Islam Times 29 Nov 2017 232017000000Wed, 29 Nov 2017 23:24:42 -0500 23:24 https://www.islamtimes.org/az/article/686645/ərbəin-ziyarətində-zahidlik -------------------------------------------------- Title : Ərbəin ziyarətində zahidlik -------------------------------------------------- İslamtimes - Zahidlik məqamı elə bir məqamdır ki, İslamı dərk edən hər bir mömin ona malikdir. Text : Zahid olmaq o demək deyildir ki, dnyaya malik olmayasan, əslində mənası odur ki, dnyaya bağlanmayasan və ona aldananlardan olmayasan. Quran zahidlik haqqında buyurur: (Bu,) əlinizdən ıxan şey n təəssflənməməyiniz və sizə verilən şey n (yersiz) sevinməməyiniz n(dr)! Allah he bir ynən təkəbbrln sevmir”. ( Hədid” 23). İmamların (ə) ziyarətinə gedən hər bir mmin yaxşı bilir ki, onların addım atdıqları bu torpaq - Əhli-Beytin (ə) addımladığı həmin torpaqdır. Ona grə də Ərbəin səfəri kimi ziyarətlər bizi dnyaya qarşı zahid etməlidir və onun nemətlərinə olan meyli azaltmalıdır. Bu səfər insanın qida və başqa həyat ehtiyaclarına olan həvəsini gzndə alaldar və daha ali hədəfə doğru irəliləməsinə səbəb olar. Əgər soyuq olarsa və ya yemək gecikərsə ona əhəmiyyət verməz və tək hədəfi məhbubuna qovuşmaq olar. Bu şirin səfərin qədrini bilək və ondan daha ox mənəvi faydalar almağa alışaq. İmam Sadiq (ə) buyurur: Hər kim piyada halda İmam Hseynin (ə) ziyarətinə gedərsə, Allah atdığı hər addıma grə ona bir həsənə yazar və bir gnahını məhv edər və məqamını bir dərəcə qaldırar. O zaman ki, ziyarətə gedər, Allah iki mələyi ona hakim edər ki, ağzından ıxan hər bir xeyir sz yazsınlar və şər, pis olanları isə yazmasınlar. O zaman ki, geri qayıdar onunla xdahafizləşər və deyərlər: Ey Allahın vəlisi! Gnahların bağışlanıldı və sən Allahın hizbində, Peyğəmbərin (s) hizbində və Əhli-Beytin (ə) hizbində olan insansan. Allaha and olsun ki, sən he bir zaman atəşi grməyəcəksən və atəş də səni grməyəcəkdir”. (Tebyan) Ali dini Rəhbər bu byk gn haqqında buyurmuşdur: Hseyn (ə) maqnitinin cəzbi Ərbəində başlayar. Cabir ibni Abdullahı Mədinədən qaldırar və Kərbəlaya tərəf əkər. Bu, həmin maqnitdir ki, bu gn uzun əsrlər keməsinə baxmayaraq mənim və sənin qəlbində mvcuddur”. Nəql edilir ki, İmam Zaman ağa (ə.f) zhur edən zamanı zn bəşərə İmam Hseynin (ə) vladı kimi tanıdacaqdır və həmin zamanda hamı İmam Hseyni (ə) tanıyacaqdır. Lakin İmam Hseyni (ə) hələ də btn dnya tanımır. Ərbəin yrş kimi tədbirlər İmamı (ə) bəşərə tanıtmaq n ən yaxşı frsətdir.