Islam Times 14 Jan 2018 202018000000Sun, 14 Jan 2018 20:52:06 -0500 20:52 https://www.islamtimes.org/az/article/697074/haqq-nədir-batil-haqqı-tapmağın-ən-asan-yolu -------------------------------------------------- Title : Haqq nədir, batil nədir? Haqqı tapmağın ən asan yolu -------------------------------------------------- Islamtimes - İnsan həyatının ən mühüm mövzularından biri – haqq və batildir. Bu mühüm mövzulara ayələrin və hədislərin nəzərindən baxaq. Text : 1. Quran ayələrinin nəzərinə grə ən stn haqq Allah Təalanın mqəddəs zatıdır. Ona grə də Allah Təbarəkə və Təala Quranda buyurur: Sonra onların hamısı Allaha onların həqiqi və əsil ixtiyar sahibinə tərəf qaytarılacaqlar. Bilin ki, (o gn, barəsində he bir mbahisə olmayan və mtləq) hakimiyyət (və varlıq aləmində ən təsirli hkm) Ona məxsusdur və O, hesab əkənlərin ən srətlisidir”. ( Ənam” 62). Bu ayədə Allahın mqəddəs zatı ntləq haqq olaraq tanıdılır. 2. Quran ayələrinə grə varlıq aləmi haqdır, o cmlədən yer və gy. Allah gyləri və yeri haqq (dzgn) olaraq (uca və ağılın qəbul etdiyi bir məqsədlə) yaratdı”. ( Casiyə” 22). 3. Byk din olan İslam dini haqdır. nki bu din bizə haqqı və batili tanıtmış, şeytanın, nəfsi-əmmarənin, btpərəstliyin, nifaqın, ikizllyn həqiqətlərini amışdır. Bəs hədislərimiz haqq barəsində nə buyurur? İmam Əli (ə) buyurur: Haqq kəsici qılıncdır”. Həzrət Əli (ə) başqa yerdə buyurur: Haqq hər bir insanın nicat vasitəsidir ki, əməl tələb etsin. Danışan n hccət və brhandır”. Yəni, əgər sznn qəbul olmasını istəyirsənsə, gərək haqqı deyəsən. Əgər məqsədinə salamat atmaq istəyirsənsə, gərək haqqı deyəsən. İmam Əli (ə) buyurur: Haqq aram minikdir, haqq əhli bu ram olmuş miniyə minirlər. Bu miniyin yyəni onların əlinə verilər və hara istəsələr gedərlər. Bu minik sizi rahat halda qabağa aparar, o zamana qədər ki, aramlıq klgəsinin altında sizi məqsədiniz olan mənzilə atdırar (yəni, behiştə, İlahi qrbə, ərşə)”. Haqq acı, batil isə şirindir. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: Haqq ağır və acıdır. Batil yngl və şirindir. Bir anlıq şəhvətpərəstlik, ardınca uzun nigaranlıq və qəm gətirər”. İmam Əli (ə) batil barəsində buyurur: Batil əgər z əsil libasında zahir olsa, alıcısı olmaz. Ona grə də batilin tərəfdarları bu ikisini bir-biri ilə qarışdırar, haqq və batildən olan məcunu təqdim edərlər. Bu yolla şeytanın bazarı qızışar. Şeytan z dostlarına və vəlilərinə qalib gələr”. Ona grə də zahirə aldanmaq olmaz. Haqqı batildən ayırmaq aqillərin işidir. Həzrət Peyğəmbər (s) İmam Əlini (ə) belə tanıdır: Əli (ə) haqladır və haqq Əli (ə) ilədir. Davamlı olaraq haqq onun dilindən axar. Əslində haqq Həzrət Əlinin (ə) vcudunun dairəsində dvrə vurar”. Ona grə də hər kim haqqı tanımaq istəyir, İmam Əliyə (ə) ardıcıllıq etsin, onun davamısı olsun. Onun əməllərini təkrar etsin. Ancaq bu yolla batildən uzaq olmaq olar. Beləliklə, Peyğəmbərimizin (ə) dsturuna əsasən, haqqı tapmağın ən asan yolu Həzrət Əlinin (ə) mbarək yolunu tanımaqdır.