختلاف و درگیری بین مسلمانان بوده اند. در سالهای اخیر به ویژه بعد از فروپاشی شوروی سابق در سال ۱۹۹۱ و طرح نظم نوین جهانی به وسیله آمریکا، تفرقه و اختلاف در جهان اسلام در صدر استراتژی خارجی آمریکا برای غارت مسلمین بوده است. اساساً یکی از راههای سلطه مستکبران در طول تاریخ و به بردگی کشاندن ملتها، ایجاد تفرقه و اختلاف بین آنها بوده است.

اگر به تاریخ گذشته جهان اسلام به ویژه دو قرن اخیر با دقت بنگریم در خواهیم یافت از زمانی که پای سلطه گران عالم به کشورهای اسلامی باز شد، تفرقه و تشتت در جهان اسلام شدت گرفت. آنها در پی زیاده خواهی‌های نامشروع آمده بودند، چاره کار را تجزیه جهان اسلام به دولتهای کوچک و دامن زدن به اختلافات جغرافیایی، قومی و مذهبی یافتند. این گونه که معلوم است، قدرتهای بیگانه به ویژه آمریکا به این آسانی دست از سر مسلمین بر نخواهند داشت. زیرا "امروزه بهانه‌های آمریکا و همپیمانانش که از لشکر کشی به مناطق استراتژیک جهان اسلام با هدف ممانعت از پیشرفت کشورهای اسلامی و عارض کردن فقر بر مسلمانان و ایجاد انشقاق و اختلاف میان کشورهای اسلامی اجرا می‌شود، سیاست انگلیس در "تفرقه بیانداز و حکومت کن" - و این بار توسط امریکا- همچنان کارایی خود را حفظ کرده است."

تفرقه و اختلاف میان بخش‌هایی از امت مسلمان، بیماری خطرناکی است که بیشترین ناقل آن در سالهای اخیر توسط آمریکایی‌ها صورت گرفت. توطئه‌های دشمنان اسلام به ویژه امریکای قداره بند در دوره اخیر شدت یافته و در فلسطین، در لبنان، در عراق، در پاکستان وافغانستان، این توطئه‌ها کارگر شد و بخشی از مردم یک کشور مسلمان، در برابر بخشی دیگر به جنگ و ستیز برخاستند و خون یکدیگر را ریختند. در همه این حوادث تلخ و مصیبت بار، نشانه‌های توطئه آشکار بود چشم‌های تیزبین، دست دشمنان را مشاهده کردند.

در همین راستا مقام معظم رهبری که سکاندار مطمئن و آگاه از نظام بین الملل است می‌فرمایند: "قدرتهای بین المللی امروز در مقابل دنیای اسلام ایستاده اند و رئیس جمهور آمریکا نیز صراحتا سخن از جنگهای صلیبی به میان می‌آورد که در چنین شرایطی کشورهای اسلامی باید بیشتر از گذشته به یکدیگر نزدیک شوند و همکاریهای خود را گسترش دهند." ایشان در زمانی دیگر فرمودند: "امروز قدرتهای شیطانی و در راس آنها امریکا که مظهر شر و شرارت می‌باشد، بر ضد دنیای اسلام، همدست شده اند و همانند عراق و افغانستان از هیچ اقدامی خلاف قانون انسانی مورد قبول بشریت ابایی ندارند و در چنین شرایطی تنها راه مقابله با دشمنان اسلام، وحدت و یکپارچگی امت اسلامی و پرهیز از اختلاف و درگیری است."

این سوال مرحوم کاشف الغطاء همچنان بی‌جواب مانده است که "چرا کشورهای اسلامی فقط غنایم جنگی استعمارگران شدند؟" ، البته برای آگاهان واضح و روشن است که قدرتهای بزرگ و در دوره فعلی امریکا در راستای سیاست سلطه جویی و انحصار طلبی خودشان، بر طبل تفرقه در جهان اسلام کوبیدند و تلاش زیادی کرده اند که به این هدف خود برسند. هدف آمریکاییها از دامن زدن تفرقه و اختلاف در جهان اسلام از زبان مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای شنیدنی است که فرمودند: "امروز تهدید آمریکا در این منطقه متوجه یک کشور و دو کشور نیست، متوجه همه است، امروز تهدید سرمایه داران صهیونیست پشت دستگاه حاکم امریکا به بلعیدن یک قسمت از منطقه ما اکتفا نمی‌کند، همه منطقه را می‌خواهند ببلعند و امروز صریحا همه این حرف را می‌گویند (طرح خاورمیانه بزرگ) معنایی جز این ندارد. از پنجاه و چند سال پیش که دولت غاصب صهیونیست تشکیل شد و از حدود صد سال پیش که این فکر در مجامع غرب و اروپا شکل گرفت، نیت همین بود که می‌خواهند این منطقه را ببلعند، بچرند، مردم این منطقه برایشان مهم نیستند، همه مورد تهدیدند." دشمنان قسم خورده مسلمین تنها راه چپاول و غارت جهان اسلام را در تفرقه و واگرایی کشورهای مسلمان نسبت به یکدیگر می‌بیند. این همان چیزی بود که قرنها توسط آنها در این بخش مهم دنیا دنبال شده است و تا مسلمین به خود نیایند، همچنان ادامه خواهد داشت. برای روشن شدن بیشتر موضوع به عواملی و مسائلی که به دشمن اجازه چنین کاری را داده است اشاره می‌کنیم:

