اسلام تايمز 27 فروردين 1400 ساعت 11:47 https://www.islamtimes.org/fa/news/927082/تشکیلات-خودگردان-حقوق-شمار-زیادی-اسرای-فلسطینی-قطع-کرده -------------------------------------------------- «معاذ ابوشرخ» آزاده ی فلسطینی در گفتگوی اختصاصی با «اسلام تایمز»: عنوان : تشکیلات خودگردان حقوق شمار زیادی از اسرای فلسطینی را قطع کرده است -------------------------------------------------- اسلام تایمز: «معاذ ابوشرخ» سخنگوی دفتر اطلاع رسانی مربوط به امور اسرا در نوار غزه با اشاره به اینکه اسرا به عنوان الگویی برای ملت فلسطین در مسیر آزاد سازی اراضی اشغالی هستند، گفت: خانواده های اسرای فلسطینی در وضعیت بسیار بد مالی قرار دارند چراکه تشکیلات خودگردان فلسطین با فشار رژیم صهیونیستی حقوق شماری از اسرا را قطع کرده است. متن : به گزارش اسلام تایمز، در سال ۱۹۷۴ شورای ملی فلسطین روز هفدم آوریل را به عنوان روز اسیر فلسطین نامگذاری نمود. از آن سال تاکنون در اين روز، خانواده هاي اسرا با در دست گرفتن عکس هاي فرزندان خود خواستار آزادي و پايان اسرات آنها مي شوند. این حداقل تلاشی است که برای اسرای فلسطینی انجام شده است، اسرایی که در زندان هاي دشمن صهيونيستي از مجازات، شکنجه و محروميت از ملاقات با خانواده هاي خود رنج مي برند. اسرائيل اشغالگر در تعامل با اسراي فلسطيني همه قوانين و ارزش هاي بين المللي را زير پا مي گذارد. در این رابطه خبرنگار اسلام تایمز طی تماسی با معاذ ابوشرخ سخنگوی دفتر اطلاع رسانی مربوط به امور اسرای فلسطینی که خود وی نیز از آزادگان فلسطینی است، گفتگویی کوتاه انجام داد. وی درباره ی روز اسیر فلسطینی که فردا است، گفت: این روز برای همراهی و همدردی با اسرای محبوس در زندان های رژیم اشغالگر قدس و به منظور پویا نگه داشتن مسئله ی اسرا و زنده نگاه داشتن آن در قلوب ملت فلسطین و آزادگان جهان به روز اسیر فلسطینی نامگذاری شده است. این آزاده ی فسطینی در پاسخ به این پرسش که مقاومت و ایستادگی اسرای فلسطینی چه تاثیری بر روحیه تسلیم ناپذیری ملت فلسطین دارد؟ گفت: مقاومت و پایداری اسرای فلسطینی محبوس در زندان های رژیم صهیونیستی به الگوی برجسته ای در مسیر اثبات حقوق و ایستادگی در برابر صهیونیستها تبدیل شده اند؛ این اسرا سرنیزه ی فلسطین در جنگمان علیه دشمن اشغالگر در نبرد برای آزادسازی سرزمین و بشریت به شمار می آیند و ملت فلسطین همیشه به این اسرا به عنوان قهرمانان و رهبرانی نمونه در مسیر آزاد سازی نگاه می کند. سخنگوی دفتر رسانه ای مربوط به امور اسرا در نوار غزه درپاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه فلسطینی های محبوس در زندان های رژیم صهیونیستی برخی از آنان پدر، برخی مادر برخی فرزند هستند؛ که هر کدام نان آور خانواده ها هستند، خانواده های اسرا در نبودشان چگونه زندگی می کنند؟ آیا از جایی مورد حمایت هستند؟ چگونه؟ تصریح کرد: خانواده های اسرای فلسطینی در سایه ی اشغالگری رژیم صهیونیستی در سختی و عذاب هستند به ویژه که نان آور این خانوده ها هم حضور ندارد و اسیر است و این سختی ها، مشکلات زیادی را موجب می شود؛ برای کاستن از این رنج ها و مشکلات گروههای مقاومت فلسطینی تلاش می کنند تا به خانواده های اسرا کمک کنند و حقوق ماهیانه ی بسیار کمی را برای آنان اختصاص داده اند که از طریق آن می توانند گذران امور کنند، اما قطع حقوق اسرای فلسطینی از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین درپاسخ به فشارهای رژیم صهیونیستی مشکلات این اسرا و خانواده هایشان را عمیق تر و بیشتر می کند. خبرنگار: معصومه فروزان