Islam Times 12 Apr 2018 132018000000Thu, 12 Apr 2018 13:05:22 -0400 13:05 https://www.islamtimes.org/az/news/717621/bu-gün-imam-musa-kazimin-ə-şəhadəti-günüdür -------------------------------------------------- Title : Bu gün İmam Musa Kazimin (ə) şəhadəti günüdür -------------------------------------------------- İslamtimes - İslam dövləti təşkil etmək arzusunda Text : İmam Kazim əleyhissəlamın həyatı barədə qısa məlumat O Həzrətin adı Musa, ləqəbi Kazim, anası Həmidə adlı ox fəzilətli bir qadın, atası isə altıncı İmam Həzrət Sadiq (əleyhissəlam) olmuşdur. İmam Kazim (əleyhissəlam) hicrətin yz iyirmi səkkizinci ilində (Mədinənin yaxın kəndlərindən biri olan) Əbva adlı bir yerd dnyaya gəlmiş, hicrətin yz səksən nc (başqa bir versiyaya grə isə yz səksən altıncı) ilində şəhid olmuşdur. İslam dvləti təşkil etmək arzusunda Harun bilirdi ki, İmam Kazim (əleyhissəlam) və onun şiələri onu xilafət krssn qəsb etmiş və msəlmanların mqəddəratını zor gc ilə ələ keirmiş bir şəxs kimi tanıyırlar. Əgər onlar Haruna qarşı mbarizə etmək şəraiti əldə etsələr, bir an da oslun belə, onu hakimiyyətdən salmaqda yubanmazlar. İmam Kazim əleyhissəlamla Harun ər-Rəşid arasında getmiş və aşağıda qeyd etdiyimiz shbət o Həzrətin İslam hkuməti təşkil vermək sahəsində olan ali məqsədlərindən, həm də Harunun irkin məqsədlərindən xəbər verir: Bir gn Harun (bəlkə də, İmam Kazim əleyhissəlamın arzu və məqsədlərindən xəbər tutmaq məqsədilə) Fədəyi o Həzrətə qaytarmaq istədiyini bildirir. İmam Kazim (əleyhissəlam) buyurur: Bir şərtlə Fədəyi qəbul edərəm ki, onun btn ərazisini (btn sərhədləri ilə birlikdə) geri qaytarasan.” Harun soruşdu: Onun (əhatə etdiyi) sahə və sərhədləri nə qədərdir?” İmam Kazim (əleyhissəlam) buyurdu: Əgər onun əhatə etdiyi sahə və sərhədlərini desəm, əsla onu qaytarmazsan.” Harun təkid edib and idi ki, mtləq onu qaytaracaq. İmam Kazim (əleyhissəlam) Fədəyin əhatə etdiyi sahə və sərhədlərini bu cr təyin etdi: Onun sahəsi Ədəndən tutmuş Səmərqəndə qədər, digər tərəfdən də, Afrikadan tutmuş Xəzər dənizinə kimi uzanır.” Bu sahələrin bir-bir adını eşitdikcə rəng verib rəng alan və həddən artıq qəzəblənən Harun bu drd cəhəti eşidəndə, zn saxlaya bilməyib qəzəblə dedi: Belə olan halda bizə bir şey qalmır ki!” İmam Kazim (əleyhissəlam) buyurdu: Bilirdim ki, qəbul etməyəcəksən və elə buna grə də, demək istəmirdim.” (Təzkirətul huffaz, səh.350) İmam Kazim (əleyhissəlam) bu cavabı ilə Haruna bildirmək istəyirdi ki,Fədək İslam dvlətinin btn sahəsini əhatə edən simvolik bir ifadədir. Səqifə əhli (Əbu Bəkr, mər və s.) Fədəyi Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) qızının və krəkəninin əlindən almaqla həqiqətdə hakimiyyəti Əhli-beytdən (əleyhimussəlam) aldılar. İndi əgər bizim haqqımızı qaytarmalı olsan, onda btn xilafət ərazisini bizim ixtiyarımıza verməlisən. Bu shbət İmam Kazim əleyhissəlamın ali məqsədlərindən xəbər verir.