۰
شنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۰۲

بذرهايي كه امام خميني در جهان اسلام افشاند، به بار مي‌نشيند

بذرهايي كه امام خميني در جهان اسلام افشاند، به بار مي‌نشيند
 قيام‌هاي متوالي ملل مسلمان منطقه از رخدادهاي شعف‌انگيزي است كه همچنان استمرار دارد و يكي از موضوعات مهم و حياتي به شمار مي‌رود.
 
قلوب مسلمانان جهان از اين تحول و تحرك گسترده‌اي كه با پيام گيري از انقلاب اسلامي ايران و با شعارهاي توحيدي درحال امتداد است، مسرور و شادمان مي‌باشد و ايمان واحد و احساس مشتركي كه در پرتو تعاليم و ارزش‌هاي اسلامي به دست آمده است، بين آنان و انقلابيون مسلمان پيوندي مستحكم ايجاد كرده است، به گونه‌اي كه غم آنان را غم خود و شادي آنان را شادي خود مي‌دانند.

امام خميني با سعه صدر و تلاش و اميد مثال زدني، به افق‌هاي دوردست نظر دوخت و طي يك دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، به طور مكرر و بدون احساس ضعف، هشدار داد و بانگ بيداري سر داد و آواي توحيد از گلو برآورد و ملل مسلمان را به قيام دعوت كرد، و امروز آنچه او اميدوارانه مي‌خواست، درحال وقوع است. 

آنچه پيش روي داريد متن كامل سخنراني حضرت امام خميني است كه در 9 اسفند 1362 در جمع مدير عامل وقت و كاركنان رسانه سمعي و بصري ايراد كردند. 

امام خميني در اين سخنان، ابتدا به اهميت و نقش صدا و سيما اشاره مي‌كنند و سپس به اوضاع منطقه و بيداري ملل مسلمان و نويد حركت‌هاي رهايي بخش اسلامي مي‌پردازند. 

بسم‌الله الرحمن الرحيم 

من از دوستان محترمى كه در اين مجلس حاضر هستند تشكر مى‏كنم و اميدوارم كه همه موفق بشوند به اينكه موافق رضاى خدا عمل كنند.
 
همان طورى كه شما گفتيد اين دستگاه تبليغاتى در زمان سابق به طورى فاسد بود كه تبديلش را به يك وضع سالم، مجاهدات زياد لازم دارد و من از مجاهداتى كه در اين راه كردند آقايان و بحمدالله بسيار هم عمل شده است تشكر مى‏كنم.
 
لكن ما نبايد اكتفا كنيم به آن چيزى كه داريم، بايد كوشش كنيم به اينكه آن چيزهايى كه نداريم تحصيل كنيم.
 
ما نبايد تحت تاثير هيچ قدرتى واقع بشويم، و تحت تاثير هيچ تبليغاتى در عالم واقع بشويم. ما بايد در همه امور مستقل باشيم و خودمان كار كنيم، توقع نداشته باشيم كه خارج براى ما كار بكنند. خارجيها همه الان در صددند كه كارشكنى بكنند، براى ما كار نمى‏كنند. 

سابق هم همين‏طور بوده است، منتها به صورت اينكه براى ايران مى‏خواهند كار بكنند، ايران را به دام كشيدند و آن كردند كه همه ديديد. 

اين دستگاه صدا و سيما امروز وضعى دارد كه مسئوليت شما آقايان را خيلى زياد مى‏كند. سابق تبليغات عبارت از اين بود كه اهل منبر يا علما در همان محل محدودى كه داشتند، در مسجدى كه داشتند مى‏رفتند و براى يك چند نفرى يا يك عده‏اى صحبت مى‏كردند و ارشاد مى‏كردند. 

امروز اين دستگاه در همه كشور پهن شده است و از راديو گمان ندارم كه قشرى باشند كه محروم باشند. همه گوش مى‏كنند، حتى آنهايى كه در صحرا دارند زراعت مى‏كنند، راديو هم گوش مى‏كنند و سيما راهم همان طورى كه گفتيد توسعه‏اش زياد شده است و علاوه بر اين، اين دستگاه خصوصا راديو در خارج از كشور بسيار گسترده است.
 
