Islam Times 20 Oct 2015 142015000000Tue, 20 Oct 2015 14:24:51 -0400 14:24 https://www.islamtimes.org/az/article/492423/imam-zaman-ağanın-ə-f-mübarək-dilindən-hüseynin-10-xüsusiyyəti -------------------------------------------------- Title : İmam Zaman ağanın (ə.f) mübarək dilindən İmam Hüseynin (ə) 10 xüsusiyyəti -------------------------------------------------- İslamtimes - İmam Məhdi (ə.f) cəddi haqqında buyurur: “Sən, ey Hüseyn! Allahın Rəsulu (ə) üçün övlad, Quran üçün sənəd, ümmət üçün qol idin. Text : Hər bir dahi şəxsiyyəti yaxşı tanımaq n onun yaxınlarına sorğu-sual etmək lazımdır. Məsum İmamların (ə) sorağına gedərək, İmam Hseyni (ə) tanıyaq. İmam Hseyni (ə) bizlərə tanıdan Məsum İmamların (ə) iərisində İmam Məhdi (ə.f) də vardır. Mərhum Abbas Qumi Nəfsi məhmum” kitabında İmamın (ə.f) dilindən İmam Hseyni (ə) bizlərə tanıdır. (Tebyan) Belə ki, İmam Məhdi (ə.f) cəddi haqqında buyurur: Sən, ey Hseyn! Allahın Rəsulu (ə) n vlad, Quran n sənəd, mmət n qol idin. Allaha itaətdə alışqan, əhd və peymana qarşı hafiz idin. Fasiqlərin yolundan z evirmisən, ah əkmisən, zəhmət və əziyyətə dşmş insanın ahını. Sənin səcdə və rkuların uzun idi, dnyada zahid və təqvalı idin”. İmam (ə.f) bu dəyərli kəlamları ilə bizə İmam Hseynin (ə) on xsusiyyətini tanıtmışdır. 1. İmam Hseyn (ə) Peyğəmbərin (s) vladı idi. 2. O, Quranın sənədi və dayağı idi. Qurani-Kərim, İmam Hseynin (ə) mqəddəs varlığına sykənərək yayılmağa başladı. 3. İmam (ə) mmətin sınmaz qolu idi. İslam mməti onun varlığı ilə daha qdrətli və gcl idi. 4. İmam (ə) itaət yolunda ox alışqan və səy gstərən idi. 5. Həzrət (ə) verdiyi szə və bağladığı əhdə həmişə vəfalı olmuşdur. 6. O, fasiqlərin yolundan z evirmişdi və he bir zaman onlara tərəf meyl etməmişdir. 7. İmam (ə) dərdli halda ah əkir və onun bu ahı zəhmətə və əziyyətə dşən insanın naləsi idi. 8. İmamın (ə) səcdə və rkusu uzun olardı və uzun mddət səcdə və rkuda qalardı. Belə grnr ki, İmam Zaman ağamız (ə.f) bu szləri ilə İmam Hseynin (ə) Məbuduna qarşı nə qədər aşiq olduğunu bildirmək istəmişdir. 9. İmam Hseyn (ə) dnyaya qarşı rəğbətsiz və laqeyd idi. nki, o, həqiqi zahid idi. 10. Onun dnyaya qarşı baxışı, başqalarından fərqli olaraq, dnyadan qopmuşların baxışı idi. Dnyanın naz və neməti onun n əhəmiyyətsiz və dəyərsiz idi.