▪ ابزارهای دشمن برای ایجاد تفرقه در جهان اسلام
دشمنان کهنه کار مردم مسلمان در طول تاریخ از ابزارهای متعددی برای ایجاد تفرقه بهره گرفتند که از آن جمله است:

۱) دامن زدن به اختلاف بین شیعه و سنی
به یقین آنچه که برای دشمن به ویژه آمریکاییها اهمیت دارد، حضور آتش کینه و تفرقه بین دو گروه بزرگ مذهبی یعنی شیعه و سنی است. هدف نهایی و اصلی آنها چیزی جز نابودی اصل دین اسلام نیست و اگر قرائت خاصی از دین را پذیرفته و تبلیغ می‌کنند و با قرائتی دیگر، دشمنی می‌ورزند ازسر فریب و حیله است، از این طریق اعتماد بخشی از مسلمین را به خودشان جلب کنند و با وسیله قرار دادن همان گروه به اهداف شوم و پلید خود برسند، با جمعبندی موضع گیریهای دشمنان در تایید گروه خاص، می‌توان به این نتیجه رسید که دشمنی آنان با اصل دین است و چنانچه نابودی دین و مقدمات آن فراهم شود، لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد و با دین همان خواهند کرد که با مسلمانان اندلس در گذشته کردند.

اگر قدری تامل کنیم، درخواهیم یافت که مذاهب زیادی در آغوش اسلام سر بر آورده اند که دو گروه شیعه و سنی بزرگترین آنها هستند. این دو مذهب، قرنها در کنار یکدیگر به زندگی برادرانه ادامه دادند و در غم و شادی یکدیگر روزگار سپری کردند و مانند یدی واحد در مقابل زورگویان ایستادند. مصداق بارز این برادری پیروان این دو مذاهب در ایران اسلامی هستند. آنها چه بسا از یکدیگر پیوند زنا شویی برقرار نمودند و در همین سالهای نه چندان دور در جنگ ۸ ساله عراق علیه ایران در جبهه‌های نبرد که آتش آن را امریکاییها برافروخته بودند در کنار یکدیگر به شهادت رسیدند.

این واقعیت دارد از زمانی که پای زیادخواهان غربی به سرزمینهای اسلامی باز شد، گسستن رشته‌های مودت و دوستی بین شیعیان و اهل تسنن جدی گرفته شد و آنها کوشیده‌اند میان برادران دینی، نفرت و بیزاری نسبت به یکدیگر پدید آورند. رهبری انقلاب اسلامی بارها این توطئه دشمن به ویژه آمریکاییها را آشکارا به گوش جهانیان رساندند و تلاش کردند از برادر کشی میان مسلمانان جلوگیری کنند. معظم له در همین رابطه فرمودند: "در سطح دنیای اسلام هم یک تلاش و سیع و عمیق از سوی دشمن محسوس است برای این که میان ملت ایران و جوامع گوناگون مسلمان دیگر فاصله بیاندازند، اخلاف مذاهب را بزرگ کنند، جنگ شیعه و سنی را در هر منطقه‌ای از دنیا که ممکن باشد به وجود بیاورند." هم او فرمودند: "دشمن در پشت پرده با انواع حیله‌ها از جمله اهانت به باورهای شیعه و سنی در صدد تحریک فرقه‌های مذهبی بر ضد یکدیگر است. در مقابل این ترفندها همه مردم به ویژه علما به عنوان مرشدان هدایت ملتها، باید کاملا هوشیار باشند و بیش از گذشته بر وحدت، همدلی و محبت شیعه و سنی پافشاری کنند."

البته تلاش دشمن زمانی شدت گرفته که فهمید زمینه‌های این اختلاف در بین مذاهب اسلامی به ویژه تشیع و تسنن وجود دارد. آنچه مسلم است این است که بپذیریم تمام اختلافات مذهبی در بین مسلمین ناشی از سوء تفاهم نیست. هیچ انسان منصفی از پیروان دو مذهب تشیع و تسنن چنین ادعایی ندارند بلکه به تعبیر مقام معظم رهبری "اختلاف بین طرفداران دو عقیده (شیعه و سنی) بر اثر تعصبات امری طبیعی است و مخصوص شیعه و سنی هم نیست. بین فرقه شیعه، خودشان و بین فرق فقهی و اصولی اهل تسنن مثل اشاعره، معتزله، مثل حنابله، احناف و شافعیه و این‌ها... اختلافاتی وجود داشته است... وقتی استعمار وارد شد از این سلاح حداکثر استفاده را کرد." نکته مهم این است که فرق و مذاهب گوناگون نشات گرفته از دین مبین اسلام باید آنطور که هستند همدیگر را بشناسند و تصورات دروغین و موهوم را از خودشان دور کنند و دست از دشمنی به یکدیگر بردارند.

