اسلام تايمز 28 دی 1398 ساعت 10:27 https://www.islamtimes.org/fa/article/839169/ایران-آخر-تحقیر-خواهدکرد -------------------------------------------------- عنوان : ایران تا آخر شما را تحقیر خواهدکرد. -------------------------------------------------- اسلام تایمز: رئیس جمهور آمریکا گفته است که ایران ما را تحقیر کرد. این اول کار است. متن : امام خمینی ره: شنیدم رئیس جمهور آمریکا گفته است که ایران ما را تحقیر کرد. این اول کار است. ایران تا آخر شما را تحقیر خواهدکرد.