Islam Times 5 Dec 2011 082011000000Mon, 05 Dec 2011 08:27:13 -0500 8:27 https://www.islamtimes.org/az/article/119846/zilləti-yad-bilənlər -------------------------------------------------- Title : Zilləti yad bilənlər -------------------------------------------------- Islamtimes - İmam Quranın ayələri əsasında beyət etmədi, “Zillət bizdən uzaqdır” deyib Allah yolunda hər şeyini qurban vermək, şəhid olmağı üstün tutdu. Text : islamtimes.org/az/ - Artıq msəlmanlar n əhəmiyyətli, nəmli olan Aşura gn gəlib atdı. 1331 il ncə baş vermiş bir hadisənin bəşəriyyət n Qiyamət gnnə qədər buraxdığı bir izin yaşanmasını şərtləndirən Aşura nədən nəmlidir ? Azərbaycanda zn ağıllı, savadlı gstərməyə alışan bəzi bəsit dşncə sahibləri deyir ki, bu konflikt iki ərəbin, Əməvi və Haşimi olmaqla iki tayfa arasında baş veribsə nədən msəlmanlar n nəm daşımalıdır? Tarixdə ərəblər arasında ox mharibələr olub, bir gecədə 5 min adamın başı kəsilən konfliktlər olub, he uzağa getməyək gzmzn nndə Suriya byk bir qəbirstanlığa evrilir. Kərbəlada isə cəmi 72 şəhid olub, amma nəmli, niyə? Burada məsələ iki ərəbin məsələsi deyil, zn əmirəl mminin bəyan edən şeytan kləsi ilə Allahı yolunda canını fəda edən, haqqı deyən, əmirəl mmininliyə haqqı olan məsum İmamla mharibədən shbət gedir. Gəlin bir qədər əvvələ gedib, məsələyə ilahiyyatı alim cənab Ocaq Nejadın izahı ərivəsində baxaq. Onun izahına grə Peyğəmbər (s) vəfatından əvvəl msəlmanlar n iki əmanəti vəsiyyət etmişdi. Biri Quran digəri Əhli Beyt. Quranı anladıq, Əhli beyti niyə vəsiyyət etdi? Quran Allah tərəfindən nazil olmuş mqəddəs kitabdır ki, 23 il ərzində Peyğəmbər (s) isanlara təqdim etmişdi. Cox nəmli məsələ bundadır ki, Peyğəmbər (s) Quranı 3 surətdə təqdim etmişdi. Birinci surət Kitab şəklində, ikincisi nitq şəklində, ncs insanın həyat tərzi və davranışında. Birincisi aydındır, grdymz, oxuduğumuz Quran kitabı. Səssiz Kitab. Nəhcl Bələğədə səssiz Kitabla bağlı Əli əlyehissəlamın bir cmləsi var: Danışdırın Onu, əgər siz Onu danışdırmasanız O, he vaxt sizinlə danışmaz”. Yəni msəlmanlar Quranı oxumasa, rəfdə saxlayıb nə qədər əzizləsə də Kitab danışmaz, gərək oxuyasan ki, danışsın. İkincisi nitq şəklində Quran, yəni danışan Quran. Burda Peyğəmbər (s) zn nəzərdə tuturdu. nki insanlar birinci surətdə olan səssiz Quranı oxuyur amma anlamadıqları ayələr olurdu və anlamadıqlarını gəlib Peyğəmbərin (s) zndən soruşub cavablarını alırdılar. Deməli Peyğəmbər z danışan Qurandır. ncs Peyğəmbər (s) z mcəssəm Qurandır. O, davranışı, həyat tərzi ilə canlı insanların Quran ərivəsində yaşaması n misilsiz nmunə, rnək nmayiş etdirirdi ki, insanlar, Qurandan yrəndiklərinin praktik tətbiqini uğurla bacarsın. İndi Peyğəmbər (s) vəfat edir amma Quranı 3 surətdə əmanət olaraq vəsiyyət edir. Biri Kitab, digər ikisi isə (nitqli və praktik) Əhli beyti. Yəni Peyğəmbərdən sonra insanlar oxuduqları Quranda anlamadıqları ayələri vəsiyyətə grə Əhli beytdən soruşmalı, mqəddəs ayələrin praktik tətbiqini isə Əhli beytin həyat tərzində nmunə kimi grə bilər. İndi gəlirik 680-ci illərin