چه کسی می‌تواند منکر این مطلب شود که آنچه در عراق در سالهای اخیر بعد از اشغال توسط آمریکا می‌گذرد توطئه آمریکاییها نیست. آیا می‌توان نزاع واقعی را بین برادران شیعه و سنی آن سامان دانست یا باید بگوییم که همه این نزاعها، در حوزه سیاسی مطرح است که توسط اشغالگران هدایت می‌شود ولی متاسفانه هزینه آن را شیعیان و اهل تسنن می‌پردازند. تعجب آنجاست که تمام این فجایع بنام مسلمانان فرق نمی‌کند شیعه و سنی دارد انجام می‌گیرد. فریب خوردگان عراق به راحتی برادرانشان را می‌کشند و تکفیر می‌کنند و در این وسط از اشغالگران و توطئه‌های آنها بی‌تفاوت هستند. چه مصیبتی بالاتر از حضور آمریکاییها در یک کشور مسلمان و آن هم زمانی که آنها تصمیم به ماندن دراز مدت در این سرزمین دارند، بیاد بیاوریم این جمله رهبری انقلاب اسلامی‌را که فرمودند: "دشمن در پشت پرده بسیار فعال است و با انواع حیله‌ها از جمله اهانت به باورهای شیعه و سنی در صدد تخریب فرقه‌های مذهبی بر ضد یکدیگر است."

۲) ایجاد اختلاف بین قومیتها و ملیتها
آن روزی که سلطه گران عالم در لباس استعمارگران تصمیم گرفتند وارد سرزمیهای اسلامی‌شوند تا آنها را غارت کنند یکی از راههای مطمئن را در دامن زدند به مساله قومیت و ملیت در جهان اسلام یافتند. این حرکت که سوغات شوم دشمنان مسلمانان در جهان اسلام بود، عاملی در جهت تفرقه و اختلاف میان کشورهای اسلامی و مسلمانان شد و خسارات جبران ناپذیری در وحدت و انسجام جهان اسلام وارد کردند. فکر و ذهن و اندیشه مسلمانان به یکباره از اسلام و قرآن و سنت رسول الله به طرف افتخارات ملی رفت و سرود ملی، پرچم ملی، روز ملی شکل گرفت. عواقب این حرکت طراحی شده توسط بیگانگان برای جهان اسلام و مسلمین بسیار گران تمام شد.

شهید مطهری (رضوان الله تعالی علیه) در این باره می‌نویسند: "استعمار برای اینکه اصل "تفرقه بیانداز و حکومت کن" را اجرا کند، راهی بهتر از این ندید که اقوام و ملل اسلامی را متوجه قومیت و ملیت و نژاد کند و آنها را سرگرم افتخارات موهوم نماید. به هندی بگوید: تو سابقه ات چنین و چنان است. به ترک بگوید: نهضت جوانان ترک را ایجاد کن و "پان ترکیسم" به وجود آورد و به عرب بگوید: روی عربیت و "پان عربیسم" تکیه کن و به ایرانی بگوید: نژاد تو آریایی است و باید حساب خود را از عرب نژاد سامی جدا کنی."

اقبال لاهوری متفکر پاکستانی پرده از توطئه استعمارگران بر می‌دارد و می‌گوید: "در آن زمان که دعوت به قوم پرستی در هندوستان و به طور کلی در جهان اسلام پدیدار نگشته بود در خلال کتبی که از مولفین اروپایی می‌خواندم، به طور آشکارا معلوم بود که نقشه‌های استعماری اروپا دعوت به ناسیونالیسم را هدف قرار داده و می‌خواهند با این، صفوف مردم را به هم بزنند."

در ادامه، این سخنان دردمندانه امام خمینی (ره) معمار کبیر انقلاب اسلامی‌که تا آخرین روزهای حیات با برکت خودش دل به وحدت مسلمانان در مواجه با دشمنان دین خدا به ویژه آمریکا داده بود که خود در این راه توفیقات زیادی کسب کرده بود می‌فرمود: "نقشه‌های قدرتهای بزرگ و وابستگان آنها در کشورهای اسلامی این است که این قشرهای مسلم را که خدای تبارک و تعالی بین آنها اخوت ایجاد کرده است و مومنین را به نام اخوان یاد فرموده است از هم جدا کنند و به اسم ملت ترک ملت کرد، ملت عرب، ملت فارس از هم جدا کنند بلکه با هم دشمن کنند و این درست بر خلاف مسیر اسلام و مسیر قرآن کریم است. تمام مسلمین با هم برادرند و برابرند و هیچ یک از آنها از دیگری جدا نیستند و هم آنها زیر پرچم اسلام و پرچم توحید باید باشند. این‌هایی که با اسم ملیت و گروه گرایی و ملی گرایی بین مسلمین تفرقه می‌اندازند، این‌ها لشکرهای شیطان و کمک کارهای به قدرتهای بزرگ و مخالفین با قرآن کریم هستند."

