Islam Times 30 Jan 2015 232015000000Fri, 30 Jan 2015 23:43:54 -0500 23:43 https://www.islamtimes.org/az/news/436110/ruhani-şəhidlərimiz-fəxr-edirik-şəhid-dostəli -------------------------------------------------- Title : Ruhani şəhidlərimiz fəxr edirik! – Şəhid Dostəli -------------------------------------------------- Islamtimes - Şəhid ruhani alim şəhid DostƏli üç gün Beyləqanda hərbi xəstəxanada qaldıqdan sonra 1993-cü il yanvarın 30-da ağır yaralandıqdan sonra şəhidər sırasına, mələkut alminə qovuşur. Text : ALLAHIN ADI İLƏ! Allah yolunda ldrlənləri (şəhid olanları) he də l zənn etmə! Əsl həqiqətdə onlar diridirlər. Onlara Rəbbi yanında ruzi (cənnət ruzisi) əta olunur.” (Ali İmran -169) Hseynimin Kərbəlası burdadır, Zeynəbimin neynəvası burdadır, Hər bir zlmn ibtidası burdadır, Əldən gedən həm Vətən, həm imandı, İmdadə yet Əbəlfəzlim amandı! Vətən dərd ilə yazılmış bu sətrlərin məllifi, ruhani alim, Əhli-Beyt (əleyhimussalam) aşiqi, şəhid Məşhədi DostƏli Mirəlizadədir. 1974-c il mart ayının 6-da İmişli şəhər Qaravəlli kəndində dindar və mmin bir ailədə dnyaya gəlir. znn dnyaya gəlişi ilə valideynlərini həddən artıq sevindirən bu məsum krpə, ilk uşaqlıq illərindən dinə və İslama olan xsusi məhəbbəti ilə seilir. Atası Kərbali MəhəmmədƏli adını DostƏli qoyur. Əmirəl-mminin Əlinin (əleyhissalam) və Əhli-Beytin (əleyhimussalam) dostu. Sən demə, bu xoşbəxt krpə mrnn ən cavan ağında, 19 yaşında, Ağası və mvlası Əmirəl-mminin Əlinin (əleyhissalam) yolunu gedib, knll şəkildə Vətən toprağlarının qornuması yolunda, şəhadət şərbətini iəcək və byk bir feyzə nail olacaq. 12 yaşlı Əhli-Beyt (əleyhimussalam) aşiqi DostƏli, tanınmış ruhani mərhum Molla Əhmədin məxsus şagirdlərindən olur və iki ilə yaxın onun nəzarzti altında gecə-gndz Quran və İslami elmlərin təhsili ilə məşğul olur. Elə uşaq ağlarından dini şerlər yazmaq ilahmı bu ruhani alimdə cuşə gəlir. Ərəb və fars dillərini lazımınca bilib imtahan verdikdən sonra artıq, 14-15 yaşlarında ən ağır dini məclisləri asanlıqla yola vermək qabiliyyətinə malik olur. Dini təbliğatdan doymayıb evə gec gələn şəhid ruhani alim, z qeyd dəftərəsində atasına belə xitab edir: Grndy kimi xırda yaşına baxmayaraq, artıq İslamda və cəmiyyətdə olan mənəvi problemləri dərk edən şəhid, sovet rejiminin dinin başına gətirdiyi ətinlikləri dərk edir və nəzmə əkir. Vətən, din və İslam dərdini əkməyə başlayır. Beləliklə, 15-16 yaşlarında artıq İmişli, Krdəmir, Saatlı və Sabirabad şəhərlərində dini məclislərdə dərin mənalı mvizələri ilə məhşurlaşan şəhid ruhani alim, məşhədi DostƏli istər cavan, istərsə də yaşlı ağsaqqal mminlərin qəlbində znə xsusi yer tapır. Bundan əlavə, ruhani alim DostƏlini yaxından tanıyan və onun fiti istedadına və elminə bələd olan Qafzaq Ruhanilər idarəsi, onu bir mddət Qazax şəhərinin Akstafa məntəqəsinə axund kimi təyin edirlər. 