اسلام تايمز 29 فروردين 1400 ساعت 12:40 https://www.islamtimes.org/fa/gallery/927867/1/اینفوگرافیک-جنگ-سرد-ایران-رژیم-صهیونیستی -------------------------------------------------- عنوان : اینفوگرافیک/ جنگ سرد ایران و رژیم صهیونیستی -------------------------------------------------- متن : به گزارش اسلام تایمز، پس از ناکامی آمریکا در جلوگیری از صادرات نفت و تجارت ایران، اسرائیل با همکاری سازمان های امنیتی کشورهای دیگر و همچنین عوامل داخلی در ایران، آغازگر بُعد جدیدی از جنگ اطلاعاتی-امنیتی در تقابل با ایران شده است.