۰
پنجشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۰ ساعت ۲۰:۴۲

خط لوله گاز ایران - پاکستان ، تحت تاثیر تحریم ھای احتمالی قرار نمی گیرد

خط لوله گاز ایران - پاکستان ، تحت تاثیر تحریم ھای احتمالی قرار نمی گیرد
به گزارش خبرنگار اسلام تایمز ؛ وی روز گذشته در پاسخ به سوال گروھی از نمایندگان مجلس ملی در اسلام آباد در این بارہ ھمچنین گفت :  پاکستان دچار کم بود شدید انرژی است و برای تامین نیازھای خود از ایران گاز وارد خواھد کرد.
 
این مقام پاکستانی تاکید کرد ، اسلام آباد پروژہ خط لوله گاز از ایران به پاکستان را ھر چه زودتر به تکمیل خواھد رساند.

خانم ’’حنا ربانی کھر‘‘ در ادامه دربارہ سرنوشت روابط با آمریکا گفت : حمله اخیر ’’ناتو‘‘ به فرماندھی آمریکا استقلال پاکستان را مورد تھدید قرار دادہ و به دنبال آن، نخست وزیر پاکستان برای تجدید نظر سیاست خارجی دستور داد.
وی گفت ؛ این اولین بار است که پاکستان به شدت به آمریکا اعتراض کردہ و ارسال تردد خوددروھا حامل کالاھای مورد نیاز ’’ناتو‘‘ از طریق کشور خود را متوقف کردہ است.
 
وزیر خارجه پاکستان ھمچنین گفت : کمیته پارلمانی مجلس ملی پاکستان مصوبات خود را در رابطه با روابط با آمریکا و ھمچنین ھمکاری با ’’ناتو‘‘ تھیه کردہ و این مصوبات در اجلاس مشترک مجالس ملی و سنای کشور ارائه خواھد گردید تا در رابطه با این روابط تصمیم گیری نھایی صورت گیرد.
 
کد مطلب : ۱۲۷۹۴۴
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

منتخب
پیشنهاد ما