Islam Times 28 Apr 2019 142019000000Sun, 28 Apr 2019 14:35:49 -0400 14:35 https://www.islamtimes.org/az/article/791123/səud-rejimi-sifarişli-cinayətlər-törədir-bəyanat -------------------------------------------------- Title : Səud rejimi sifarişli cinayətlər törədir - BƏYANAT -------------------------------------------------- Islamtimes - AİP Səudiyyə krallığının yol verdiyi vəhşilikləri müsəlmanlara qarşı düşmənçilik hesab etdi. Text : Səudiyyə Ərəbistanı krallığı azadlıqsevər msəlmanlara qarşı cinayət əməllərini davam etdirir. Qəddarlıqda qeyri-insani əməlləri ilə fərqlənən rejim son gnlər lkəsinin 37 vətəndaşını terroruluqda gnahlandıraraq haqlarında ıxardığı lm hkmn icra etmiş, başları kəsilmişdir . Yəmən, Suriya, Tunis əhalisinə qarşı qanlı terrorlar trədən, məktəbləri, xəstəxanaları bombalayan, krpələri qətliam edən, Camal Qaşıqı əməliyyatının məllifi sayılan Səud rejiminin bəşəri cinayətlərinə beynəlxalq aləmdə layiqli mqavimətin olmaması eyni tipli əməllərin təkrarına səbəb olur. Səud rejiminin trətdiyi bu cinayətlərin sifarişli olması zn gstərir. ABŞ-ın Səud slaləsinə hakimiyyətlərini qorumaq hdəliyi hələ ox başların kəsilməsilə nəticələnə bilər. Səudiyyənin ABŞ, ABŞ-ın isə Səudiyyə qarşısında bu hdəliklərini doğuran səbəblər aydındır. Məşhur 11 sentyabr hadisələrində Amerikanın Səudiyyəni gnahlandırması bu lkənin siyasi strateji cəhətdən tam nəzarətə gtrlməsi ilə nəticələndi. Artıq bu gn Səudiyyə Ərəbistanında hakimiyyətin təyinatını Tramp adminbistrasiyası ynəldir. Regionda stabilliyin pozulmasından başlamış, daxili fəalların, antimilli və antiİslami qvvələrə təslimilik gstərməyən insanların, xsusən şiə məzhəbli msəlmanların, alimlərin qətlə yetirilməsi ABŞ Dvlət Departamentinin xsusi hazırladığı ssenarilər əsasında həyata keirilir ki, bu ssenari, eyni zamanda qitənin təsiri altında olan bir sıra digər dvlətılərdə də icra olunur. Hesab edirik ki, Səudiyyə krallığının lkə əhalisinə qarşı bu qisası əməlləri həm də İslamın fundamental əsaslarına qarşı ynələn dşmənilikdir. Krallığın ayrı-ayrı blgələrində yaşayan Əhli-beyt tərəfdarlarının fiziki məhvi dşnlmş addımdır. Bu addım msəlman dnyasında qarşıdurmaların, yeni mharibə ocaqlarının yaranmasına xidmət edir. Acınacaqlı şərait yalnız İslam dşmənlərinin maraqlarına llr və msəlman dnyasının daha ox paralanmasına aparır. Səudiyyə Ərəbistanında, mumən msəlman lkələrində hər cr terrorun, qətliamların qarşısını almaq n dnya ictimaiyyətini gnahkar və asılı rejimləri ittiham etməyə ağırırıq. Azərbaycan İslam Partiyası