بنا عليه مى‏تواند اين دستگاه با اندك انحرافى ميليونها مردم را منحرف كند و با اندك اشتباهى ميليونها مردم را به اشتباه بيندازد، و مى‏تواند كه چنانچه ان‏شاءالله صددرصد در راه ارشاد و در راه اسلام شد، ميليونها جمعيت را، صدها ميليون جمعيت را هدايت كند. 

بنابراين، يك دستگاهى است  كه نبايد ما اين را كم بشمريم. دستگاهى است كه با صحت او بسيارى از مردم در داخل و خارج صحيح مى‏شوند و با فساد او فاسد مى‏شوند. از آن طرف مسئوليت بسيار است و از آن طرف كه راه ارشاد است، ارزش زياد است. 

همان طورى كه ارزش دارد اين دستگاه براى اسلام و جمهورى اسلامى، اسلام از اين مى‏خواهد كه بهره بردارى زياد در راه اسلام بشود، تبليغات زياد در راه اسلام
بشود. صداى جمهورى اسلامى كه تقريبا به اكثر كشورها، به بسيارى از كشورها مى‏رسد، اين صدا بايد يك صدايى باشد كه مردم را ارشاد كند و اسلام را معرفى كند. 

امروز دارند همه گروه‏هايى كه در خارج هستند، چه تبليغات راديو و تلويزيونشان و چه تبليغات از راه مطبوعاتشان دارند با اسلام معارضه مى‏كنند. مسئله، مسئله ايران نيست. 

اگر تنها مسئله ايران بود چندان اهميت نداشت، اما مقابله با اسلام است. نه مقابله با ايران است. 

منتها اينها چون فهميدند كه آن چيزى كه در ايران واقع شده است، آن اين است كه اسلام را به آن طورى كه هست ـ نه به آن طورى كه غربيها معرفى مى‏كردند، حالا هم باز منحرفين معرفى مى‏كنند ـ اسلام را آن طورى كه هست معرفى كنند، آن طورى كه هست پياده كنند، آن طورى كه هست به خارج ارائه بدهند اين يك خطر بسيار عظيمى است براى قدرتهاى بزرگ. 

چنانچه ملاحظه مى‏كنيد كه با تصريح مى‏گويند كه اسلام يك خطرى است و صحيح هم مى‏گويند. نسبت به اشخاص فاسد خطر دارد اسلام، نسبت به چپاولگرها، نسبت به دزدها، نسبت به زورگوها اسلام خطر است. اما اسلام مى‏خواهد كه اين طور مسائل در دنيا نباشد. 

اسلام مى‏خواهد كه همه در آرامش باشند، همه در صلاح باشند. و ما كه مى‏گوييم اسلام را ما مى‏خواهيم صادر كنيم، معنايش اين نيست كه ما سوار طياره بشويم و بريزيم به ممالك ديگر. 

يك همچو چيزى نه ما گفتيم و نه ما مى‏توانيم. اما آنكه ما مى‏توانيم اين است كه به وسيله دستگاههايى كه داريم، به وسيله همين صدا و سيما، به وسيله مطبوعات، به وسيله گروه‏هايى كه در خارج مى‏روند، اسلام را آن طورى كه هست معرفى كنيم. اگر آن طورى كه هست معرفى بشود، مورد قبول همه خواهد شد.
 
بشر به فطرتش يك فطرت سالم است، اگر يك چيزى را القا بكنند، روى فطرت سالم خودش قبول مى‏كند و قدرتمندها از همين معنا مى‏ترسند.
 
بنابراين ما يك وظيفه بسيار بزرگ بر عهده داريم. نه ما تنها، همه مسلمانها و نه شما تنها، همه قشرهايى كه در ايران و در خارج ايران هستند و متعهد به اسلام هستند، وظيفه بزرگى داريم و آن اينكه اسلام را آن طورى كه هست، آن طورى كه خداى تبارك و تعالى فرموده است، آن طورى كه در روايات و در قرآن ما هست، آن طور به مردم ارائه بدهيم و به دنيا ارائه بدهيم، و همين خودش از هزارها توپ و تانك بيشتر مى‏تواند موثر باشد. 

