۰
سه شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۳۱
نگاهی به پدیده تروریسم و حامیان آنها در منطقه خاورمیانه

محور مقاومت اسلامی در نبرد با تروریسم

محور مقاومت اسلامی در نبرد با تروریسم
کشوری همچون عراق و سوریه یا افغانستان سال هاست دستخوش عملیات‌های مختلف و متعدد تروریستی هستند و مدت هاست روی آرامش را ندیده‌اند و جریان‌های تکفیری همچنان با اقتدار مالی و نظامی هر روز در گوشه‌ای از این کشورها در حال اقدامات تروریستی هستند.

گرچه ائتلاف اخیر ایران و روسیه و عراق و سوریه علیه تروریسم‌های منطقه بسیار کارساز بوده اما مهمتر از این ائتلاف، حامیان پشت پرده مالی و تسلیحاتی این جریان‌های تکفیری تروریستی هستند، چون تا زمانی که تروریست‌ها از حمایت مالی و نظامی برخوردار باشند توان انجام هر نوع اقدام تروریستی دارند و لازم است کشورهای غربی و عربی که حامی تروریسم هستند از حمایت آنان دست بردارند.

ایران اولین قربانی تروریسم


ايران خود قرباني تروريسم است و آمريکايي‌ها همواره سازمان تروريستي منافقين را زير چتر حمايت مالي، سياسي و تبليغي خود قرار دادند و از جنايت هاي تروريستي آنان بر ضد مردم ايران اسلامی حمايت کردند.

دکتر رضا سيمبراستاد روابط بين الملل دانشگاه گيلان در کتاب «تروريسم در نظام بين‌الملل» با اشاره به مبارزه با تروريسم با روش کشورهاي غربي مي نويسد: «مبارزه با تروريسم هم در ادبيات کليشه اي دنياي غرب بسيار کاريکاتوري و فکاهي است. اما در عين حال بسيار پرهزينه و گران براي بسياري از مردم دنياست که گرفتار آن مي باشند. ايران تاکنون هزينه زيادي در اين خصوص پرداخت کرده است که سند آن هفده هزار شهيد ترور است. زماني که کشور ما توسط اوباما و ساير مسئولان قبلي آمريکايي به رژيمي تروريستي تشبيه مي شود اما عملا اين خانواده هاي ايراني هستند که هزينه عمليات تروريستي را در داخل داده‌اند. گروهک‌هايي که عمليات تروريستي را در ايران انجام داده‌اند امروز آزادانه در اروپا و آمريکا به سر مي برند و حتي از حمايت‌هاي مالي و رسانه‌اي آنها نيز به انحاي گوناگون برخوردارند. اين حمايت دنياي غرب از قاتلان هفده هزار شهيد ترور در ايران ترجمان پارادوکس رفتاري آنها در زمينه حمايت از حقوق بشر، دموکراسي و مبارزه با تروريسم محسوب مي شود.

به عقيده وي، دموکراسي خواهي آمريکا، همانا مداخله‌گري، تجاوز و حمایت از تروریسم است که امروزه با نام دموکراسي تحميلي در سرزمين عراق و سوریه و افغانستان خود را متجلي ساخته است. اين نوع دموکراسي خواهي غربي که به شدت مورد حمايت نومحافظه‌کاران آمريکايي است به دنبال کسب نفوذ و منافع به بهانه دموکراسي خواهي است.

اهداف حامیان تروریسم در منطقه


دکتر سيمبر با اشاره به اهداف رژيم صهيونيستي و حاميان تروريسم در منطقه به گزارشگر روزنامه کیهان مي‌گويد: هدف رژيم صهيونيستي از مبارزه با ايران از طريق حمايت از تروريست‌ها محدود سازي قدرت سخت‌افزاري کشورمان است. چون به هژموني بودن ايران در منطقه پي برده‌اند اما پايمردي ما و حمايت از جنبش‌های مقاومت و قدرتي که الان مقاومت در منطقه ايجاد کرده کار را براي آنها بسیار سخت کرده است.

