Islam Times 19 Dec 2017 232017000000Tue, 19 Dec 2017 23:05:42 -0500 23:05 https://www.islamtimes.org/az/article/691156/prezidenti-mədh-edən-siyasətdən-uzaq-tutulan-alim-yoxsa-mərhum-lütfüzadə-kimi -------------------------------------------------- Title : Prezidenti mədh edən, siyasətdən uzaq tutulan alim, yoxsa mərhum Lütfüzadə kimi...? -------------------------------------------------- Islamtimes - Çünki bu insanlar gözəl bililər ki, alimi, ruhanini, dindarı qarışdırmaq istəmədikləri siyasət çox çirkin, murdar, nifrət və lənətə layiq siyasətdir Text : Dekabrın 15-də AMEA (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası), Təhsil Nazirliyi və Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təşkilatılığı ilə Azərbaycan gənc alimlərinin birinci qurultayı keirilib. Amma təəssflər olsun ki, gənc alimlərin qurultayı birbaşa prezidentə tabe olan nazirliklərin və AMEA-nın rəhbərliyi ilə baş tutub. Heydər Əliyevi ziyarət ediblər, İlham Əliyevin məktubu onlara oxunub, gənc alimlər z məktubunu İlham Əliyevə oxuyub, İlham Əliyevi nəyi var mədh ediblər və s. və i.a. Acınacaqlı vəziyyətdir. Təkcə bizim lkəyə aid deyil əslində. Shbət ondan gedir ki, dinin dvlətdən ayrı olduğu lkədə qanunla din və din adamları, dini rəhbərlər dvlət işlərinə mdaxilə edə bilməməlidir. Bundan əlavə qeyri-rəsmi olaraq alimlərin, elm adamlarının, ziyalı təbəqənin də dvlət işlərinə mdaxilə etməsi qadağan edilib. Məsələn dinin dvlətə mdaxilə edə bilmədiyi lkəmizdə dvlətin din zərində ciddi nəzarəti var. İstər Dini Qurumlar olsun, istərsə də QMİ hər ikisinin işi-gc mvcud iqtidarın zlmlərini legitimləşdirməkdən ibarətdir. Elm sahəsi də bu gndədir. Məsələn, tən sekilərdə Milli Şuranın tərkibində "Ziyalılar birliyi" də var idi. Cəmil Həsənli (tarixi alim) başda olmaqla btn orada hakimiyyətə mxalif olan ziyalıları ləkələdilər. Halbuki Cəmil Həsənlinin Milli Məclisdə olan vaxtlarında yazdığı kitablara deyilənə grə indi onu bəyənməyən iqtidarda təmsil edilən insanlar n sz, giriş nvanında yazılar yazırdılar. (Bu kitablardan birini Qdrət Həsənquliyev canlı efirə gətirib Həsənlinin əleyhinə arqument kimi istifadə etmişdi) Budur bizim elmə, ziyalıya verdiyimiz qiymət. Sekilərdən ncə isə iqtidar btn makinalarını işə salmışdı, hamısı sz bir edib elm əhlinin, ziyalının siyasətə qarışmaq əvəzinə gedib cəmiyyətə ziya saması barədə danışırdılar. Bir nəfər tapılıb bu iylənmiş zehniyyətə bağıra bilmirdi ki, ay gədə, ziyalı siyasətə qarışmasa dvlət ziyasız, elmsiz, nursuz qalacaq. İkincisi də ki, axı sizi də dindirən də hərəniz znz bir matah hesab edirsiniz. Bəs siz nə n siyasətə qarışırsız? (İqtidarda təmsil olunan hər kəsin tərcmeyi-halına baxsanız biri fəlsəfə doktorudur, o biri tarix elmləri namizədidir...) Niyə deyən yox idi, nki bilirdilər ki, iqtidardakılar bu szn mqabilində deyəcəkdilər ki, biz ziyalı idik işə qarışdıq, xarabladıq, siyasət bizi irkinləşdirdi, murdar vəziyyətdəyik indi. Olan-qalan başımızı da itirmişik. Siz bu səhvə yol verməyin! nki bu insanlar gzəl bililər ki, alimi, ruhanini, dindarı qarışdırmaq istəmədikləri siyasət ox irkin, murdar, nifrət və lənətə layiq siyasətdir. nki bu cr siyasətdə nə din, nə də elm olmur. Dinin və elmin olmadığı Prezident Aparatında, Milli Məclisdə, Nazirliklərdə işıqlar