آن چيزى كه با ارشاد حاصل بشود، قلب مردم را بر مى‏گرداند. و اين كار، اين هنر از اسلام مى‏آيد و اين هنر از احكام اسلام مى‏آيد، نه با يك توپ و تانك بخواهد كار بكند، او نمى‏تواند كارى بكند و شما مى‏بينيد كه با اينكه قدرتهاى بزرگ داراى آن قدرتها هستند هر روز در دنيا دارند شكست مى‏خوردند.
شكسته شدن ابهت و اقتدار قدرتها در جهان شما وضع امريكا را در سابق با حالا مقايسه كنيد. 

وضع انگلستان را در سابق با حالا ملاحظه كنيد، و همين‌طور ساير قدرتها را. 

در سابق امريكا نسبت به ايران و نسبت به ساير كشورهاى اسلامى به خيال خودش يك آقايى بود كه با يك كلمه كارها را اصلاح مى‏كرد.
 
آن طور بود كه اگر مثلا فرض كنيد شاه يك كشورى، رئيس‌جمهور يك كشور اسلامى مى‏خواست برود در امريكا، بايد مدتها زحمت بكشد تا اجازه به او بدهند، وقتى هم مى‏رفت مدتها زحمت بكشد كه پيش رئيس‌جمهور برود. وضع اين طور بود، با يك كلمه كارها را اصلاح مى‏كردند.
 
امروز وضع امريكا اين طور شده است كه از لبنان با اينكه لبنان در دست اوست بسيارى‏اش، با اينكه رئيس جمهورش با اوست، با اينكه بسيارى از جبهه‏هايش با او هستند، همين مسلمان‏هاى معدود كارى كردند كه از لبنان فرار كرده، منتها اسمش را گذاشته است كه ما جابجا شديم، جابجايى اسمش را گذاشته! ! اين فرار است، چرا اسمش را درست نمى‏گوييد؟
 
و فرار كرده و دنبال فرارش
از خارج توپ به روى مردم بسته است. اين از شدت عجز كشور است كه برود خارج و از خارج توپش را سوار كند به مردم، موشكش را بفرستد طرف مردم. 

اين كمال عجز است از براى او، لكن اينها با اينكه ادراك اين مطلب را كردند به روى خودشان نمى‏آورند، باز هم آن حرفهاى زمان سابق را مى‏زند.
 
رئيس‌جمهور امريكا گفت ما اجازه نمى‏دهيم كه تنگه هرمز بسته بشود. اين خيال مى‏كند حالا هم سابق است كه اجازه مى‏خواهد، اجازه ايشان تاثير دارد! حالا اين مردم لبنان‏اند كه اجازه ندادند شما در آنجا باشيد، و اين مردم ايران‏اند كه اجازه ندادند كه شما در اينجا باشيد.
 
و اين مردم ايران‏اند كه بايد به شما اجازه بدهند. و عمده اشتباه آنها، اگر اشتباه كرده باشند، عمده اين است كه نمى‏دانند كه با كى مقابل‏اند.
 
آن وقتى كه با دولتها مقابل بودند، ملتها كارى نداشتند با دولتها، كارهايشان را به دست دولتها انجام مى‏دادند. 

دولتها هم نوكر آنها بودند ـ حالا هم در بسيارى جاها همين كار را مى‏كنند ـ براى اينكه، دولتها نوكر هستند، ملتها هم كار ندارند. آنجايى كه مواجه با ملت هستند آنجا شكست مى‏خورد.
 
لبنان با اينكه ملتش يك مقدارى‏اش در ميدان است، مابقى‏اش طرفدار امريكاست و يا كارى ندارد، آن طور كرده امريكا را كه با همه چيزهايى كه هى مى‏گفت ما مى‏مانيم در اينجا، مكرر اين معنا را بزرگانشان مى‏گفتند، رئيس جمهورشان مى‏گفتند كه ما ماندنى هستيم در امريكا، حالا مى‏بينند كه فرار كردند، مى‏گويند ما جابجا شديم. ايران غير لبنان است.
 
ايران دولتش، ملتش، تمام اقشارش با هم هستند. آنجا با هم نيستند، آنجا دولتشان مخالف است با ملت. ايران تمام اقشارش با هم موافق‏اند، با هم هستند، با يك همچو ملتى تواند هيچ قدرتى مقابله كند. ملتها ايستاده‏اند، مثل ايران ايستاده‏اند و در راه اسلام دارند از همه چيزشان مى‏گذرند.
 