وي با بيان اينکه کليه جنبش هاي منطقه‌اي بعد از فروپاشي شوروي ادعاي تک قطبي کرده و همين راهبرد را دنبال مي‌کنند، مي‌افزايد: آمريکا يکي از اين کشورهاست که ادعاي تک‌قطبي دارد و پشت سر آمريکا آنگلو ساکسونها و بريتانيا سياست آمريکا را دنبال مي‌کنند و عمدتا کشورهاي بلوک غرب هستند که در چهارچوب ناتو اين حمايت‌هارا دنبال مي‌کنند .

دکتر سيمبر ستون امنيتي رژيم صهيونيستي از لحاظ سرزميني را سعودي دانسته و مي‌افزايد: ستون اول از لحاظ تفکري وهابيت و سلفي‌هاي تندرو هستند و آنها مهياي پذيرش خشونت هستند. اما در اين ميان آمريکايي‌ها حمايت خويش از تفکر وهابي وسلفي هاي تندور را مستقيم مطرح نمي کنند و حامی پشت پرده محسوب می‌شوند.

وي اهداف اصلي اين کشورها از جنگ نيابتي را حفظ امنيت سرزمين رژيم صهيونيستي، محاصره جمهوري اسلامي ايران و ايزوله کردن آن دانسته و مي‌گويد: از لحاظ جغرافيايي و ژئو‌پولتيکي از طريق شامات، آسياي ميانه و قفقاز و تحولات اخير استراتژي محاصره ايران را مدنظر دارند. ولي تحولاتي که در سوريه شاهد آن هستيم و خبرهاي خوبي که از پايمردي و کمک به جنبش مقاومت به گوش مي‌رسد نشان مي‌دهد که اين مقاومت نتيجه داده است و همين‌ها پارامترها و ابزارهاي قدرتي خوب ما در منطقه هستند.

پرويز احدي دکتراي روابط بين‌الملل و استاد دانشگاه با اشاره به کشورهاي حمايت‌کننده از تروريسم در منطقه مي گويد: در خاورميانه شاهد آن هستيم که تعارض برسر قدرت منطقه‌اي است و در نتيجه حمايت‌هاي مالي و ائتلاف‌سازي که عربستان شکل داده است و همچنين استراتژي يا دخالت‌ها و طراحي‌هاي پنهان اسرائيل را هم نمي‌شود در اين امر ناديده گرفت. صرف نظر از آمريکا و اهدافي که دنبال مي کند، ايجاد تروريسم و گروه هاي تروريستي که حمايت دولتي را در قالب تروريسم‌هاي دولتي با خود دارند را نيز مي‌توان مد نظر قرار داد و در واقع همه اينها علل ناقصه هستند.

وي با بيان اينکه علت تامه مي‌تواند غرب و کشورهاي غربي باشد مي‌افزايد: در راستاي آن نيز رژیم صهیونیستی با آمريکا قرار دارد ولي در واقع متغيرهاي داخلي کشورها مثل فقر و نداري، بيکاري و زاويه داشتن افراد با هنجارهاي داخلي مباحث ايدئولوژيکي و تعارضات ايدئولوژيکي افراطي و هنجارهاي منطقه‌اي اگر در تعارض باشد، اينها عوامل اصلي و فرعي در ايجاد تروريسم محسوب مي‌شوند.

جمهوری اسلامی ايران، هژموني منطقه


دکتر احدي عوامل اصلي علت تامه را فشار سيستماتيک سيستم بين‌الملل بر بازيگران قدرتمند دانسته و مي‌گويد: در روابط بين‌الملل به نوعي آماده کردن فضا براي رقابت بين‌المللي و رقابت در نهايت مابين بازيگران منطقه‌اي براي پيشبرد اهداف و ارتقاء منزلت خود مي‌تواند انگيزه اصلي حمايت از ترور و تروريسم باشد.

