اسلام تايمز 21 مهر 1399 ساعت 7:47 https://www.islamtimes.org/fa/news/891539/زخمی-شدن-چند-افسر-صهیونیستی-بعد-زد-خورد-سر-حق-ورود-سالن-غذاخوری -------------------------------------------------- نظامیان رژیم اشغالگر قدس به جان هم افتادند؛ عنوان : زخمی شدن چند افسر صهیونیستی بعد از زد و خورد بر سر حق ورود به سالن غذاخوری! -------------------------------------------------- اسلام تایمز: رسانه های صهیونیستی از زخمی شدن چند افسر و نظامی صهیونیستی در یک پایگاه نظامی خبر دادند اما نه در پی عملیاتی نظامی بلکه در پی ضرب و شتم و درگیری فیزیکی دسته جمعی که بر سر حق ورود به سالن غذاخوری به وقوع پیوست! متن : به گزارش اسلام تایمز به نقل از راسیا الیوم، رسانه های گروهی رژیم صهیونیستی دراین باره اعلام کردند: افسران و نظامیان صهیونیستی در پی زد و خورد دسته جمعی که در پایگاه جفعاتی به وقوع پیوست، زخمی شدند. دهها نظامی صهیونیستی بر سر حق ورود به سالن غذاحوری با یکدیگر درگیری شدند و از ابزار و وسایل موجود اقدام به ضرب و شتم یکدیگر نمودند و در این بین هم زبان به ناسزاگویی به یکدیگر گشوده بودند. در این درگیری ها همچنین چند تن از فرماندهان نظامیان صهیونیستی زخمی شدند. منابع آگاه صهیونیستی از زخمی شدن 7 تن در پی این درگیری خبر دادند که این هفت تن به بیمارستن سوروکا برای درمان انتقال یافتند. البته منابعی دیگر اعلام کردند: در مجموع این درگیری فیزیکی 21 تن زخمی برجای گذاشت که 7 تن به بیمارستان اعزام شدند. تیپ جفعاتی یک تیپ پیاده است که در دسامبر 1947 تاسیس شد و در جنگ اول فلسطین در سال 1948 شرکت داشت.