يك ملتى كه از همه چيزش در راه اسلام دارد مى‏گذرد و جوانانش هر روز دارند در راه اسلام فداكارى مى‏كنند، اين را نمى‏شود يك دولتى بيايد به او زور بگويد يا فشار به او بياورد. 

ظلم ناپذيرى مظلومان و مستضعفان جهان 

امروز وضع، غير آن وقت است. آن اشتباهات را بايد از مغزهاشان بيرون كنند. اشتباه اينكه وضع حالاى دنيا با سابق يك طور است، اشتباه اينكه مقابله با ملتها مثل مقابله با دولتهاست، اينها از اشتباهاتى است كه اينها دارند، يا مى‏فهمند نمى‏خواهند به روى خودشان بياورند. از اين جهت نه شوروى، نه امريكا، نه ساير قدرتها با ملتها نمى‏توانند مقابله كنند. آنها مى‏توانند با دولتها، و همين‌طور هم كردند.
 
از اول هم بنابر همين بود كه اينها دولتها را تحت سلطه خودشان قرار مى‏دادند، نوكر خودشان قرار مى‏دادند، به وسيله آنها هر كارى مى‏خواستند مى‏كردند. اما امروز وضع تغيير كرده، دنيا امروز بيدار شده است.
 
دنيا از امريكاى لاتين گرفته تا كشور شوروى، امريكاى مركزى و همه جا، تمام دنيا، مظلومين دنيا بيدار شده‏اند. مظلومين دنيا نمى‏پذيرند از آنها آن چيزهايى را كه در سابق مى‏پذيرفتند. امروز قدرتها بايد گوش كنند به حرف ملتها. 

نمى‏فهمند اين را كه نبايد بنشينند بگويند كه ما اجازه مى‏دهيم يا اجازه نمى‏دهيم. اين اجازه مى‏دهيم و اجازه دهيم مال آن وقتها بود، نه مال حالا.
 
و اينكه ما فلان جا را چه مى‏كنيم، حمله نظامى مى‏كنيم، خوب، شما حمله نظاميتان را كرديد و ديديد چه شد. شوروى هم حمله نظامى‏اش را كرده و دارد مى‏كند و مى‏بيند كه چه مى‏شود.
 
با اينكه در آنجا، افغانستان هم يك دسته هستند كه با اينها مقابله مى‏كنند و الان فشل كردند آنها را. اينها بايد تجديد كنند نظر خودشان را، بايد بفهمند اين معنا را كه امروز غير سابق است و ملتها غير دولتها هستند. 

بنابراين،
ما بايد اين مطلب را به مردم دنيا بفهمانيم كه هر كسى نمى‏داند، بداند كه امروز وضع غير سابق است. و مظلومين بايد برخيزند از جا، و مظلومين بايد داد خودشان را از ستمكاران بگيرند.
 
و اين يك مطلب شدنى است. و مسلمين بايد با هم باشند، و مع‏الاسف باز بسيارى از سران مسلمين كارشكنى مى‏كنند. مسلمين با هم باشند، اگر مسلمين با هم باشند، يك قدرتى را تشكيل مى‏دهند كه هيچ يك از اين قدرتها مثل آن قدرت نيست. 

براى اينكه، يك ميليارد جمعيت ايماندار غير يك ميليارد جمعيت بى ايمان است، غير صد ميليارد جمعيت بى ايمان است. شما ملاحظه كرديد كه يك جمعيت كمى در ايران و هيچ وسائل نداشت، لكن ايمان داشت، چه معجزه‏اى در دنيا ايجاد كرده و دنيا الان چطور تحت تاثير ايران واقع شده‏است.
 
بنابراين، ما بايد توجه بكنيم، شمايى كه دستگاه تبليغات در دستتان است، آنهايى كه مى‏خواهند صحبت كنند براى مردم، گروههايى كه در خارج مى‏روند، بايد معرفى كنند اسلام را كه اسلام اين است و ان‏شاءالله مورد قبول مى‏شود. 

