کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

ایران تا آخر شما را تحقیر خواهدکرد.

سایت خبری شبکه العالم , 28 دی 1398 10:27

اسلام تایمز: رئیس جمهور آمریکا گفته است که ایران ما را تحقیر کرد. این اول کار است.


امام خمینی ره: شنیدم رئیس جمهور آمریکا گفته است که ایران ما را تحقیر کرد. این اول کار است. ایران تا آخر شما را تحقیر خواهدکرد.


کد مطلب: 839169

آدرس مطلب :
https://www.islamtimes.org/fa/article/839169/ایران-آخر-تحقیر-خواهدکرد

اسلام تايمز
  https://www.islamtimes.org