وي استثناي وارده در اين مورد را ايران دانسته و مي افزايد: در واقع جمهوري اسلامي ايران بدون اينکه اين اهداف را داشته باشد، خودش قدرت منطقه‌اي تلقي مي‌شود و با توجه به شاخص‌ها و داشتن قدرت نرم، سخت و قدرت هوشمندانه در آينده‌اي نزديک تبديل به هژموني منطقه‌اي خواهد شد. منتهي اين قدرتي که جمهوري اسلامي ايران داراست، خود توليد مي‌کند و از آن خودش است .

دکتر احدي در ادامه مي افزايد: همه کشورهاي بين‌المللي و در سطح منطقه‌اي اقرار به قدرت ايران مي‌کنند و اين به نوعي منتهي به ترس امنيتي براي‌رژیم صهیونیستی شده است ‌رژیم صهیونیستی و آل سعود براي کنترل مديريت در رابطه با منزلت منطقه‌اي خود و در حاشيه قرار داده نشدن خود از آنجا که توانايي رويارويي و جنگ مستقيم را ندارند، انگيزه ايجاد جنگ هاي نيابتي، ایجاد گروه‌هاي تروريستي و حمایت مالي و نظامي از تروریست‌ها را دارند.

وظیفه مردم در قبال تروریسم


دکتر محمدحسن قديري ابيانه سفیر سابق ایران در ایتالیا و مکزیک با اشاره به وظيفه مردم در قبال مبارزه با ترويسم مي‌گويد: همه مردم و مسئولين در کشورمان بايد پشت سر رهبري در مبارزه با تروريسم به هر نحو ممکن تلاش کنند. همچنين ما بايد از کشورهاي خط مقدم دفاع کنيم، زيرا هدف اصلي دشمنان، جمهوري اسلامي ايران است. اگر داعش و امثال آن در افغانستان و عراق و سوريه و لبنان به پيروزي برسند، آن انفجارها و کشتارها و فجايع را مستقيما بر عليه ما انجام خواهند داد. چرا که دشمنان ما ايران را محور تمدن شیعی اسلامي مي دانند و هدف نهايي آنها تجزيه ايران و تصاحب منابع نفت، گاز و ساير ثروت کشورمان و سرنگوني انقلاب اسلامي ايران است،اما خوشبختانه در همه اهداف خويش شکست خورده‌اند و شکست‌هاي بيشتري نيز در انتظار آنان است.

نظم نوین جهانی با محوریت ایران اسلامی


به طور كلي كماكان جهان در دوران گذار است اما چند سالي است جهان وارد مرحله جديدي شده است كه بيداري اسلامي بخش عمده تحولات آن است.

شرايط به نحوي شتابان در حال جهش است. دوران گذار نظم جهاني وارد مرحله جديدي شده است كه مقام معظم رهبري در سفر تاريخي خود به استان كرمانشاه از آن با عنوان «پيچ تاريخي» ياد مي‌كنند. در اين دوره بازي بزرگي براي ما در حال شكل‌گيري است. جهان در شرايطي است كه بي‌ثباتي‌هاي عديده‌اي را شاهد بوده و آبستن شكل‌گيري نظمي جديد است. بنابراين تمامي قدرت‌ها با فهم اين مسئله در تلاش‌اند وارد بازي‌ها و ائتلاف‌هايي شوند و بازسازي‌هايي را شكل‌دهند تا در آينده‌ جهان سهم بيش‌تري را از آن خود كنند. اين پيچي است كه جهان در حال عبور از آن است. در اين گذار، شرق ديروز فرو پاشيده است و غرب امروز توانمندي كمي براي عبور از آن را دارد و نمي‌تواند نظمي را آن‌گونه كه خود مي‌خواهد، شكل داده و حاكم كند و قدرت‌هاي نوظهور از جمله قدرت اسلام و اسلام‌گرايي با محوريت ايران و انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني و امام خامنه‌ای از مؤلفه‌هاي مهم و تأثيرگذار در شكل‌گيري نظم نوين جهاني هستند .