مردم، تعيين كننده سرنوشت انتخابات 

از امورى كه لازم است امروز تذكر بدهم شايد بعد دير بشود، قضيه انتخابات است. همان طورى كه مكرر من عرض كرده‏ام و سايرين هم گفته‏اند، انتخابات در انحصار هيچ كس نيست، نه در انحصار روحانيين است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروههاست. 

انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است. و انتخابات براى تاثير سرنوشت شما ملت است. از قرارى كه من شنيده‏ام در دانشگاه بعض از اشخاص رفته‏اند گفته‏اند كه دخالت در انتخابات، دخالت در سياست است و اين حق مجتهدين است. تا حالا مى‏گفتند كه مجتهدين در سياست نبايد دخالت بكنند، اين منافى با حق مجتهدين است، آنجا شكست خورده‏اند حالا عكسش را دارند مى‏گويند. 

اين هم روى همين زمينه است، اينكه مى‏گويند انتخابات از امور سياسى است و امور سياسى هم حق مجتهدين است هر دويش غلط است. انتخابات سرنوشت يك ملت را دارد تعيين مى‏كند. 

انتخابات بر فرض اينكه سياسى باشد و هست هم، اين دارد سرنوشت همه ملت را تعيين مى‏كند، يعنى آحاد ملت سرنوشت زندگيشان در دنيا و آخرت منوط به اين انتخابات است. اين اين طور نيست كه انتخابات را بايد چند تا مجتهد عمل كنند.
 
اين معنى دارد كه مثلا يك دويست تا مجتهد در قم داشتيم و يك صد تا مجتهد در جاهاى ديگر داشتيم، اينها همه بيايند انتخاب كنند، ديگر مردم بروند كنار؟!
 
اين يك توطئه‏اى است كه مى‏خواهند همان طورى كه در صدها سال توطئه شان اين بود كه بايد روحانيون و مذهب از سياست جدا باشد و استفاده‏هاى زياد كردند و ما ضررهاى زياد از اين برديم، الان هم گرفتار ضررهاى او هستيم. حالا ديدند آن شكست خورد، يك نقشه ديگر كشيدند، و آن اين است كه انتخابات حق مجتهدين است، انتخابات يا دخالت در سياست حق مجتهدين است.
 
دانشگاهيها بدانند اين را كه همان طورى كه يك مجتهد در سرنوشت خودش بايد دخالت كند، يك دانشجوى جوان هم بايد در سرنوشت خودش دخالت كند.
 
فرق مابين دانشگاهى و دانشجو و مثلا مدرسه‏اى و اينها نيست، همه‏شان با هم هستند. اينكه در دانشگاه رفتند و يك همچو مطلبى را گفتند، اين يك توطئه‏اى است براى اينكه شما جوانها را مايوس كنند. 

ترفند جديد دشمن در جهت مايوس كردن ملت 

بيدار باشيد! توجه كنيد! اينها با توطئه‏هايشان مى‏خواهند كار را انجام بدهند، نمى‏توانند با دخالت نظامى كار بكنند، اينها مى‏خواهند با شيطنتهايشان كار خودشان را انجام بدهند.
 
آن وقت شيطنت اين بود كه سياست از مذهب خارج است و بسيار ضرر به ما زدند و ما بسيار ضرر خورديم و آنها هم بسيار نفع بردند. اين مطلب شكست خورده.
 
حالا مى‏گويند كه سياست حق مجتهدين است يعنى، در امور سياسى
در ايران پانصد نفر دخالت كنند، باقيشان بروند سراغ كارشان. يعنى مردم بروند سراغ كارشان، هيچ كار به مسائل اجتماعى نداشته باشند، و چند نفر پيرمرد ملا بيايند دخالت بكنند.
 
اين از آن توطئه سابق بدتر است براى ايران. براى اينكه، آن يك عده از علما را كنار مى‏گذاشت، منتها به واسطه آنها هم يك قشر زيادى كنار گذاشته مى‏شوند، اين تمام ملت را مى‏خواهد كنار بگذارد.
 
يعنى نه اينكه اين مى‏خواهد مجتهد را داخل كند، اين مى‏خواهد مجتهد را با دست همين ملت از بين ببرد. بايد دانشگاهيها متوجه باشند كه اگر چنانچه افرادى در دانشگاه هستند كه شيطنت دارند مى‏كنند، اينها را بايد توجه كنند كه گول اينها را نخورند. خودشان دخالت در امور انتخابات بكنند. انتخابات سرنوشت حتى شمايى كه در آنجا هستيد را تعيين مى‏كند.
 
