سوريه
 
۶ مهر ۱۴۰۱
مناقشه ادلب و اهمیت ویژه مدیترانه شرقی/ چشم‌انداز حل بحران سوریه /2
تاریخ انتشار : ۳۰ تير ۱۴۰۱
اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ادلب/ یارکشی بازیگران فرامنطقه‌ای /1
تاریخ انتشار : ۳۰ تير ۱۴۰۱
پیام‌ها و پیامدهای نشست تهران برای کردهای سوریه
تاریخ انتشار : ۳۰ تير ۱۴۰۱
حل بحران ادلب در راس مذاکرات تهران / تشکیل بلوک اقتصادی بدون دلار
تاریخ انتشار : ۲۹ تير ۱۴۰۱
نشست سه جانبه تهران روی موج عملیات نظامی ترکیه در سوریه
تاریخ انتشار : ۲۹ تير ۱۴۰۱
نشست تهران برای حل بحران ادلب/ تشکیل بلوک اقتصادی بدون دلار
تاریخ انتشار : ۲۸ تير ۱۴۰۱
با تکمیل پیروزی های ارتش سوریه، اشغالگران آمریکایی و ترکیه ای بیرون رانده می شوند
تاریخ انتشار : ۱۹ تير ۱۴۰۱
هدف ترکیه تغییر بافت جمعیتی بخش هایی از خاک سوریه و اشغال آن است
تاریخ انتشار : ۱۷ تير ۱۴۰۱
پشت پرده حملات به فرودگاه بین المللی دمشق/ دستپاچگی صهیونیست‌ها با حضور متفاوت مقاومت در مرزهای درعا و جولان اشغالی
تاریخ انتشار : ۷ تير ۱۴۰۱