اسلام تايمز 7 آذر 1401 ساعت 9:17 https://www.islamtimes.org/fa/article/1027269/آمار-خصوص-زنان-ایران-آمریکا-می-گوید -------------------------------------------------- عنوان : آمار در خصوص زنان در ایران و آمریکا چه می‌گوید؟! -------------------------------------------------- اسلام تایمز: نتیجه مقایسه آماری یک فعال زن ضد امپریالیستی آمریکایی حاکیست که ایران در آزادی حقوق زنان دارای رتبه‌های بالاتری از آمریکا است. متن : به گزارش اسلام تایمز، گیلدا مورکرت فعال ضد امپریالیست و ضد جنگ با طرح این سوال که «آمار در خصوص زنان در ایران و آمریکا چه می گوید؟!» یافته های جالبی را ارائه داده است: سهم متخصص زنان: ایران ۹۸ درصد آمریکا ۸۵ درصد نرخ مرگ و میر مادران در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده: ایران ۷ آمریکا ۲۳ سهم زندانیان زن: ایران ۳ درصد آمریکا ۱۰ درصد سهم پزشکان زن: ایران ۴۰ درصد آمریکا ۳۴ درصد   پاسخ این فعال ضد امپریالیست که خود یک زن آمریکایی‌ست نشان می دهد بر خلاف جو حاکم بر فضای مجازی، نه تنها ایران به عنوان کشوری که در آن حقوق زنان تضعیف شده است شناخته نمی‌شود، بلکه ایران در آزادی حقوق زنان دارای رتبه‌های بالاتر از آمریکا هست.