يك امرى كه سرنوشت آحاد ملت در دست اوست، وظيفه آحاد ملت است كه در آن دخالت كند، مربوط به يك قشرى، دون قشرى نيست، همه بايد در اين دخالت بكنند.
 
و اين شيطنتهايى كه الان دارند مى‏كنند، به طورى كه به من گفته‏اند براى مايوس كردن بعضى از جوانهاى ماست. اين شيطنت را خنثى كنيد و فعال وارد بشويد در انتخابات. 

مى‏خواهيد خودتان كسانى را تعيين كنيد و انتخاب بكنيد، مى‏خواهيد ببينيد هر قشرى كه مى‏پسنديد حرفهاى آنها را و كانديداى آنها را. شما هم با آنها باشيد.
 
در هر صورت ما بايد از كيد اين خائنين هيچ وقت غافل نشويم. اينها دائما مشغول نقشه كشى هستند و دائما مشغول توطئه هستند براى اينكه، آن سيلى‏اى كه از اسلام خورده‏اند اينها، به اين زودى جبران پذير نيست. اينها مى‏خواهند و مى‏دانند كه با زور نمى‏شود اين كار را انجام داد.
 
اگر هم يك وقتى مى‏گويند كه ما با زور و نظامى مى‏كنيم، اين بيخود مى‏گويند. خودشان هم مى‏فهمند كه بيخود مى‏گويند. آنها اگر بخواهند كارى بكنند همين از ناحيه خود مردم، از ناحيه دانشگاه، از ناحيه بازار، از ناحيه كارگرها، از ناحيه كارخانه‏ها، از اين جاها مى‏خواهند صدمه بزنند.
 
و شما اگر بخواهيد براى خدا باشد يا براى ملتتان باشد يا براى زندگى خودتان باشد، بخواهيد كه اسير نباشيد بايد همه توجه كنيد و گول اين حرفها را نخوريد و در انتخابات به طور فعال همه دخالت بكنيد. و من اميدوارم كه ان‏شاءالله همه موفق بشويد. و اميدوارم كه با سلامت و سعادت به كار خودتان ادامه بدهيد كه كار بسيار عظيمى است و كار بسيار پراهميتى است. 

ادعاى دروغين صدام در صلح طلبى 

و شما مى‏بينيد كه الان تبليغات در دنيا همه كارها را دارد انجام مى‏دهد. 

شما ملاحظه مى‏كنيد كه صدام آن طور بيچاره شده است، تبليغاتش آن طور است، تبليغات ديگران نسبت به او آن طور است. آن بيچاره آن طور مفلوك شده، دورافتاده به اين طرف و آن طرف قرض مى‏كند. دور افتاده به اين ور و آن ور استدعا مى‏كند كه بياييد ما را صلح بدهيد.
 
و دروغ هم مى‏گويد، نمى‏خواهد صلح بكند، مى‏خواهد اغفال كند. از آن طرف مستاصل شده، از آن طرف رسانه‏هاى گروهى همه جا مى‏گويند ايران اين جور گفت و عراق آن طور گفت. او را با آب و تاب نقل مى‏كنند، اين هم يك كلمه نقل مى‏كنند، و اخيرا مى‏گويند كه خير. 

حالا ديگر كار به جاهاى مهم رسيده و ممكن است امريكا وارد بشود و ممكن است چه بشود. اينها همه حرف است. صدام رفتنى است، و نه امريكا مى‏تواند نگهش دارد و نه ديگران. 

و من اميدوارم كه ان‏شاءالله اين غده سرطانى در بلاد مسلمين و آن غده سرطانى در آن طرف بلاد مسلمين كه آنجا اسرائيل است و اينجا حزب بعث است، ان‏شاءالله خداوند ريشه اين را بكند و ملت عراق خودشان سرنوشت خودشان را به دست خودشان انجام بدهند، و ملت ايران هم ان‏شاءالله با قدرت به پيش بروند. 

والسلام عليكم و رحمه الله
مرجع : روزنامه جمهوری اسلامی
کد مطلب : ۶۵۶۲۷
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

منتخب
پیشنهاد ما