کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

سرمایه داری و پیشرفت؛

عکس/ گرسنگان پاریس

خبرگزاری مشرق , 25 دی 1397 11:41

اسلام تایمز: این تصاویر نشان دهنده وجود فقر در کشوری است که از قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان قلمداد می شود و به هشت کشور صنعتی تعلق دارد.


به گزارش اسلام تایمز، تصاویر نشان دهنده وجود فقر در کشوری است که از قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان قلمداد می شود و به هشت کشور صنعتی تعلق دارد.
 


کد مطلب: 772184

آدرس مطلب :
https://www.islamtimes.org/fa/gallery/772184/1/عکس-گرسنگان-پاریس

اسلام تايمز
  https://www.islamtimes.org