اسلام تايمز 13 اسفند 1398 ساعت 12:29 https://www.islamtimes.org/fa/article/848116/مسلمانان-غربت-نجات-دهید -------------------------------------------------- درمکتب امام عنوان : مسلمانان را از غربت نجات دهید -------------------------------------------------- اسلام تایمز: بايد علما و روشنفكران و محققان به داد اسلام برسند و اسلام را از غربتى كه دامنگيرش شده است نجات دهند. متن : امام خمینی ره: امروز دولت ها و سرسپردگان ابرقدرت ها اگرچه به جنگ جدى با مسلمانان برخاسته اند و همچون دولت هند مسلمانان بي گناه و بى پناه و آزاده را قتل عام مى كنند ولى هرگز جرأت و قدرت تعطيل مساجد و معابد مسلمين را براى هميشه ندارند و نور عشق و معرفت ميليون ها مسلمان را نمى توانند خاموش كنند. در عين حال اگر آنان مساجد و محافل مذهبى و سياسى علماى اسلام را به تعطيلى بكشانند و حتى علماى اسلام را در ملأ عام به دار كشند، خود دليل مظلوميت اسلام و موجب توجه بيشتر مسلمانان به روحانيت و پيروى از آنان مى شود. مگر نه اين است كه خداوند از علما پيمان گرفته است كه در برابر ستم ستمكاران و ظلم جنايت پيشگان ساكت و آرام نمانند؟ مگر نه اين است كه علما حجت پيامبران و معصومين بر زمين هستند؟ پس بايد علما و روشنفكران و محققان به داد اسلام برسند و اسلام را از غربتى كه دامنگيرش شده است نجات دهند. صحیفه امام؛ ج20؛ ص338 | پیام به مسلمانان جهان؛ 6 مرداد 1366