16 yaşlı cavan mmin din alimi bu şəhərdə znn imanı ilə tanınır və oxlarının Əhli-Beyt (əleyhimussalam) yoluna gəlməsində vasitə olur. 1990-cı ildə İran İslam Respublikası ilə sərhədlər aıldıqdan sonra şəhid ruhani alim şəhid DostƏli, İmam Rzanın (əleyhissalam) ziyarət eşqi ilə sərhədi gecə keib mqəddəs Məşhəd ziyarətinə mvəffəq olur. Maraqlı burasıdır ki, 16 yaşlı cavan alimi İmam Rzanın (əleyhissalam) ziyarətinə, Ərdəbildən bu şəhərin imam cməsi mərhum ayətullah Mrəvvic ağa yola salır. Mərhum ruhani şəhid DostƏli mərhum ayətullah Mrəvvic ağa ilə grşndən sonra həyatında daha bir irəliləyiş olur. Şahidlərin dediyinə grə, grşdə ayətullah Mrəvvic ağa şəhid DostƏlinin elmi və mənəvi cəhətdən imtahan etdikdə, bu cavanda fvqəladə fitri istedadın və dini savadın olduğun başa dşr. Ona z ruhani libası alıb, z əlləri ilə məmməm etdikdən sonra onu mqəddəs Məşhəd şəhərinə ziyarətə yola salır. Allah-taala tərfindən olan btn bu xsusi ltf və mərhəmətlər, ruhani şəhid DostƏliyə daha da ruh verir və Məşhəd ziyarətindən Vətənə İslam Peyğəmbərin (s) libası ilə qaydır. Hətta, ayətullah Mrəvvic ağanın gstərişi və məkbutbu əsasında sərhəddən da sənədsiz ( o zaman hamı sərhəddən pasportsuz vizasız keib ziyarətə gedirdi)- ruhani libası ilə keir və məktubu oxuyan hər iki təfər sərhədiləri ruhani şəhidə bir sz demirlər. Elə bu zaman Vətəndə qanlı-qadalı gnlər başlayır. Bir tərəfdən 20 yanvar hadisələri, digər tərfdəni isə erməni təcavzkarlıqları ruhani qardaşımıza ox byk təsir edir. Ruhani alim şəhid DostƏli he də bu hadislərdən kənarda qalmır. O, sonradan 20 yanvar şəhidlərinə yazdığı mərsiyədə yazır: Kaş ki, Bakıda ol gecə al qanı grəydin, Asfalta yıxılmış neə cavanı grəydin, Əlində tutmuş əsləhə şeytanı grəydin, Onda bilərdin ki, yetir canə şəhidlər. Oldu Bakıda Kərbibəla tufanı Allah! Ağlamağ olub millətimin hər anı Allah! Gllər səpilib yollara minlər sanı Allah! Gz yaşı axır guşeyi xiyabana şəhidlər! Yaz DostƏli ol qəmli kədərli gecələrdə, Gz yaşlı rək odlu qəhərli gecələrdə. Zlm ilə keən qarə zəhərli gecələrdə, Bil daxili cənnətdi Rizvanə şəhidlər. O gecə, Allahın hikməti ilə bakının Kərbəla meydanınıdan sağ ıxan şəhid alim, Qarabağda, Vətən uğrunda dyşlərdə iştirak etməyi qarşısına məqsəd qoyur. El-oba onu əsgərlikdən saxlamaq n hərbi hissəyə mraciət etsələr də, bu dəfə ruhani alim DostƏli dyşdən qalmaqla razılaşmır və atası ilə vidalaşıb ondan icazə aldıqdan sonra knll şəkildə Bakıya əsgərliyə yola dşr. -drd ay bakıda əsgərlikdə olduqdan sonra şəhid alimi on gnlynə evə buraxırlar. Bu da şəhid məşhədi DostƏli n ən yaxşı frəst olur ki, knll şəkildə cəbhə blgələrindən birinə yola dşsn. Bir-neə gn evdə qaldıqdan sonra