کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

وسوسه شدم؛ من بیشتر از همه به دیدار شما مشتاقم..

8 دی 1400 15:02کد مطلب: 970953

آدرس مطلب :
https://www.islamtimes.org/fa/video/970953/وسوسه-شدم-بیشتر-همه-دیدار-مشتاقم

اسلام تايمز
  https://www.islamtimes.org