Islam Times 4 Jul 2019 182019000000Thu, 04 Jul 2019 18:10:44 -0400 18:10 https://www.islamtimes.org/az/news/803148/moskva-npt-uran-üçün-maksimum-miqdar-təyin-etməyib -------------------------------------------------- Title : Moskva: NPT uran üçün maksimum miqdar təyin etməyib -------------------------------------------------- İslamTimes: Rusiya nümayəndəsi İrandan tələbləri qanunsuz sayır Text : Rusiyanın MAQATE-dəki nmyəndəsi Mixail Ulyanov Nvə Silahının Yayılmaması Haqqıında Razılaşmada (NPT) uran n maksimum miqdar təyin edilmədiyini və İrandan 300 kq-dan artıq uran saxlamamaq tələbinin qanunsuz olduğunu bildirib. 1957-ci ildə ABŞ prezidenti Duayt Eyzenhauerin (Dwight Eisenhower) təşəbbs ilə BMT-nin bir blməsi kimi nvə materiallarının və texnologiyalarının istifadəsi prosesinə nəzarəti həyata keirməli olan Atom Enerjisi zrə Beynəlxalq Agentlik (International Atomic Nuclear Agency /rusca MAQATE) təsis edildi. 1970-ci ildə qvvəyə minmiş Nvə Silahlarının Yayılmaması Mqaviləsi ( NPT ) vasitəsilə tarixi dvrlərə ayrılan kemiş və indiki nvə silahları proqramları barədədir. Bu tarixə qədər bir-ox Avropa dvlətləri və inkişaf etmiş lkələr nvə silahını əldə etmək barədə dşnrdlər. Bəziləri bunları tilmək n maliyyə tapmaq məqsədilə konkret addımlar atmışdılar. Az bir qismi bunu 1970-ci ildən sonra etdi. Əlavə olaraq qeyd edək ki, Pakistan istisna olmaqla nvə silahı əldə etməyə mvəffəq olmuş 9 dvlətin hamısı buna 1970-ci ildən əvvəl başlayıb. İran Nvə Razılaşmasında knll olaraq maksimum 300 kq uran saxlamağı hdəsinə gtrb. ABŞ və Avropa lkələri z hdəliyini yerinə yetirmədiyi zaman İranın da z hdəiliklərindən imtina etməsi normaldır.