۰
يکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۴۹

گفتمان انقلاب اسلامي ايران و الزامات اشاعه ارزش هاي آن در عصر جهاني شدن بر اساس نظريه گفتمان لاکلا و موفه

گفتمان انقلاب اسلامي ايران و الزامات اشاعه ارزش هاي آن در عصر جهاني شدن بر اساس نظريه گفتمان لاکلا و موفه
چکیده:
انقلاب اسلامي ايران باعث شکل گيري گفتمان و نظام معنايي جديدي شد. يکي از گونه هاي بررسي و مطالعه پديده هاي سياسي و تحليل آن ها بر اساس روش تحليل گفتماني است. نظريه تحليل گفتماني لاکلا و موفه يکي از غني ترين نظريه ها در حوزه تحليل گفتماني مي باشد. سؤال اصلي مقاله آن است که بر اساس نظريه گفتمان لاکلا و موفه، مفصل بندي مفاهيم و فرآيندهاي هويت يابي اشاعه ارزش هاي گفتمان انقلاب اسلامي ايران در عصر جهاني شدن چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به اين پرسش و با بهره گيري از روش تحليل گفتمان لاکلا و موفه، فرضيه مقاله اين است که گفتمان انقلاب اسلامي ايران با دالّ مرکزي اسلام شيعي، توانسته در رويارويي گفتماني، به رقابت با گفتمان هاي اسلام سلفي و اسلام اخواني بپردازد و به عنوان يک الگوي مناسب گفتمان اسلام گرا، گفتمان ليبرال دموکراسي
را به «غيرِ» هويت بخش خود تبديل کند و با توجّه به مباني غني اسلام شيعي ظرفيّت اين را دارد که با پيروي از الزاماتي، بتواند نظام معنايي خود را در عصر جهاني شدن هژمونيک نمايد. بر اين اساس، در بستر جهاني شدن که به مثابه عرصه رقابت و غيريّت سازي گفتمان هاست، گفتمان انقلاب اسلامي ايران به رقابت و غيريت سازي گفتماني مي پردازد و نتايج پژوهش نشان مي دهد که با توجّه به مفاهيم اساسي در گفتمان انقلاب اسلامي و مباني اسلام شيعي و همچنين با بهره بردن از دو مبحث اجتهاد و مصلحت و با رعايت الزاماتي، اين گفتمان مي تواند نظام معنايي خويش را در عصر جهاني شدن هژمونيک نمايد. بنابراين در پايان فرضيه مقاله تأييد مي گردد

برای دریافت متن کامل مقاله کلیک کنید

نویسندگان:
رضايي جعفري محسن*, آقاحسيني عليرضا, علي حسيني علي
 
مرجع : پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
کد مطلب : ۹۴۶۲۰۱
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

منتخب
کدخدا بی کدخدا
۳۱ شهريور ۱۴۰۰
فایل های مرتبط
پیشنهاد ما