gecə ikən atası ilə vidalaşan ruhani alim DostƏli Cəbrail şəhərinin Quycaq kəndində gedən ağır dyş blgəsinə gəlib ıxır. ay kemir ki, 1993-c ildə Cəbrail uğrunda gedən ağır dyşlərin birində qəhrəmancasına şəhidlik məqamına nail olur. Bu zaman ox maraqlı bir hadisə baş verir. Bəzi şahidlərin deməyinə əsasən, ruhani alim şəhid DostƏli dşmən tərəfində n cəbhədə vurulub yaralandıqdan sonra bir neə saat orta xəttədə qalır və onu gtrə bilmirlər. Bu zaman əsgərlər onun yaralı səsini eşidirlər. Bir az diqqət etdikdən sonra başa dşrlər ki, şəhid DostƏli yaralı halda z-znə Yasin surəsini tilavət edir. Şəhid ruhani alim şəhid DostƏli gn Beyləqanda hərbi xəstəxanada qaldıqdan sonra 1993-c il yanvarın 30-da ağır yaralandıqdan sonra şəhidər sırasına, mələkut alminə qovuşur. Allah-taala ruhun şad eləsin! midvarıq, Qarabağ və Vətən uğrunda knll şəkildə qəhrəmancasına şəhid olmuş belə bir ruhani şəhid alimi, msəlman xalqımız unutmayacaq və belə mmin ruhani alim şəhidlərin xatirəsini həmişə əziz tutucaqlar! Belə nəzər gəlir ki, dindar və ruhani alim olmasına grə bu gnə qədər xalq arasında mhkəm iman və etiqadı ilə tanınmış bu yeganə ruhani şəhid alimin şəhadətinin təbliği Vətəndə dvlət səviyyəsində təbliğatdan ox geri qalıb. Səbəbi də aydındır və təcrbə kimi mmin qardaşımız şəhid Mbarizi gstərə bilərik. Haqqında yazdığımız ruhani şəhid DostƏlinin ailəsinə olan mnasibət də həmin qəbildəndir. Bu yaxınlarda İmişli şəhərində, canını Vətən yolunda vermiş şəhidin mmin qardaşı Məşədi Nəsibi dini sahədə fəaal təbliğ etdiyinə və həqiqətlərdən ox danışdığına grə on illik sadiq iş təcrbəsinə baxmayaraq, dəmir yolunda adi texnik vəzifəsindən bhtan atıb ıxarırlar. Budur dvlətin şəhid ailəsinə və şəhid qardaşına olan xidmətləri .. Sonda əziz oxuculardan xahiş edirik ki, harda olmalarından asılı olmayaraq şəhid ruhani alim, şəhid DostƏli haqqında hansı xatirə, mərsiyə və şerləri varsa bizə yollamağı (Fazil2002@mail.ru) unutmasınlar. Btn bu məqalə, mərsiyə və mənəvi şerlər tezliklə ruhani şəhid haqqında hazırlanacaq xatirə kitabasında apa veriləcək! Qoy bizim məslman xalqımız bilsin ki, İslam Peyğəmbərinin (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) libasını geymiş, Əhli-Beyt (ə) məktəbinin davamıları olan mubariz din xadimlarimiz, Vətən uğrunda hər an şəhadət şərbətini iib Vətəni qorumağa hazırdırlar. Dinimizin və mənəviyyatımızın keşiyində dayanmış mbariz din xadimləri və alimlərimiz bu gn haqq sz deyərək, zindanlarda olmaları buna aıq-aydın dəlildir. DostƏli nohə yazıb hər gecəni ağlaginən, Hseyn-Hseyn deyərək rəkləri dağlagilən. O canın məhəbbətin xəyallara bağlaginən, Axı glləri solan məzlum Hsendir bu Hseyn! Hazırladı: Əl-Mstəfa (ə) adına Beynəlxalq İslam Univeristetinin tələbsi Faiq Vəlizadə 2015-01-30