Islam Times 4 May 2020 122020000000Mon, 04 May 2020 12:35:05 -0400 12:35 https://www.islamtimes.org/az/article/860596/həzrət-xədicənin-s-ə-misilsiz-məqamı -------------------------------------------------- Title : Həzrət Xədicənin (s.ə) misilsiz məqamı -------------------------------------------------- İslamtimes - 10 Ramazan Peyğəmbərin əziz xanımının vəfatı günüdür Text : Həzrət Xədicə (s.ə) Hicazın məhşur ticarətilərindən saylırdı. O, ərəblərin ilk xanım taciri olmuşdur. Həzrət Peyğəmbərlə (s) ailə qurmamışdan qabaq da ərəblər arasında tanınmış bir şəxsiyyətə malik idi. Həzrət Xədicə (s.ə) ilk ticarətlə məşğul olan qadın kimi tanınan zaman, Həzrət Muhəmməd (s) insanlar arasında gzəl məşhurluğu var idi. O dvrdə insanlar Həzrət Muhəmmədi (s) əmanətdar, dz danışan, pak bir insan kimi tanıyırdılar. Onu Muhəmməd Əmin adlandırırdılar. Onun sorağı Həzrət Xədicəyə (s.ə) də atmışdı və onunla Əbu Talibin yanında tanış olur və z karvanının rəhbərliyini Həzrətə (s) tapşırır. Həzrət Muhəmməd (s) dəfələrlə Həzrət Xədicənin (s.ə) karvanına rəhbərlik etmişdi. z məntiqli dşncəsi və dzgn ticarəti ilə xanıma oxlu mənfəət qazandırmışdı. Həzrət Muhəmməd (s) əmanətdarlığı, dzly və sədaqəti xanıma o qədər gcl təsir etmişdi ki, təfəkkr tərzini dəyişmişdi. Həzrət Muhəmmədin (s) ruhunun əzəməti onu o qədər təsirləndirir ki, z mstəqilliyini kənara qoyur və qərara alır ki, həyatının qalan hissəsini Həzrətlə (s) keirtsin. Bir gn xanım Həzrətə (s) mraciətlə deyir: Ey Muhəmməd! Mən səni şərəfli, əmanətdar, sadiq, pak bir insan kimi tanımışam. zn pak saxlamısan və ən kiik irkinlik belə ətəyinə yapışmamışdır. Sən xoş əxlaq, əmin, dz danışan, dz sz danımaqdan he vaxt qorxmayan bir insansan. İnsanlığını he bir şeyin qarşısında əldən vermirsən. Bu insanı xsusiyyətin məni o qədər cəlb etmişdir ki, səninlə ailə qurmağı təklif etmək istəyirəm. Əgər mənim bu təklifimə razısansa, mən hər zaman toy mərasimi təşkil edə bilərəm . Beləliklə, Həzrət Xədicə (s.ə) ərəblərin adət-ənənələrinin əksinə olaraq ilk xanım idi ki, bir kişiyə evlənmək təklifi etmişdi. Bəs nə baş verdi ki, ərəblərin əşrəflərindən sayılan bu qadın btn adətlərə qarşı ıxaraq, bu addımı atdı? Bu sualın cavabı ancaq bir nqtədə gizlənmişdi. Bu da odur ki, belə bir grkəmli şəxsiyyətə və etibara malik olan bir xanım Həzrət Peyğəmbərin (s) mbarək varlığında nur saan ali insani dəyərləri və fəzilətləri grmşd. Bunda təəcblənməli bir şey yox idi. Bəli, bu xanım Xədicə (s.ə) idi. Bu xanım, Həzrətin (s) btn insani xsusiyyətlərinin qarşısında dvrnn adət-ənənələrini stələyir. Dəfələrlə xanımın qapısına Qureyşin əşrəfləri eli gndərmişdilər, ancaq xanım razı olmamışdır. İndi z ailə qurması n evlilik təklifi edirdi. Həzrət Xədicə (s.ə) bu yolla elilik adətlərini də etinasızlığa qoymuşdur. Hətta mehriyyə məsələsində də elə bir iş grd ki, hamını təəcbləndirdi. Mehriyyə adətən kişi tərəfindən olduğu halda, xanım z tərəfindən 4 min dinarı mehriyyə kimi Həzrətə (s) hədiyyə verir. Həzrət Xədicə (s.