əvvəllərinə. İmam Hseyn (ə) və Yezid ibn Maviyyə. İmam Hseyn (ə) hansı səbəbdən Yezidə beyət etmədi ? Nə n onun hakimiyyətinin leqitimliyini qəbul etmədi ? Hansı səbəbdən Yezidi uzurpasiyada ittiham etdi ? Bir tək səbəbə grə. Yezid zn əmirəl mminin, İslam xilafətinin xəlifəsi elan etmişdi. Məsələn, əgər Yezid uzurpasiyaya, qeyri-leqitimliyə baxmayaraq, zn sekulyar bir xəlifə elan etsəydi, o zaman konflikt yaranmazdı. Zənnimcə sadəcə deyəcəkdilər ki, İslam xəlifəsinin hakimiyyətini qeyri msəlman biri zəbt edib və burda məsələ ayrı bir səciyyə alacaqdır. Amma Yezid msəlmanılığa, İslama tamamilə zidd olan, əyyaş bir həyat tərzi yaşayıb, daima sərxoş olub şərab hovuzunda imib, znə aid məhrəm qadınlarına sutnyorluq edirdi. Belə bir adamın əmirəl mminin adını daşımasına necə etiraz etməmək olar ? Maviyyəinin təşkil etdiyi toplantılarının birində bin Əbu Sfyan oğlu Yezidi iclas iştirakılarına təqdim edən zaman tərifləyərkən İmam Hseyn (ə) onun ıxşına etiraz edərək Yezidin İslama və msəlmanılığa tamamilə zidd olan davranışlarını sadalayır və qeyd edir ki, İslam xəlifəsi vəzifəsində, əmirəl mminin adından bin Maviyyənin ıxış etmək haqqı yoxdur. Amma Yezid irkin əməllərindən əl əkmir azmış kimi hələ bir əmirəl mminin adından İmam Hseyndən (ə) beyət tələb etdi. İmam isə bəyan etdi ki, beyət edəcəyi halda, belə bir xəlifəyə etiraz etməyəcəyi halda İslamdan, msəlmanılıqdan, Allah yolundan əsər əlamət qalmayacaq. Nəticədə İslam Peyğəmbərin (s) nitqində və praktikasında deyil, əyyaş və məhrəmlərinə sutnyorluq edən birisinin nitqi və praktikasında yaşaycaq. Ona grə İmam Quranın ayələri əsasında beyət etmədi, Zillət bizdən uzaqdır” deyib Allah yolunda hər şeyini qurban vermək, şəhid olmağı stn tutdu. İmam bilirdi ki, etiraz etməsi şəhidliklə nəticələnəcək amma Allah yolunda şəhidliyi sevə sevə qəbul etdi. Yezid mharibəni də btn əxlaq normalarını aşaraq apardı. Biz qərbin Allahsız dyşlərinin mhribələri haqqında əkdiyi tarixi filmlərə baxanda belə grrk ki, silahsız adamlar dşmən belə olsa qarşı tərəfi qətlə yetirmir əsir gtrb mhakimə edir, uşaqları və qadınları qılıncdan keirmir. Amma Yezid nəinki silahsız adamların zərinə ordu ilə getdi, hətta onlara btn əxlaq normalarını aşan işgəncələr verdi. Qızmar səhrada İmamın (ə) adamlarını, krpələrini susuz saxlayıb, diri diri atlrın ayaqları altında əzib ldrd, 6 aylıq uşağı oxlatdırdı. Qadınların rtklərini cırıb qızmar səhrada ağır zəncirlərlə qandallayıb əsir aldı. Btn bunları İmam (ə) İslamın bir din kimi yaşaması və gələcək nəsillərə gəlib atması n qəbul etdi. Bu gn də İmamın (ə) və Yezidin yolunu davam edənlər var. İmamın yolunu Xamneyi, Sistani kimi şəxsiyyətlər davam etdirir, Yezidin yolunu isə kral Abdulla ibn Abdul Aziz Al Saud və onun kimibir neə fitnə fəsad aşiqləri davam etdirir. Al Saudun o krsdə oturmaq haqqı yoxdur amma oturub. Bir gn gələcək dnyanın harasında isə zilləti yad bilən, gc imkanı olan bir qvvə meydana gəlib Al Saud kimilərini paketləyib torpağın yeddi qat altına tullantı kimi basdıracaq. Islamtimes - Julian Assange wikileaks.az@mail.ru