۰
شنبه ۵ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۰

«مردم سالاری دینی» مقوله ای بسیط یا مرکب؟

«مردم سالاری دینی» مقوله ای بسیط یا مرکب؟
چکیده

تحلیل نوع ارتباط میان اجزاء مرکب واژه «مردم سالاری دینی»، می تواند آثار بسیاری بر ماهیت نظام سیاسی و کیفیت ادارة آن داشته باشد. اگر ترکیب میان دو جزء این مرکب واژه، از قبیل ترکیب وصفی باشد، مردم سالاری دینی، دارای هویتی اصیل بوده و نه تنها حیثیت مردم سالاری نظام سیاسی با حیثیت دینی آن، در تنافی نخواهد بود، بلکه معرّف هویتی متمایز از نظام سیاسی است که مردم سالاری موجود در آن، مبتنی بر متن دین بوده و عاریت گرفته از نظام غرب نیست. بر اساس این قرائت، سنخ تدبیر مردم در نظام سیاسی، گونه ای خاص از مردم سالاری است که ضمن بومی بودن، و استناد به نصّ، از مزایای نظام های دموکراتیک و تئوکراتیک برخوردار بوده و از مضرّات آنان نیز مبرّاست. در این نظام سیاسی، مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی، دو روی یک سکه بوده و در کنار هم، برای تحقّق نظام سیاسی مردم سالار ضروری می باشند. در حالی که قول به ترکیب اضافی برای این مرکب واژه، مستلزم پذیرش خاستگاه مردم سالاری در غرب، و جای گزاری محتوای دینی برای این شکل از حکومت در نظام اسلامی است.

نویسندگان:

سیدسجاد ایزدهی: استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

صدیقه صدیق تقی زاده: دانشجوی دکتری کلام امامیه، دانشگاه قرآن و حدیث

دو فصلنامه معرفت سیاسی - شماره13- بهار و تابستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله « کلیک » کنید.
کد مطلب : ۵۴۸۴۹۱
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

منتخب
پیشنهاد ما