۰
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۵۴

حج ابراهيمي نياز هميشه جهان اسلام

حج ابراهيمي نياز هميشه جهان اسلام
اسلام ناب محمدي(ص) يعني اسلامي که پيامبر بزرگوار اسلام براي آن مبعوث شده و داراي ابعاد مختلف زندگي فردي و اجتماعي، دنيوي و اخروي در حوزه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، امنيتي، اقتصادي، فرهنگي و... است.اگر اسلام را از يکي از اين ها تهي کنيم و يا چيز ديگري را جاي آن بگذاريم اين ديگر آن اسلامي نيست که نبي مکرم اسلام براي آن مبعوث گرديده است اما اسلام آمريکايي، اسلامي است که به آمريکا کمک مي کند تا بر ممالک اسلامي سيطره پيدا کند از آنجا که روح اسلام در همه ابعادي که ذکر شد، مانع مهمي بر سر راه سيطره آمريکا مي باشد بنابراين لاجرم بايد همه ابعاد و زواياي اسلام ناب محمدي(ص ) دگرگون شود و پذيراي ضد خود گردد. از اين رو اسلام آمريکايي تنها به يک بعد اسلام ناب کار ندارد.

در عين حال بدون شک اسلام آمريکايي بنا به شرايط شکل هاي متفاوتي پيدا مي کند و به عبارت ديگر به تناسب مخاطب راه جديدي را در پيش مي گيرد. بعضي گمان کرده اند، اسلام آمريکايي همان ليبراليزم يا سکولاريزم و ياترکيبي از اين دو و موارد مشابه به اين هاست در حاليکه بايدگفت؛ اسلام آمريکايي صبغه ليبراليستي و سکولاريستي هم دارد اما در جوامعي که به لحاظ روحي - رواني با اين مکاتب ميانه اي ندارد، اسلام آمريکايي با جلوه ديگري ظاهر مي شود و بساط خود را پهن مي کند. از اين رو رهبر معظم انقلاب اسلامي، روز گذشته در پيام برائت از مشرکين خويش يادآور شدند: «اسلام آمريکايي، پوشاندن لباس اسلام بر نوکري اجانب و دشمني با امت اسلامي است» در اينجا آمريکا نمي گويد شما ليبرال شويد تا به خدمت من در آئيد، بلکه مي گويد با همين ظاهر اسلامي به آنچه مي گويم عمل کن بنابراين مي توان گفت، براي آمريکا ليبراليزم و سکولاريزم اصالت ندارد بلکه خدمت به آمريکا اصالت دارد و از آنجا که در يک دوره طولاني غربي ها گمان مي کرده اند که به خدمت در آوردن نيازمند همسو کردن فکر افراد با خود است و بدون آن امکان پذير نيست بر توسعه تفکر ليبراليستي ها تاکيد کرده اند. آمريکايي ها امروز متوجه شده اند که دايره نفوذ و اثرگذاري ليبراليسم و سکولاريسم محدود است و تنها بخشي از جوامع را در برمي گيرد و از اين رو آنان اين قيد را که لازمه نوکري را ليبرال بودن مي دانستند، برداشته اند. کما اينکه در يک دوره زماني حزب بعث که در بسياري از کشورهاي منطقه شعبه داشت، بعثيسيزم را تنها دالان انتقال جوامع به آرمان هاي بعثي مي دانست ولي از دهه 1370 متوجه شد که ايدئولوژي بعث کشش لازم را ندارد و بايد فکري براي توسعه سياسي نفوذ آن از راهي غير ايدئولوژيک پيدا کرد. صدام حسين در اين مقطع با دامن زدن به تفاخر قبيله اي تلاش کرد تا قبايل عرب عراق که هر کدام داراي رگ و ريشه هاي بنيادي در کشورهاي پيرامون خود بودند را تحت نفوذ خود درآورد که البته بنا به دلايلي به نتيجه نرسيد.

سرويس هاي اطلاعاتي غرب و بخصوص دو سرويس پوياتر يعني،6 Mi و CiA در همين دهه 1370 به غرب يادآور شدند که براي بدست گرفتن غرب آسيا نياز به کار روي دو عنصر «قبيله» و «قوميت» وجود دارد. قبايل در منطقه عربي بخصوص در مناطقي که ساختارهاي قبيله اي دگرگون نشده اند، هنوز هويت و کارکرد سابق خود را حفظ کرده اند.