daimi olaraq snr. Necə ki, Azərbaycan buna bariz sbutdur. (İşləri-gcləri ancaq fırıldağ, aldatmaq, yaltaqlıq, rşvət, qorxaqlı, ikizllkdən ibarətdir) Yaxşı bəs Prezident Aparatanın rəhbərinin (siyasət adamının) elm məclisində nə azarı var? Nazirliklər nə n gələcəyin alimlərini indidən ləkələyir. (Əlbəttə, onların gerək alim olub-olmadığını mən deyə bilmərəm, amma bir yerə iqtidar barmaq qoyursa xalqda nifrət oyadır) Digər yandan bu gənc alimləri qınaya bilmirsən. Azərbaycanda alim, ruhani, həkim, cərrah, məhkəmə hakimi, nazir olmaq istəsən, hətta həbsdən ıxmaq istəsən gərək Heydər Əliyevin heykəli nndə ikiqat olasan, başqa arəmi var? İqtidar bununla da bəlkə znn alimlər şurasını, ziyalılar birliyini yaratmağa alışır ki, Cəmil Həsənli kimi mxalifəti alimlər klgədə qalsın. nki QMİ-nin timsalında dini sahədə də bunu biz grrk. İqtidarı tənqid edən ruhanilər, dindarlar incidilir, həbs edilir, onun mqabilində dvlət zn QMİ ilə "cici-bacı" gstərməyə alışır. Qoy desinlər ki, dvlətin dinlə he bir işi yoxdur. Azərbaycanda onsuz da belədir. Oxumasan da gyərti satan olacaqsan, oxusan da. Amma iqtidarın qılıncının altından kesən hər iki halda başın gylərə ucalacaq. Ən azı btn Respublikadakı gyərti biznesi (inhisarılıq) sənin əlində olacaq. Bu yazıqlar da dşnblər ki, bu qədər oxumuşuq, cəhənnəm, he olmasa bir gn grək. Əlbəttə, ruhaninin, alimin siyasətə qarışmama məsələsi he də məqbul deyil. Əslində dvlətin qanunu ilahi qanunlardan ibarət olmalıdır. İnsan kimdir ki, qanun yazsın, səsə qoysun, icra eləsin. Beş il sonra xoşuna gəlmədi dəyişsin, başqa qanun gətirsin. Ruhani ziyalısından başqa dnyəvi ziyalı da olmalıdır. İkisindən biri olmasa xalq ziya, nur znə həsrət qalar. Amma madam ki, Azərbaycanda ancaq irkin, murdar siyasət yrtmək istəyirlər, o zaman gənc alimləri bu işə alət etməməlidirlər. Bu işdə qeyri-səlis məntiqinin banisi mərhum Ltfzadə və onun tələbəsi, elmi varisi olan dəyərli alimimiz Rafiq Əliyev gzəl nmunədirlər. Ltfzə ona grə nmunədir ki, onun qabağa getməsi, byk alim olması n Azərbaycan iqtidarına mhtac olmadı. Amerikada yaşadı, znn və oğlunun milyarder olduğunu saytlar yazır. Deməli, o Azərbaycan iqtidarının "əlinə baxmadı". (Rəhmətlik uzaqgrən olubmuş, bilirdi ki, Azərbaycanda alim olmaq ox yox, ox-ox ətindir. Ona grə də Azərbaycandan uzaqlaşıb və z "şotuna" dolanıb) Əlbəttə, Azərbaycanda alim olmaq ox-ox ətin olsa da bu o demək deyil ki, mmknszdr. Bu alimlərdən biri Rafiq Əliyevdir ki, o da elm əhlinə nmunədir. Nə iqtidarın əlinə baxıb, nə də sekilərdə mxalifətə qoşulmadı. Hətta, Sərdar Cəlaloğlu sekinin təşviqat-təbliğat kompaniyasında aıqca demişdi ki, Rafiq Əliyev demokratik qvvələrin (Milli Şura) vahid namizədi olsaydı mən Milli Şurada təmsil olunardım. Amma Rafiq Əliyev znn və başının dəyərini bilən adamdır. O gzəl bilir ki, Azərbaycan iqtidarının hamısını bir yerə yığsan dz-əməlli elmli insan ortaya ıxartmaq olmaz. Ona grə də bu cr iqtidarın Rafiq Əliyev kimi bir insanı alim kimi qələmə verib təsdiqləməsi Rafiq Əliyevin şəninə xələl gətirər. Şəxsən mən Azərbaycanda hazırkı şəraitdə elm əhlinin bu həddə alaldılmasının tərəfdarı deyiləm. Amma elm əhli də Rafiq Əliyev kimi mənəviyyatlı olmalı, z başının qədrini bilməli, bu başda uca tutmalı, he kimi yanında əyməməlidir.