Islam Times 29 Dec 2017 122017000000Fri, 29 Dec 2017 12:20:17 -0500 12:20 https://www.islamtimes.org/az/article/693250/bmt-nə-vaxtdan-iranın-türkdilli-məntəqələrini-azərbaycanın-bir-hissəsi-bilir -------------------------------------------------- Title : BMT nə vaxtdan İranın türkdilli məntəqələrini Azərbaycanın bir hissəsi bilir? -------------------------------------------------- Islamtimes - İsrailin qondarılmasına birbaşa qərar verən, erməniləri yerində oturda bilməyən BMT-ni şəxsən Hüseynbala kişi hüquq adlandırır. Text : ABŞ prezidenti Tramp Qds qondarma İsrail n paytaxt eləmək istədi. Amma BMT 70 yaşlı qoca tlknn bu sarsaq qərarını rədd elədi. Bu barədə yazıb-pozan, yıxıb-sryən adamlardan biri də "Yeni Msavat"ın yazarı Hseynbala Səlimovdur. mumiyyətlə başlığında "msəlman", İslam", "dindar", "ruhani" szləri olan məqalələri, xəbərləri xsusilə oxuyuram. Onun son yazısının başlığında "msəlman" sz olduğu n marağımı əkdi. Həm də "Msavat" qəzetində ateist-deistlə iyin-iyin alışdığı n məhz Hseynbala Səlimovun da dini baxışları maraqsız tşmədi. Yazar Trampın qərarının msəlman dvlətləri, avropa lkələri, xsusən də BMT tərəfindən rədd edilməsi barədə yazıb. Amma diqqətimi daha ox əkən bir məsələ var. Məllif yazır: "Dşnrk ki, Azərbaycan BMT-nin qərarlarını və beynəlxalq hququ dəstəkləməli idi, nki BMT hedirsə, hquq-filan yoxdursa, bu, o demək olardı ki, məsələn, BMT TŞ-nın Qarabağla bağlı qəbul etdiyi drd qətnamə də hedir!" Hseynbala Səlimovla o mənada razılaşmaq adilanə olar ki, bəli, Qdsn İsrailə he bir aidiyyatı yoxdur və Trampın qərarı ayaqlar altına atılmağa layiq qərardır. Amma ona grə yox ki, BMT bu qərarı dəstəkləmədi. Şəxsən BMT-nin ıxardığı qərarların da he bir dəyəri yoxdur. Dəfələrlə orada ıxış edən dnya liderləri zlərinə xas bir jestlə BMT qətnamələrinin, qərarlarının dəyərsiz olmalarını bildirmişlər. De gəl ki, məllif elə danışır ki, sanki BMT olmasaydı, onun Qarabağın ermənilər tərəfindən qeydsiz-şərtsiz boşaldılmasını tələb edən drd qətnaməsi olmasaydı Qarabağ erməni torpağı sayılacaqdı. nki z deyir ki "nki BMT hedirsə hquq-filan yoxdursa, bu, o deməkdir ki, məsələn, BMT TŞ-nın Qarabağla bağlı qəbul etdiyi drd qətnamə hedir." Məllif məqaləsindəki "Azərbaycan BMT-nin qərarlarını və beynəlxalq hququ dəstəkləməli idi" cmləsində dəyişiklik etməlidir. Cmlə əslində belə olmalıdır: "Azərbaycan BMT-nin haqqa, həqiqətə sykənən qərarlarını dəstəkləməlidir." Belə olan halda isə haqqa, həqiqətə sykənənin nə olduğu, kim olduğu nəmli deyil. Əsas odur ki, haqqa, həqiqətə, ədalətə sykənir. Deməli, əslində Azərbaycan bununla haqqı, həqiqəti, ədaləti dəstəkləyir. Amma Hseynbala Səlimovun cmləsindən belə ıxır ki, BMT səhv qərar da versə, Azərbaycan bunu dəstəkləməlidir. Zatən BMT bu mvzuda haqqın tərəfindədirsə (yəni Qarabağı Azərbaycanın ərazibtvly hesab edirsə) doğru qərar verdiyi məlum olur, nəinki o belə bir qərar verdiyi n Qarabağ Azərbaycan torpağıdır. nki BMT dnən də - tən gn də təsis edildiyi halda, Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır. Amma Hseynbala Səlimov yaddan ıxarır ki, "hquq krps", "ədalət ırağı" hesab etdiyi BMT-nin z İsrailin qondarılmasına səbəb olan ilk və başlıca amildir. "BMT-nin səhv qərarı" deyərkən bunu nəzərdə tuturduq. Bu gn İsrailin kağız zərində mvcudluğu, fələstinlilərə qan uddurması, Qdsə tamah salması, İran və digər msəlman lkələrini hədələməsi btn bunlar BMT-nin "zibilləridir". Bundan əlavə BMT necə hquq mərkəzi hesab edilir ki, drd qətnamə ıxarmasına baxmayaraq bunu tətbiq edə bilmir. Hseynbala Səlimov ox ədalətsiz mhakimə yrdr. Baxın, onun bəyənmədiyi İran rəhbərliyi dəfələrlə bildirib ki, Qarabağ msəlman torpağıdır və orada lənlər şəhiddir. Məllif və onun dşncəsində olan insanlar isə deyir ki, yox, İran bunu szdə deyir, amma əməldə gstərmir. Buna grə də onlar başda Hseynbala Səlimov olmaqla İranı ədalətsiz dvlət hesab edirlər. Amma İsrailin qondarılmasına birbaşa qərar verən, erməniləri yerində oturda bilməyən BMT-ni şəxsən Hseynbala kişi hquq adlandırır. Bundan başqa, onu da qeyd edək ki, məllif yazmağa mvzu tapmayanda separatılıqla məşğul olub İran trklərini necə qızışdırmağın yollarını axtarır və bu haqda yazı yazır. O ağlınca dşnr ki, bir yol tapıb iranlı trkləri, azəri dilli vətəndaşları hkmət əleyhinə qaldırmaq lazımdır. İndi sual ıxır ortaya: məgər BMT Ərdəbil, Təbriz, Zəncan və s. trkdilli məntəqələri nə vaxtdan Azərbaycan Respublikasının bir hissəsi hesab edir? O, belə bir qərar vermirsə, BMT-nin qərarlarıyla nəfəs alanda, onun qətnamələrindən ilhamlanan və bu qətnamələri beynəlxalq hquq n meyar hesab edən Hseynbala Səlimov nə n separatizmlə məşğul olur? Yeri gəlmişkən bu yaxınlarda İlham Əliyev ailəsiylə birlikdə BMT-də olub və orada krsyə dəvət edilib. ıxışı isə demək olar ki, oxlarını təəccbləndirib. nki o BMT-dəki ıxışında Qarabağ məsələsini gndəmə gətirmək əvəzinə idmanın uğurlarından danışıb. Lap belə yaxşı edib BMT-ni ciddi hesab etməyib. Mən onun yerinə olsaydım cırtdanın divi necə suda boğması nağılını danışardım. Beləliklə də BMT anlayardı ki, o he də ciddi təşkilat deyil.