دکتر قديري ابيانه با اشاره به اين فرمايش رهبر معظم انقلاب مي افزايد: جهان در حال گذار از تک قطبي است و قطب بزرگ رو به شکل‌گيري است و بيشترين ناامني‌ها، جنگ‌ها و توطئه‌ها معمولا در حال گذار انجام مي‌شود و هر کشوري سعي مي‌کند موقعيت خود را تثبيت نمايد. آمريکا نيز مي‌خواهد سقوط نکند و براي نيل به اين هدف از هيچ کاري حتي تجهيز و حمايت از تروريست‌ها فروگذاري نمي‌کند. سقوط رژیم صهیونیستی پيش‌بيني شده است و اضمحلال آن در آينده‌ای نزديک حتي توسط سازمان سيا و پنتاگون نيزتاييد شده است و در واقع جهان در حال گذار تاريخي است که رهبري از آن به عنوان پيچ تاريخي ياد کردند. ما بايد تلاش کنيم اين دوره را با اقتدار و امنيت طي کرده و از فرصت تحول در جهان براي اصلاح وضعيت آن و تحکيم موقعيت خويش سود جوييم. اين هم با تحقق اقتصاد مقاومتي و تقويت نظامي و اتحاد ملت حول محور ولايت امکان‌پذير خواهد بود.

آمار ترورها در 14 سال اخیر


آمار جمع‌آوري شده از کشتار گروه‌هاي تروريستي در ۱۴ سال گذشته – از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ – نشان مي‌دهد، داعش که در اوايل سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۱ ) شکل گرفت، در همين مدت کوتاه بالاترين آمار کشتار جمعي را به خود اختصاص داده است.

به طور ميانگين هر ۱۰ حمله تروريستي بيش از ۱۰۰ کشته برجاي مي‌گذارد و با توجه به ۷۵۷ حمله تروريستي داعش مي‌توان فهميد اعضاي اين گروه چه جنايتي عليه بشريت انجام داده‌اند.

رئيس شوراي ولايت الانبار عراق در این باره می‌گوید: گروه تروريستي داعش از آغاز حمله به اين ولايت و اشغال آن در اواخر سال 2013 تاکنون، 6 هزار نفر را اعدام کرده است!

به نقل از پايگاه خبري اليوم السابع، «صباح کرحوت» با بيان اين مطلب می‌افزاید: داعش حدود يک هزار نفر را در شهر الکرمه در شرق فلوجه و يکهزار و 500 نفر ديگر را در فلوجه اعدام کرده است.

به گفته وی، از آغاز سقوط مناطق غرب الرمادي نيز بيش از يک هزار نفر از افراد عشيره البونمر به دست داعش اعدام شده‌اند.

در 13 نوامبر سال جاري مصادف با 22آبان ماه در حملات تروريستي به ۶ نقطه پاريس بيش از ۱۶۰ نفر کشته و ۲۰۰ نفر زخمي شدند که وضعيت ۸۰ نفر از آنها وخيم اعلام شد.

طي ساليان پيش همواره برخي تحليلگران سیاسی به کشورهاي حامي تروریست‌ها بويژه ترکيه و فرانسه هشدار داده بودند که تضعيف دولت بشار اسد به واسطه حمايت از داعش در سوريه ممکن است در نقطه اي دامان خود آنهارا نيز بگيرد.

با در نظر گرفتن تشديد عمليات عليه داعش توسط برخی قدرت‌های غربی این سوال به وجود می‌آید که آيا واقعا غربی‌ها به‌دنبال محدود کردن داعش هستند يا تاريخ مصرف داعش تمام شده است و بدنبال سناريوهاي بعدي براي اهداف سياسي و نظامي خودشان يا به‌دنبال ايجاد يک داعش جديد خواهند بود؟
کد مطلب : ۵۰۵۲۰۱
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

منتخب
پیشنهاد ما