قبايل در عراق، عربستان، اردن و يمن هنوز تا حد زيادي هويت و کارکرد خود را در جدا بودن از حکومت ها حفظ کرده اند. اين ها اگرچه با سياست هايي مثل «اسکان» ضعيف شده اند ولي هنوز در سه عنصر اصلي قبيله يعني «نسب»، «عصب» و «حسب» تمرکز داشته و از آنها تبعيت مي نمايند. آمريکايي ها و انگليسي ها با کار اطلاعاتي دقيق روي قبايل و با توجه به قلمرو آنها و فرامرزي بودن اين قلمرو به اين نتيجه رسيده اند که نفوذ در قبايل مي تواند آنان را تحت شرايطي در مدار سياست غرب قرار دهد. آنان معتقدند درگيري قبيله اي با قبيله ديگر مي تواند مرزهاي شناخته شده جغرافيايي را بشدت تحت تاثير قرار داده و به شکل بندي تازه اي در جغرافيا بيانجامد نمونه هاي اخير در عراق و سوريه از اين موضوع حکايت مي نمايند ما مي توانيم با استفاده از فرهنگ و منطق قرآن بگوئيم اين نوعي بازسازي هوشمند از «عصبيت جاهلي» است. قرآن کريم به مسلمانان يادآور مي شود که نعمت اسلام را پاس داشته و بياد آوريد زماني که بر حفره هايي از آتش اختلاف قرار داشتند و به واسطه اسلام برادري جاي آن را گرفت.

سرويس هاي اطلاعاتي غرب با راهبرد سيطره بر جوامع اسلامي به مقوله «قوميت» توجه ويژه اي دارند. قوميت، مرز مستحکمي است که فردرا از علقه هاي موثر معنوي نظير دين و انسانيت جدا مي کند و جاي آن را به «قوم گرايي افراطي» مي دهد. غرب معتقد است براي آنکه برنامه واقعي جهان اسلام که از نياز جدي آنها نشات مي گيرد يعني شکل دهي به جوامعي مقتدر و پيشرفته را از دستور کار جهان اسلام خارج کنند، آنان را به ارزش هاي موهوم آدرس مي دهند. قوميت البته يکي از مختصات جوامع است و خداوند متعال هم آن را وسيله اي براي تمييز جمعي از جمع ديگر دانسته ولي اين به آن معنا نيست که قومي تحت هر شرايطي بر ساير اقوام برتري و فضيلت دارد. قرآن کريم در بعضي از آيات خود به برتري قوم بني اسرائيل در يک دوره اي و به واسطه تبعيت خاص آنان از پيامبران الهي گواهي مي دهد ولي در آيات ديگر برتري و برتري طلبي آنان را رد کرده و آنان را در معرض انتقادهاي تند قرار مي دهد به واسطه آنکه دستورات پيامبران الهي را رها کرده و رسم و آئيني برخلاف آئين انبياء را در پيش گرفته اند. سرويس هاي اطلاعاتي غرب بازسازي ناسيوناليزم و فعال سازي گسل هاي اقوام با يکديگر را در دستور کار خود قرار داده اند.

غربي ها معتقدند فعال سازي «قبايل» و «قوميت ها» و بخصوص تفوق طلبي آنان مي تواند صفوف مسلمانان را از هم جدا کرده و رودرروي هم قرار دهد. جالب اين است که آمريکايي ها پس از پيشروي هاي داعش در استانهاي غربي عراق در خردادماه گذشته در اظهارنظرهاي رسمي آن را داراي ماهيتي قوم گرايانه دانسته و خواهان توجه دولت عراق به حقوق اقوام شدند کما اينکه همين الان در يمن در حال فعال سازي قوميت ها در برابر انقلاب مردمي اين کشور هستيم. آمريکايي ها در اين جا دو کار را با هم انجام مي دهند، از يک سو هر حرکت اصيل که با منافع غرب و رژيم صهيونيستي همخواني نداشته باشد را متهم به قوميت گرايي مي نمايند و از سوي ديگر قوميت هاي ديگر را براي مقابله با آن جريان مخالف غرب وارد ميدان مي نمايند. از اين رو رهبر معظم انقلاب در پيام روز گذشته خود فرمودند: «دشمن مکار بر آن است که با افروختن آتش جنگ هاي خانگي ميان مسلمانان، انگيزه هاي مقاومت و مجاهدت را در آنان به انحراف کشانده، رژيم صهيونيستي و کارگزاران استکبار را که دشمنان حقيقي اند، در حاشيه امن قرار دهد.»

