اسلام تايمز 10 شهريور 1399 ساعت 10:11 https://www.islamtimes.org/fa/article/883340/آیا-آمریکا-شاهد-قیام-سیاه-پوستان-علیه-نژادپرستی-خواهد -------------------------------------------------- عنوان : آیا آمریکا شاهد قیام سیاه پوستان علیه نژادپرستی خواهد بود؟ -------------------------------------------------- اسلام تایمز: تظاهرات علیه نژادپرستی پس از چند روز سکوت، در سراسر آمریکا از سر گرفته شد. متن : به گزارش اسلام تایمز، تحلیلگران معتقدند که جدال بر سر حقوق مدنی در آمریکا تاریخی طولانی دارد که نتیجه آن صدور قانون نسبتا منصفانه در حق سیاه پوستان در سال 1968 بود.   آنها بر این عقیده اند که با این که این قانون، تبعیض بر اساس رنگ پوست را جرم می داند، اما این قانون آن طور که باید و شاید در آمریکا اجرا نمی شود به طوری که اگر یک سیاه پوست بخواهد خانه ای در منطقه سفیدپوست نشین شهر اجاره کند حتما باید یک وکیل بی طرف را برای مذاکره با صاحب خانه معرفی کند. این وضعیت حتی امروز هم وجود دارد. کارشناسان معتقدند چیزی که اساس آمریکا را متزلزل کرد حمله این کشور به عراق بود زیرا مشخص شد که آمریکا نه تنها در داخل بلکه در خارج هم سیاست تبعیض نژادی را اعمال می کند. آمریکا فقیران خود را به کشورهای دیگر می فرستد تا فقیران آن کشورها را به قتل برسانند. آنها می گویند ارتش آمریکا زمانی که از عراق به کشور خود برگشتند بسیار خشمگین بودند. کارشناسان معتقدند که هدف از انتخاب باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین، مهار خشم سیاه پوستان بود. زیرا اغلب نظامیانی که از عراق برگشته و زخمی شده یا آسیب های روحی و روانی مواجه شدند، سیاه پوست بودند. به گفته کارشناسان، این سربازان پس از بازگشت به دنبال راهی بودند تا صدای خود را به گوش نهاد حاکم برسانند. هیئت حاکمه نیز فهمیده بودند که سیاه پوستان، خشمگین هستند و می توان انتخاب اوباما را ناشی از این موضوع دانست.   از سوی دیگر نخبگان آکادمیست کشور بر این عقیده اند که حوادث جاری در آمریکا و گفتمان ترامپ، صرفا انعکاسی از تفکر جمعی حاکم بر جامعه سفیدپوست این کشور است. آنها معتقدند که جامعه آمریکا تحت سیطره تفکر سفید در آغوش نژادپرستی مرد سفیدی است که توانست این نژادپرستی را به رنگ و لعاب فریبنده دموکراسی و حقوق بشر و آزادی بیامیزد. آنها معتقدند که آمریکا از سه قرن پیش سیاست داخلی خود را بر مبنای نژادپرستی علیه سیاه پوستان و رنگین پوستان بنا کرده است . در این بین آمریکایی سعی کرده اند خود را در جامعه آمریکا ادغام کنند؛ آنها وارد ارتش شدند و در جنگ های جهانی و ویتنام و کره قربانی شدند. به عبارت دیگر همه جنگ های آمریکا بر دوش سیاه پوستان آفریقایی تبار اداره شده است. کارشناسان تأکید می کنند که نژادپرستی در آمریکا به دلیل سیاست های دونالد ترامپ که نماینده قشر وسیعی از جامعه سفیدپوست آمریکاست، تشدید شده است؛ زیرا بیش از 40 درصد از جامعه آمریکا مثل دونالد ترامپ فکر می کنند. این جامعه بر عکس تبلیغات رسانه های آمریکایی و چیزی که آنها از داخل آمریکا به ملت های دیگر نمایش می دهند، امروز شاهد گسستگی بسیار شدید است. کارشناسان تأکید می کنند که رفتار خشونت بار با سیاه پوستان در آمریکا نه یک مسأله گذرا که تبدیل به یک باور اجتماعی شده است. به این معنا که تسلط جامعه سفیدپوست در تمدن آمریکایی چه در داخل و چه در خارج، مبتنی بر نژادپرستی است.