اسلام تايمز 8 آذر 1400 ساعت 13:51 https://www.islamtimes.org/fa/article/966002/دبیر-کل-اتحادیە-علمای-مسلمان-جهان-عادی-سازی-روابط-اسرائیل-حرام-خیانت -------------------------------------------------- عنوان : دبیر کل اتحادیە علمای مسلمان جهان: عادی سازی روابط با اسرائیل حرام و خیانت است -------------------------------------------------- اسلام تایمز: سرویس عراق و اقلیم کردستان- دبیر کل اتحادیە علمای مسلمان جهان با تاکید بر اینکە، عادی سازی روابط با اسرائیل حرام و خیانت است، عادی سازی برخی کشورهای مسلمان با رژیم صهیونیستی را محکوم کرد. متن : بە گزارشاسلام تایمز، علی قرە داغی اعلام کرد: ما در کنار فلسطین و قدس و مسجد الاقصی میمانیم و علیە اشغالگران و عادی سازی روباط با آنان هستیم و عادی سازی (روابط با سرائیل) از سوی هر کشور و گروهی کە صورت بگیرد، باید محکوم شود.   دبیر کل اتحادیە جهانی علمای مسلمان افزود کە  اقدام برخی کشورهای عرب و مسلمان از جملە امارات و مغرب در عادی سازی با رژیم صهیونیستی اشغالگر، محکوم و از نظر شرعی نیز حرام بودە و خیانت بە حقوق مردم فلسطین و معاهدات پیشین است. وی خاطر نشان ساخت کە اتحادیە علمای مسلمان پیشتر نیز چندین بار طی اطلاعیە هایی عادی سازی روابط با اسرائیل و رژیم اشغالگر قدس را محکوم و طی چندین سمینار و کنفرانس بر حرام بودن روابط با اسرائیل تاکید کردە است.