۰
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۰۷

شدت حساسیت آمریکا در گسترش ھمکاری میان ایران و پاکستان

تهدید آمریکا به تحریم پاکستان ، در صورت ادامه ی روابط با یران
شدت حساسیت آمریکا در گسترش ھمکاری میان ایران و پاکستان
به گزارش اسلام تایمز ؛ در حالیکه روابط  ایران و پاکستان بویژہ ھمکاری اقتصادی میان دو کشور درحال گسترش است، حساسیت و مداخله های آمریکا نیز به این پیوندھا شدت یافته است.

ھمزمان با بازدیدھای مقامات بلندپایه ی ایران و پاکستان از کشورھای یکدیگر ، نه تنھا واشنگتن در رابطه با این روابط به دنبال ایجاد سوء ظن است بلکه رسانه ھای آمریکا نیز اخیراً به انتشار گزارشھایی ضد ھمکاری تھران ۔ اسلام آباد دست زدند.

 ھر چند تلاشها برای بھبودی روابط تھران و اسلام آباد اسباب نگرانی واشنگتن را فراهم میکند ، اما میتوان گفت، نھایی شدن پیمان احداث خط لوله ی گاز ایران ۔ پاکستان باعث نگرانی بیشتر آمریکایی ھا شدہ است.

بر همین اساس ، در گزارش منتشر شدہ در روزنامه ی آمریکایی وال استریت ژورنال آمده ، پاکستان با پیشرفت در قرار داد با ایران برای احداث خط لوله ی گاز ، با تحریم ھای آمریکا روبرو خواهد شد.

این روزنامه در ادامه نوشت ، واشنگتن تاکید کردہ است ، اگر اسلام آباد دست به خریداری گاز از ایران بزند ، با تحریم ھای اقتصادی مواجه خواھد شد.

  در ادامه گزارش وال استریت ژورنال آمده ، سفارت آمریکا در اسلام آباد نیز تھدید کردہ است به نفع کشورهاست که از ھر اقدامی در اجرایی نشدن تحریم ھای ضد ایران ، پرھیز کند.

این در حالیست که مقامات پاکستانی اعتقاد دارند ، ایران و پاکستان بعنوان کشورھای ھمسایه و برادر به ھمکاری یکدیگر نیاز دارند و نباید به تھدیدھای آمریکا توجه داشته باشند.

تھدیدھای جدید آمریکا به پاکستان در آستانه ی بازدید پیش روی  ’’آصف علی زرداری‘‘ رئیس جمھوری پاکستان از ایران صورت گرفته .
لازم به یاد آوریست ، ’’رحمان ملک‘‘ وزیر کشور پاکستان ھفته ی گذشته به تھران سفر کردہ و وزیر نفت ایران ’’رستم قاسمی‘‘ به پاکستان رفتند.

’’راجا پرویز اشرف‘‘ نخست وزیر پاکستان ضمن به حضور پذیرفتن ’’رستم قاسمی‘‘ وزیر نفت ایران روز سه شنبه گفت ، پیشرفت در رابطه با احداث خط لوله گاز ، کمک بزرگی در حل مساله کم بود انرژی در پاکستان خواھد بود.

کارشناسان پاکستانی می گویند ، خط لوله ی گاز نه تنھا باعث حل بحران انرژی در پاکستان خواھد شد بلکه این اقدام ، گامی بسیار مھم برای توسعه ھمکاری در منطقه می باشد.
بگفته ی آنھا ، ھمکاری میان ایران و پاکستان طبیعی است و ھیچ قدرتی نمی تواند از این پیوندھا میان این دو کشور که دارای مشترکات متعددی هستند جلوگیری کند.

وزیر نفت ایران ،خطاب به نخست وزیر پاکستان گفت ، کار احداث خط لوله ی گاز در خاک ایران به اتمام رسیدہ و اکنون باید کار احداث لوله در خاک پاکستان انجام شود.

وی ھمچنین پیام حسن نیت رئیس جمھوری ایران را به اطلاع نخست وزیر پاکستان رساند و ’’راجا پرویز اشرف‘‘ نیز پیام مشابهی برای آقای ’’محمود احمدی نژاد‘‘ تقدیم وی کرد.
نخست وزیر پاکستان ابراز امیدواری کرد ، مذاکرات جاری میان دو کشور نتایج مثبتی در برخواھد داشت و باعث گسترش بیشتر روابط خواھد شد.

در یک تحول مھم دیگر در رابطه با ھمکاری ایران و پاکستان، تھران با احداث یک پالایشگاہ نفت به ارزش ۴ میلیارد دلار در منطقه ’’گوادر‘‘ بلوچستان پاکستان موافقت کردہ است.
ایران در حالی تاسیس این تصفیه خانه نفت با ظرفیت پالایش چھار صد ھزار بشکه در روز را پیشنھاد می کند که قبل از این ، به تھیه ی وام ۵۰۰ میلیون دلاری برای احداث خط لوله ی گاز در خاک پاکستان وعده داده بود.
دکتر ’’عاصم حسین‘‘ مشاور نخست وزیر پاکستان در امور نفت و منابع طبیعی روز چھارشنبه به خبرنگاران گفت ، موافقت در رابطه با پالایشگاہ در نزدیک بندر گوادر در ملاقات روز سه شنبه میان وزیر نفت ایران و نخست وزیر پاکستان بدست آمدہ است.

این مقام پاکستانی خبر داد ، یاداشت تفاھم در رابطه با احداث پالایشگاہ نفت در سفر نزدیک و پیش روی  ’’آصف علی زرداری‘‘ رئیس جمھوری ایران به تھران که در تاریخ ۲۷ فوریه ماہ جاری میلادی صورت می گیرد ، به امضاء خواھد رسید.

 دکتر ’’عاصم حسین‘‘ دربارہ قیمت گاز ایران گفت ، پاکستان امیدوار است ، قیمت گاز و تولیدات نفتی وارداتی از ایران را به شکل مواد غذایی از جمله گندم ، برنج و گوشت پرداخت کند.

 در ملاقات ’’رستم قاسمی‘‘ و " زرداری " علاوہ بر روابط دو جانبه بویژہ سفر آتی رئیس جمھوری پاکستان به ایران ، ھمکاری میان کشورھای عضو ’’اکو‘‘ نیز مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

رئیس جمھوری پاکستان برضرورت توسعه خط راہ آھن میان ایران و پاکستان، ھمکاری در زمینه ویزا ، امنیت مرز مشترک ، کاستن موانع در رشد تجارت دو جانبه تاکید کرد.

وی گفت، پاکستان گزارشھای مقدماتی در رابطه با آغاز پروازھای میان شھرھای کویته و گلگیت پاکستان و شھر مشھد ایران نیز بررسی می کنند.
کد مطلب : ۲۴۱۸۷۷
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

پیشنهاد ما