۳) دفاع از حکومتهای طرفدار غرب در جهان اسلام
یکی دیگر از نقشه‌های آمریکاییها در سالهای اخیر برای ایجاد اختلاف و تفرقه در جهان اسلام، دفاع از حکومتهایی بوده است که در جهان اسلام، رسماً مواضع ضد دینی می‌گیرند و به اصطلاح لاییک هستند. سرازیر شدن دشمنان مسلمین مانند سران آمریکایی به بعضی از کشورهای اسلامی و تحریک آنها نسبت به سایر کشورهای مستقل اسلامی در همین راستا باید تفسیر کرد. آنها تصمیم دارند با این کارشان بین کشورهای اسلامی دشمنی ایجاد بکنند.

استعمارگران با ورود به کشورهای اسلامی، ابتدا سعی کردند از شکل گیری یک حکومت دینی جلوگیری کنند و در عوض به تاسیس حکومتهای سکولار اقدام بکنند و سپس با تمام قدرت و ایجاد پایگاههای نظامی در این کشورها از وحدت جهان اسلام جلوگیری بکنند و با تهی کردن انسجام میان کشورهای اسلامی، عملاً موجبات تفرقه و جدایی مسلمانان را فراهم آورند. تلاش آمریکاییها برای ایجاد قراردادهای امنیتی با بعضی از کشورهای اسلامی من جمله در ماههای اخیر با عراقیها، تشکیل همایشهای دوستانه با این کشورها و حمایتهای همه جانبه از این ممالک، همه و همه در راستای ایجاد تفرقه میان حکومتهای جهان اسلام است که تمام زیانهای حاصله از این روابط دامنگیر مسلمانان می‌شود.

رهبری بیدار جمهوری اسلامی در همین زمنیه و با هشدار به این توطئه دشمنان اسلام می‌فرمایند: "دشمنان اسلام سعی می‌کنند بین کشورهای اسلامی دائما اختلاف ایجاد کنند. بین دو کشور اسلامی، بین دو کشور همسایه، بین دو کشور دوست، بین عرب و غیر عرب." حالا می‌شود این مساله را به وضوح دریافت که چرا با ورود استعمار به جهان اسلام، تمام تلاش را برای تجزیه جهان اسلام و ایجاد دولتهای کوچک و در ادامه به دامن زدن اختلافات مرزی بین دولتهای اسلامی، بکار بست. تمام اینها نبود مگر ایجاد اختلاف و تفرقه میان کشورهای اسلامی‌که تا به امروز موفق هم بوده است.

امام خمینی (ره) حمایت غرب از این حکومتهای ضد دین را اینگونه به تصویر می‌کشند و می‌فرمایند: "اسلام واقعی را بشناسند و بشناسانند، ملت اسلام را بیدار و آگاه ساخته، تباین اسلام پیغمبر خدا و اولیای او را از اسلام ساختگی امثال معاویه و حکومتهای غاصب و سایر دولتهای دست نشانده استعمار که از تلویزیونها و رادیوها و وزرات خانه‌ها به خورد مردم می‌دهند، اسلام ساخته و پرداخته سلاطین اموی و عباسی می‌باشد که در برابر قرآن و آیین مقدس پیامبر بزرگ اسلام درست شده است."
۴) انتشار کتب و نشریات و راه اندازی سایتهای اینترنتی تفرقه افکنانه
با یک نگاه اجمالی از آنچه که امروز در جهان اسلام به عنوان کتب و نشریات و سایتهای اینترنتی در جهت ایجاد اختلاف و تفرقه یاد می‌شود، می‌توان کاملا دست‌های پیدا و پنهان غربیها به ویژه آمریکاییها را یافت. کتابهایی که بی‌مهابا بدون هیچ منطق و استدلالی به مذاهب اسلامی توهین می‌کنند با پول دشمنان اسلام چاپ و نشر و توزیع می‌شوند. بسیاری از این نوشته‌ها مجهول المولف نیز هستند که به صورت میلیونی نشر و توزیع می‌شوند. از زمانی که شعار دهکده جهانی و جهانی سازی و ایجاد نظم نوین جهانی توسط آمریکاییها داده شد، توطئه گران غربی با بهره گیری از آخرین دستاوردهای تکنولوژی و فن آوری به ایجاد تفرقه در جهان اسلام مشغولند. به یقین سر رشته تمام این امکانات در دست صهیونیست‌های از خدا بی‌خبر است. آنها با این کارشان به انحراف افکار مسلمانان و تخریب بنیانهای فکری و عقیدتی و از هم گسستن رشته‌های وحدت در جهان اسلام مشغولند و همه روزه با مطرح کردن موضوعات فرعی و اختلاف بر انگیز در ابعاد گوناگون اعتقادی، فقهی و فرهنگی در رسیدن به اهداف شوم و پلید خویش گام بر می‌دارند.