اسلام ناب محمدي(ص) اهداف و برنامه هاي خود را بر مبناي توانمندسازي جهان اسلام و مسلمانان و مقابله با سيطره کفار قرار داده است. وحدت دروني جهان اسلام، رفع اختلافات ميان برادران مسلمان، نفي هر نوع برتري طلبي غيرموجه گروهي از مسلمانان از گروهي ديگر از مسلمانان، نفي هرچيزي که مسلمانان را در مقابل هم قرار مي دهد و بخصوص با سدکردن راه ورود دشمنان جهان اسلام به درون پيکره آن در راس برنامه هاي اسلام ناب است. حج که بزرگترين کنگره سياسي عبادي اسلام بوده و در سطح اديان الهي نيز از باشکوه ترين مراسم ديني محسوب مي گردد، با «برائت از مشرکين» آميختگي دارد و به تعبير حضرت امام سراسر حج برائت است. در واقع ما در حج بار ديگر مهم ترين پيام اسلام را که پيامبر بزرگوار(ص) در طول 23 سال اجزاء آن را با دقت بيان کرد، بازخواني مي کنيم و همه مسلمانان از هر نژاد و رنگ و زبان و مليت و نحله فکري و قبيله در اين بازخواني مشارکت دارند، در اين بازخواني دو مفهوم اساسي وجود دارد، حرکت بر محور توحيد و دوري از مشرکان. اگر بخواهيم پيام حج که پيام اسلام ناب محمدي(ص) است را با زبان روز بازخواني کنيم مي بينيم که شکل دهي به امت اسلامي و مقابله با غرب و وابستگان آن که مانع اين شکل دهي هستند، در آن متبلور است.

حوادث سال هاي اخير و بخصوص آنچه در عراق، سوريه و غزه مشاهده کرده ايم، بيانگر آن است که همگرايي حول محور توحيد و کنار گذاشتن اختلافات قومي و قبيله اي و به حاشيه راندن عواملي که به نام قوم و قبيله و مذهب و صدالبته با کارگرداني آمريکا و اسرائيل در حال پراکندن نفرت و جنايت در ميان امت اسلامي هستند اولويت درجه يک را دارد.

در بعد منطقه اي و جهاني، امروز بخش عمده انرژي امنيتي و نظامي آمريکا صرف مداخله در امور اين منطقه حساس مي شود در واقع طي سه دهه گذشته همه ظرفيت امنيتي نظامي غرب مصروف اين منطقه شده است، خود همين به خوبي نشان مي دهد که منشا اصلي درگيري ها و تنش ها همين نيروها هستند وگرنه اگر فرض را بر اين بگذاريم که اينها مي خواهند با به دست گرفتن امنيت بر اين منطقه مسلط شوند پس چرا هر چه اينها نيروي بيشتري وارد مي کنند، مشکل منطقه ما بيشتر مي شود؟ خود اين مسئله به ما مي گويد که تمامي درگيري هايي که به نام القاعده، داعش، جبهه النصره، احرار الشام، ارتش حر و امثال اينها در ممالک اسلامي به اجرا درمي آيد، با تمرکز عملياتي و امنيتي غرب در ممالک اسلامي ارتباط دارد. اين روزها اسناد زيادي منتشر شده اند که نشان مي دهد داعش در پايتخت هاي همان کشورهايي که امروز ائتلاف ضدداعش را تشکيل داده اند دفتر رسمي دارد. دو روز پيش يک روزنامه سرشناس ترکيه اي فاش کرد و حتي آدرس داد که رهبر گروه داعش در گرماگرم زماني که مجلس ترکيه مصوبه اي را مبني بر اجازه ارتش ترکيه به ورود به خاک سوريه براي سرکوب داعش از تصويب اکثريت گذراند، ابوبکر البغدادي يک دفتر رسمي و با مشارکت و حضور رئيس سرويس اطلاعاتي ترکيه «ميت» افتتاح کرده است!
مولف : سعدالله زارعي
کد مطلب : ۴۱۳۱۰۹
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

منتخب
سرود پیروزی در مدیترانه
۲۷ شهريور ۱۴۰۰
پیشنهاد ما