اسلام تايمز 7 آبان 1399 ساعت 13:43 https://www.islamtimes.org/fa/article/894547/تعمد-جهانخواران-نابودی-اسلام-مسلمین -------------------------------------------------- عنوان : تعمد جهانخواران به نابودی اسلام و مسلمین -------------------------------------------------- اسلام تایمز: خدا می‏ خواست پس از انتشار کتاب کفرآمیز «آیات شیطانی» در این زمان اتفاق بیفتد و دنیای تفرعن و استکبار و بربریت چهره واقعی خود را در دشمنی دیرینه ‏اش با اسلام برملا سازد متن : امام خمینی ره: خدا می خواست پس از انتشار کتاب کفرآمیز آیات شیطانی در این زمان اتفاق بیفتد و دنیای تفرعن و استکبار و بربریت چهره واقعی خود را در دشمنی دیرینه اش با اسلام برملا سازد تا ما از ساده اندیشی به در آییم و همه چیز را به حساب اشتباه و سوء مدیریت و بی تجربگی نگذاریم و با تمام وجود درک کنیم که مسئله اشتباه ما نیست، بلکه تعمد جهانخواران به نابودی اسلام و مسلمین است . منبع: صحیفه امام؛ ج۲۱؛ ص۲۹۱ | منشور روحانیت؛ ۳ اسفند ۱۳۶۷