۵) بهره گیری از افراد سطحی نگر، افراطی و مساله دار
استفاده از افراد سطحی نگر، افراطی و مساله دار در جهان اسلام توسط بیگانگان، این امکان را به آنها می‌دهد تا به تمسخر اسلام بپردازند و اتهامات نابجایی چون عقب ماندگی، ارتجاع، جمود، تحجر، جزمی نگری و قشری نگری را به جامعه اسلامی نسبت بدهند. حرکتهایی که طالبان و القاعده این دست پروردگان آمریکا و سلفیه گران در عراق در سالهای اخیر انجام داده‌اند چیزی جز بدنام کردن اسلام نبوده است.

بعضی از فرقه‌ها و گروههای ساختگی در جهان اسلام که با تلقی خشک، بی‌روح، سطحی و قشری از اسلام و ظاهر بینی و جمود فکری به مخالفت با عقل و استدلال، و عرفان و اجتهاد برخاسته و با تکیه بر ظواهر دین هر گونه اجتهاد و تعمیق و تفسیر فراتر از ظواهر کتاب و سنت را به شیوه برخی از بی‌خبران به اسلام بدعت دانستند و خوارج وار به اندیشه اسلام ناب تاختند را باید جزو همین دست‌پروردگان دشمنان دین خدا و پیامبر (ص) دانست. دفاع از سلمان رشدی خائن و هتاک به پیامبر اکرم (ص) توسط همه سلطه‌گران غربی مصداق حمایت از همین افراد مساله دار و نامتعادل است. در طول تاریخ گذشته استعمارگران بسیار تلاش کردند که مسلمین شناخت دقیق و عمیق از اسلام نداشته باشند و در همین راستا به قلع و قمع علمای دلسوز اسلام همت گماشتند. شهادت سید قطب در مصر، تبعید علمای بزرگ اسلام در طول تاریخ، شهادت شهیدانی چون استاد مطهری، بهشتی و علمای محراب مانند آیت الله صدوقی، اشرفی اصفهانی، دستغیب، مدنی و قاضی مصداق همین کینه دشمن نسبت به علما به عنوان مروجان آیین محمدی (ص) می‌باشند.

باید به این ابزارها، بزرگ نمایی اختلافات، از بین بردن حس اعتماد و باور به دین مقدس اسلام، شایعه و شبهه افکنی نسبت به آموزه‌های دین اسلام، تعصبات بی‌جای بعضی از گروههای منحرف در جهان اسلام و اتهامات طراحی شده به حکومتهای دینی مانند ایران اسلامی را اضافه کرد که به علت طولانی شدن مقاله از توضیح آنها صرف نظر می‌کنیم و به وقتی دیگر حواله می‌دهیم. و در ادامه به بعضی از راه کارهای مقابله با تفرقه به عنوان استراتژی آمریکا در جهان اسلام می‌پردازیم:

● راههای مقابله با توطئه‌های امریکا در جهان اسلام
یکی از راههای مهم و قابل اطمینان در مواجهه با تفرقه به عنوان سوغات نامیمون غربیها به ویژه آمریکا در جهان اسلام بسیار به آن تاکید شده است، و به نظر می‌رسد، کارساز هم باشد، دعوت به وحدت در میان همه مسلمین به دور از گرایشات مذهبی و قومی‌و جغرافیایی است. وحدت همان فرمان روحبخش قرآنی و اسلامی است که رایحه خوش آن می‌تواند مانند سدی محکم در برابر غربیان مخالف پیشرفت و گسترش و توسعه جهان اسلام مطرح باشد. این همان اکسیر بی‌مانندی است که سید جمال الدین اسدآبادی از آن به اتحاد، شیخ شلتوت و حضرت آیت الله العظمی بروجردی (ره) به تقریب، اقبال لاهوری به همبستگی، امام خمینی (ره) به وحدت و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای به انسجام یاد کردند. اگر نخستین کاری که پیامبر اکرم (ص) در بدو ورود به مدینه نظر بیافکنیم خواهیم دید که پیمان برادری بین مهاجر و انصار بود که توانست آرمانهای دین مقدس اسلام را در ده سال حضور پیامبر (ص) در مدینه بارور نماید. وحدت را اگر به یگانه شدن اشتراک در اهداف و آمال و آرزوهای مسلمانان، بدانیم، ‌همان چیزی است که دشمنان اسلام به شدت از آن می‌ترسند، به همین خاطر در ذیل بعضی از زمینه‌ها و بسترهای وحدت ساز به عنوان مهمترین راههای مقابله با توطئه‌های امریکا در جهان اسلام اشاره می‌کنیم.

