۰
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۶

بازخوانی جنبش انصارالله یمن در بستر انقلاب اسلامی ایران

بازخوانی جنبش انصارالله یمن در بستر انقلاب اسلامی ایران
چکیده

انقلاب اسلامی ایران یکی از اتفاقات مهم و تاثیرگذار بر جامعه شیعیان یمن بوده است؛ چون انقلاب اسلامی همواره یکی از ماموریت های خود را حمایت از خیزش های مردمی علیه رژیم های مستبد اعلام کرده است. از طرفی رهبران ایران نیز، داعیه صدور نرم انقلاب را داشته و دارند. واقعیت حمایت جمهوری اسلامی ایران از مستضعفین در برابر مستکبرین و همچنین تصویرسازی های ایران هراسانه از صدور این انقلاب، در کنار تهدید و تحدید منافع عربستان در منطقه، موجب شکل گیری دو قطبی موجود در اندیشه افراط گرایانه اعراب عربستان شده است. سوالی که برخی مطرح می کنند این است که آیا تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر یمن و ترویج اندیشه های رهبران قبلی و فعلی انقلاب اسلامی ایران بر جنبش های اسلامی یمنی همچون انصارالله از نوع سخت بوده، یا به شکل نرم اتفاق افتاده است؟ در واقع تصویرسازی از مبانی نظری و اندیشه ای جنبش انصارالله به عنوان مهم ترین بازیگر تاثیرگذار در حوادث اخیر یمن و متاثر بودن آن از انقلاب اسلامی ایران را چگونه می توان تحلیل نمود؟ فرضیه پژوهش این است که تاثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران بر جنبش انصارالله و الحوثی ها بر دو محور تاثر پذیری اندیشه ای ـ فکری و تاثیرپذیری جریانی و مبتنی بر «نظریه پخش» قابل تحلیل است. به عبارتی انقلاب اسلامی هم تاثیر فکری و هم تاثیر جریانی بر جنبش انصارالله داشته است.


نویسندگان:

جلیل دارا ، محمود بابایی

نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی - سال چهارم، شماره 15، زمستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله کلیک کنید.
کد مطلب : ۶۹۵۱۸۲
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

پیشنهاد ما