ə) bu alicənab rəftarı ilə tvazkarlığını və şəxsiyyətinin əzəmətini bir daha nmayiş etdirir. Bəli, xanım elə bir həyat yoldaşı istəyirdi ki, zəmanəsinin btn kişlərindən mənəviyyat və fəzilət cəhətdən ən stn olsun. Həzrət Muhəmməddən (s) başqa he kim bu sadalanan sifətlərə malik deyildi. Həzrət Muhəmməd (s) bu evliliyə razılıq verir və yaxın qohumlarının iştirak etdiyi kiik bir toy məclisi təşkil edilir. Həzrət Muhəmmədin (s) sevimli əmisi bu iki stn insanın nikahını bağlayır. Xanımın evi Həzrətin (s) nurani qədəmləri ilə nurlanır və ancaq he kim bilmirdi ki, bu ev Allahın adının əkildiyi ilk ev olacaqdır. Vəhyin və Cəbrayilin (ə) nazil olduğu, səma mələklərinin axışdığı bir ev olacaqdır. Belliklə, Həzrət Xədicənin (s.ə) btn mal-dvləti Həzrət Muhəmmədin (s) ixtiyarına verilir və Həzrət (s) də bu malı peyğəmbərliyə məbus olandan sonra Allah yolunda xərcləyir. Həzrət Xədicə (s.ə) Peyğəmbər (s) n fədakar həyat yoldaşı nmunəsi idi. Evliliklərinin ilk gnndən son gnlərinə qədər Həzrət (s) n mehriban və qayğıkeş bir xanım olmuşdu. Həzrətin (s) həyatının acı və msibətli gnlərində munisi və həmdəmi idi. Səbri və dzmlly başqa msəlman qadınlar n rnək olmuşdu. Həzrət Xədicə (s.ə) cəmiyyətdə malik olduğu məqamından he bir zaman istifadə etmir, əziyyət və səbir yerinə rahatlığı və sərvəti seə bilərdi. Ancaq xanım şəxsiyyətinin əzəmətini bir daha nmayiş etdirir və həyat yoldaşını bir an belə tək qoymur. İslam dininə ilk iman gətirən də xanım olur. Ətrafdakıların məzəmmətinə baxmayaraq, o, Allahın vacibatlarıını yerinə yetirir və vladına mehriban və qayğıkeş ana olur. İbni İshaq nəql edir: İslam Peyğəmbəri (s) nə zaman məkruh əməlləri eşidirdi və grrd, qəmgin olardı. Evinə gələn zaman onları Xədicəyə (s.ə) danışardı və Allah Xədicənin (s.ə) vasitəsilə ona rahatlıq inayət edərdi. Həzrət Xədicə (s.ə) daima onu mqavimətə dəvət edirdi. z sevgisi ilə Peyğəmbərin (s) dərdlərinə və əziyyətlərinə təskinlik verirdi. O gn ki, Xədicə (s) dnyasını dəyişdi, onu başa dşən bir həmdəmini, mehriban mşavirini əldən verdi . Bir gn Cəbrayil (ə) vəhy gətirən zaman dedi: Ey Peyğəmbər! Tək Allahın salamını Xədicəyə atdır . Həzrət Peyğəmbər (s) bu salamı Həzrət Xədicəyə (s.ə) atdırır və xanım cavabında buyurur: Allah z salamdır, salamın başlanğıcıdır. Eşq olsun Ona və eşq və salam olsun Cəbrayilə! . İbni Səəd yazır: Həzrət Adəm (ə) behiştdə olan zaman Həzrət Peyğəmbərin (s) həyatına bir nəzər salır və buyurur: Muhəmmədin (s) məndən stnlynn biri odur ki, həyat yoldaşı Allahın əmrlərini yerinə yetirməkdə ona kmək və həmkarlıq edir. Ancaq mənim həyat yoldaşım mənə İlahi əmrlərə itaətsizlik etmək yolunu gstərmişdir . Bəli, bu gzəl xanım dvrnn qadınları tərəfindən məzəmmət edilməsinə və təkbaşına qoyulmasına baxmayaraq, z munisini he bir halda tək qoymamışdır. mrnn sonuna qədər Həzrətin (s) xidmətində durmuş və onun mehriban həmdəmi olmuşdur.