۱) تکیه بر مشترکات
چرا مسلمین از هر گروه و دسته و مذهب از خودشان نمی‌پرسند که اگر همه ما به یک خدا، یک کتاب، یک پیامبر، یک قبله اعتقاد داریم پس چرا اختلاف و تفرقه؟ چرا باید اختلافات جزیی به خون ریزی بین آنها بیانجامد و بازیچه شدن دست بیگانگان برای چیست؟ مگر در تاریخ اسلام وقتی بعضی خواستند از مسجد، مرکزی برای تفرقه و جدایی بین مسلمین استفاده کنند خطاب خداوند در قرآن به تخریب آن فرمان داده نشد که پیامبر (ص) مامور تخریب آن شد و آن مسجد ضرار نام گذاری شد.

مقام معظم رهبری بارها نسبت به تفرقه هشدار داد و به مشترکات اشاره فرمودند که از آن جمله است "جامعه اسلامی باید به فکر خود باشد. امروز دنیای اسلام به طوری جدی نسبت به سرنوشت خود فکر کند. اختلافات را کنار بگذارند. روی نقاط وحدت که همان عظمت امت اسلامی است و همه این را می‌خواهند، برنامه ریزی کنند و تفاهم و تلاش مشترک بکنند. امروز تقریباً یک و نیم میلیارد نفر مسلمان در دنیا هست. این همه کشورهای اسلامی، این همه سرمایه‌های عظیم، اینها نباید در خدمت سرنوشت امت اسلامی واقع شود؟ این نیاز امروز است."

امام خمینی (ره) در دوران هدایت و رهبری انقلاب اسلامی، همواره می‌فرمودند: "ما با مسلمین اهل سنت یکی هستیم، واحد هستیم، که مسلمان و برادر هستیم، اگر کسی کلامی بگوید که باعث تفرقه بین ما مسلمانها بشود، بدانید یا جاهل هستند یا از کسانی هستند که می‌خواهند بین مسلمانها اختلاف بیاندازند، ما همه با هم برادر هستیم." همان امام دلسوز نسبت به اسلام و مسلمین در جای دیگر فرمودند: "برادران اهل سنت و تشیع لازم است که وحدت‌شان را هر چه بیشتر حفظ کنند، مطرح کردن سنی و شیعه خلاف اسلام است و فرقی بین سنی و شیعه نیست، بلکه ما هم مسلمانیم باید برادرانه برای اسلام و انقلاب اسلامی مبارزه و جهاد کنیم ... امروز اختلاف بین ما تنها به نفع آنهایی است که نه به مذهب شیعه اعتقاد دارند و نه به مذهب حنفی و یا سایر فرق، آنها می‌خواهند نه این باشد و نه آن، راه را این طور می‌دانند که بین شما و ما اختلاف بیاندازند. ما باید توجه کنیم که همه مسلمان هستیم و همه ما اهل قرآن و اهل توحید هستیم و باید برای قرآن و توحید زحمت بکشیم و خدمت بکنیم"

۲) عمل به قرآن کریم
قرآن کریم در دو سطح از آیات خودش مسلمین را از تفرقه نهی و دعوت به وحدت می‌کند و این را تنها راه نجات و عمل به دستورات خداوند متعال می‌داند. در ذیل به تعدادی از این آیات اشاره می‌کنیم:
الف) "و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا" یعنی، و همگی به رشته دین خدا چنگ زنید و به راههای متفرق نروید.
ب) "و لا تکونوا کالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاء هم البینات" یعنی، و شما مسلمانان مانند مللی نباشید که پس از آنکه آیات و ادله روشن برای هدایت آنها آمد باز راه تفرقه و اختلاف پیمودند.

ج) "و اطیعوا الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب یحکم" یعنی، اطاعت فرمان خدا و رسول خدا کنید و هرگز راه اختلاف و نزاع نپویید که در اثر تفرقه ترسناک و ضعیف شده و قدرت و عظمت شما نابود خواهد شد.
د) "محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار و رحماءُ بینهم" یعنی، محمد(ص) فرستاده خداست و یاران و همراهانش بر کافران بسیار سخت، و با یکدیگر بسیار مشفق و مهربانند.
آنچه از آیات مذکور می‌توان نتیجه گرفت این است که تفرقه، وحدت را نابود و قدرت مسلمین را ضعیف می‌کند و در عوض وحدت و انسجام، عمل به فرمان خدا، تمسک به ریسمان محکم الهی، حفظ جامعه اسلامی و مانع عذاب الهی می‌شود. پس بهتر نیست برای رهایی از این همه فقر و فلاکت و مصیبت به وحدت روی آوریم و برای همیشه دشمنان دین خدا را از دست اندازی به ممالک مسلمین پشیمان کنیم.

۳) نزدیک کردن کشورهای اسلامی به یکدیگر
اگر چه امروز با حضور غرب به ویژه آمریکا در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی بعضی از کشورهای اسلامی، رسیدن به وحدت را بین آنها با مشکل مواجه کرده است ولی نزدیک کردن دیدگاههای این کشورها که دشمن مشترک و درد مشترک و دین مشترک دارند، می‌تواند زمینه سو استفاده را از دشمنان اسلام تا اندازه زیادی بگیرد.

امید است که در پرتو رعایت فرامین رهایی بخش اسلام، که علنا سلطه بیگانگان را بر سرنوشت مسلمین نفی می‌کند، حرکت به سوی ایجاد امت اسلامی و تشکیل جبهه متحد کشورهای اسلامی را هموار نمود. جهان اسلام با جمعیتی بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان، برخورداری از امکانات بی‌نظیر اقتصادی و توانایی تبدیل به یک قطب بین المللی بتواند خودش را از این همه مشکلات نجات بدهند و راه به سوی وحدت ببرد. امام خمینی (ره) این اتحاد را در قالب "دولت اسلامی با جمهوری‌های آزاد و مستقل" تبیین فرمودند.

امام خمینی (ره) درراستای نزدیک کردن کشورهای اسلامی به هم فرمودند: "الان بر روسای اسلام، بر سلاطین اسلام، بر روسای جمهور اسلام، تکلیف است که این اختلافات جزیی موسمی را کنار بگذارند." زیرا "اگر حکومت کنندگان کشورهای اسلامی نماینده مردم با ایمان و مجری احکام اسلامی بودند، اختلافات جزیی را کنار می‌گذاشتند، دست از خرابکاری و تفرقه اندازی بر می‌داشتند و متحد می‌شدند و واحد می‌بودند در آن صورت مشتی یهودی بدبخت که عمال آمریکا و انگلیس و اجانب، نمی‌توانستند این کارها را بکنند هر چند آمریکا و انگلیس پشتیبان آنها باشند. این از بی‌عرضگی کسانی است که بر مردم مسلمان حکومت می‌کنند."

امام خمینی (ره) تنها راه برون رفت از این وضعیت رقت بار جهان اسلام که دامنگیر بعضی از کشورهای اسلامی شده است را اتحاد دانسته اند و فرموده اند: "من امیدوارم که همه ملتهای اسلامی‌که به واسطه تبلیغات سوء اجانب متفرق شده اند و در مقابل هم قرار گرفته اند بیدار شوند و با هم متحد شوند و یک دولت بزرگ اسلامی زیر پرچم لااله الا الله تشکیل دهند و این دولت بر همه دنیا غلبه کند."

مقام معظم رهبری هم با اقتدا به امام خمینی (ره) در دعوت کشورهای اسلامی به وحدت از هیچ تلاشی فروگذار نکردند تا از این رهگذر، مسلمین بتوانند به اهداف اسلام که همانا سعادت همه مردم است را لباس عمل بپوشند. معظم له در مقاطع گوناگون به توطئه‌های دشمنان اسلام در واگرایی کشورهای اسلامی هشدار دادند و فرمودند: "قدرتهای بین المللی امروز در مقابل دنیای اسلام ایستاده اند و رئیس جمهور امریکا نیز صراحتاً از جنگهای صلیبی سخن به میان می‌آورد که در چنین شرایطی کشورهای اسلامی باید بیشتر از گذشته به یکدیگر نزدیک شوند و همکاریهای خود را گسترش دهند." براستی "امروز قدرتهای شیطانی و در راس آنها آمریکا که مظهر شر و شرارت می‌باشد بر ضد دنیای اسلام همدست شده اند و همانند عراق و افغانستان از هیچ اقدامی خلاف قوانین انسانی مورد قبول بشریت ابایی ندارند و در چنین شرایطی تنها راه مقابله با دشمنان اسلام، وحدت و یکپارچگی امت اسلامی و پرهیز از اختلاف و درگیری است. "

۴) آشنایی مسلمین از وضعیت یکدیگر
آگاهی مسلمانان از آنچه که امروزه در کشورهای آنها می‌گذرد، یکی از راههای احساس همدردی و سرانجام پای بندی به وحدت اسلامی است. وحدت و همدلی بر توانایی و مقاومت جامعه اسلامی در مواجهه با دشواریها و بحرانها و در برخورد با دشمنان خارجی می‌افزاید. هر چه در سالهای اخیر پیروزی نصیب مسلمانان در لبنان، فلسطین و سایر بلاد شده است را باید در همین راستا جستجو کرد.

در این شناسایی از وضعیت فکری و اعتقادی و سیاسی و اقتصادی مسلمین از یکدیگر علما، رسانه‌ها و همه دست اندرکاران جهان اسلام نقش مهمی می‌توانند داشته باشند. امامان جمعه و جماعت در مساجد و مراکز نماز جمعه به افشاگری از توطئه‌های دشمن بپردازند و زمینه‌های وحدت را در جهان اسلام تبلیغ کنند. موسم حج یکی از زمانهای بسیار تعیین کننده در همین زمینه است.

مرحوم دکتر کلیم صدیقی از اندیشمندان بزرگ اهل سنت که دراتحاد بین مسلمانان انگلیس نقش بسزایی داشته است در همین زمینه یعنی اتحاد بین مسلمانان و رفع کدورتها در بین آنها نوشتند: "اجتهاد علمای شیعه در زمان انقلاب اسلامی ایران و در خلال آن باعث نزدیک تر شدن مواضع شیعه و سنی شده است. اکثر موانعی که بر سر راه ایجاد اتحاد بین مکاتب شیعه و سنی وجود داشت از میان برداشته شده است. اختلافات جزیی موجود در محتوای کلامی طرفین، امروزه حایز اهمیت چندانی نمی‌تواند باشد و حتی می‌توان آن را نادیده انگاشت و انجام تعدیلات عادی در محتوای مناظرات و جهت گیری‌های علمی و اندیشه‌هایی پیشرفت بزرگی را در جهت تحقق اتحاد امت به بار خواهد آورد و مساله اختلاف بین شیعه و سنی را که همواره مورد استفاده دشمنان قرار گرفته است از بین خواهد برد."

البته باید به این راه کارها، دشمن شناسی، تلاش در جهت تشکیل امت واحده و تشخیص صف دشمن از خودی، اضافه کرد. چون "افشای تهدیدات دشمنان، مشخص کردن دشمن اصلی و نفی دشمنان موهوم از پیامهای مورد نیاز افکار عمومی است"

● نتیجه گیری:
این نوشته به دنبال آن بود که بحث "تفرقه استراتژی آمریکا در جهان اسلام" را مورد بررسی قرار بدهد. به همین منظور ابتدا مباحثی پیرامون تفرقه و راههای دامن زدن آن توسط آمریکا آوردیم و سپس به راهکارهای مقابله با توطئه امریکاییان در جهان اسلام در قالب تفرقه پرداختیم و تنها راه علاج را رسیدن به وحدت اسلامی دانستیم.

مهمترین نتیجه‌ای که بدست آمد این بود که آمریکا هدفی جز نابودی دین مقدس اسلام و چپاول و غارت مسلمین ندارد. اگر آنها بتوانند مسلمین و کشورهای اسلامی را به جان یکدیگر بیاندازند براحتی خواهند توانست به اهداف نامشروع خود برسند.

برگزاری گفتگوهای علمی میان علمای فرقه‌های مسلمان، راه اندازی همایش‌های هم اندیشی پیرامون رشد و توسعه جهان اسلام در تمام جوانب، احیای روحیه خودباوری و نفی بیگانه پرستی در میان مسلمانان به ویژه در بین نخبگان و سیاستمداران جهان اسلام و توجه به دشمن اصلی و مقابله با وابستگان فکری و سیاسی آنها می‌تواند راههای برون رفت از این وضعیت حال جهان اسلام باشد که آینده‌ای روشن و پر از امید را به همراه خواهد داشت. 
 
نویسنده:محمد اسماعیل خدادادی

فهرست منابع:
۱-قرآن کریم
۲-صحیفه نور
۳-صحیفه امام (ره)
۴-کلیم صدیقی، مسائل نهضتهای اسلامی، ترجمه سید‌هادی خسرو شاهی، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۵
۵-سید علی خامنه ای، تقابل دو هویت، استراتژِی و راهبرد امریکا بر علیه جمهوری اسلامی، قم، انتشارات دهکده جهانی آل محمد، ۱۳۸۳
۶-وحدت از دیدگاه امام خمینی، مجموعه تبیان، دفتر پانزدهم، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام ، ۱۳۷۶
۷-عبدالکریم بی‌آزار شیرازی، رسالت انقلاب اسلامی ایران در توحید کلمه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، هفدهم ربیع الاول ۱۴۰۳
۸-علی اکبر نوایی، انسجام اسلامی در منظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ، اندیشه حوزه سال، سیزدهم، ۶۷-۶۸
۹-محمد معین، فرهنگ محمد معین، تهران، نشر بهزاد، ۱۳۳۸۲.
۱۰-سید احمد موثقی، استراتژی وحدت در اندیشه سیاسی اسلام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۵
۱۱-حمید مولانا، جهان اسلام و چالشهای دنیای معاصر، تهران، انتشارات کیهان، ۱۳۸۵
۱۲-مرتضی مطهری، خدمات متقابل اسلام و ایران، تهران، صدرا، ۱۳۶۲
۱۳-اقبال لاهوری، سیر تفکر عصر جدید در اروپا، تهران، بی‌تا، بی‌نا.
۱۴-معاونت فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، بیداری اسلامی، چشم انداز آینده و هدایت آن، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ۱۳۸۴
۱۵-محمد حسین کاشف الغطا، نامه‌ای از امام، تهران، نشر توحید، بی‌تا
۱۶-پژوهشکده تحقیقات اسلامی، استکبارستیزی در قرآن، قم، بنیاد قرآن و عترت، ۱۳۸۳
۱۷-حسن واعظی، تروریسم، تهران، سروش، ۱۳۸۰
۱۸-روزنامه اطلاعات
۱۹-روزنامه کیهان
۲۰-روزنامه رسالت
 


کد مطلب: 1082557

آدرس مطلب :
https://www.islamtimes.org/fa/article/1082557/تفرقه-راهبرد-امریکا-جهان-اسلام

اسلام تايمز
  https://www.islamtimes.org