اسلام تايمز 12 ارديبهشت 1391 ساعت 16:02 https://www.islamtimes.org/fa/news/158123/دستگاه-جاسوسی-انگلیس-مدیر-برنامه-های-انتخاباتی-عمرو-موسی -------------------------------------------------- افشای ماهیت یکی دیگر از نامزدهای خطرناک انتخابات ریاست جمهوری مصر؛ عنوان : دستگاه جاسوسی انگلیس مدیر برنامه های انتخاباتی عمرو موسی! -------------------------------------------------- اسلام تایمز: در حالیکه روابط دیرینه عمرو موسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر با آمریکا و رژیم صهیونیستی کاملا روشن و واضح بود اما منابع آگاه در قاهره از همکاری دستگاه جاسوسی انگلیس (MI6 ) با این نامزد مصری برای رسیدن به منصب ریاست جمهوری در این کشور خبر می دهند. متن : به گزارش اسلام تایمز ، بعد از ارائه گزارش های فراوان و پیگیری های پیوسته از جو محرمانه و مشکوکی که فعالیت های انتخاباتی عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب را در برگرفته است، خبرنگار اسلام تایمز از قاهره به نقل از منابع موثق موجود در آنجا گزارش داد که تیمی از دستگاه جاسوسی انگلیس MI6 تبلیغات انتخاباتی این نامزد مصری را برای رسیدن به پست ریاست جمهوری مدیریت می کند. این منابع تاکید کردند که انگلیس با همراهی عمرو موسی از طریق سفیر خود در قاهره یعنی " جیمز وات" عناصری از MI6 را برای فعالیت های محرمانه و پنهانی در مصر تعلیم و آموزش داده اند. منابع آگاه مذکور خاطر نشان کردند که انگلیس این تیم از جاسوسان خود را در قالب گروهی جهانگرد از حدود سه ماه پیش به قاهره اعزام کرد و ماموریت این تیم انجام بررسی هایی از وضعیت و احوال ملت مصر است. تیم مذکور در عین حال به ترسیم نقشه جغرافیایی از پراکندگی جمعیت و طبقات مختلف اجتماعی و طایفه ای مصر اقدام کرد. خبرنگار اسلام تایمزهمچنیناز صرف هزینه های مالی فراوان در جریان تبلیغات انتخاباتی عمرو موسیخبر می دهد که مسئولانی از دستگاه جاسوسی انگلیس مستقیما مسئولیتمدیریت و هدایت این فعالیت ها را برعهده دارند. در این حال" علی عباس"یکی از نویسندگانو تحلیلگران عرب می نویسد: گذشته و سابقه عمرو موسی به راحتی می تواند ما را از اهداف و نیات آتی ویدر مصر با خبر سازد. وی در این زمینه به فعالیت عمرو موسی در دو عرصه داخلی و خارجی نگاه می افکند و می نویسد:این نامزد انتخابات مصر در سال 1996 در کنفرانسی که در حمایت از اسرائیل در شرم الشیخ برگزار شد، شرکت کرد که در نهایت این کنفراس قطعنامه ای را در حمایت از اسرائیلو مقابله با نیروهای مقاومت فلسطین صادر کرد. اوجفعالیت دیپلماتیک عمرو موسی را می توان در حمله آمریکا به عراقتحلیل کرد چراکه با دخالت نظامی واشنگتن در عراقنه تنها مخالفت نکرد بلکهبرای عملی شدن این دسیسهبا کاخ سفید همراهی نیز کرد. دوره ای که وی ریاست اتحادیه عرب را نیز بر عهده داشت یکی از سیاه ترین دوران اتحادیه عرب به شمار می رود چراکهاین اتحادیه در دوره مذکور نماینده ملل عرب نبوده بلکه همه قطعنامه های صادر شده از آن با هدفایجاد چند دستگیو فتنه انگیزی وضربه زدن بهپایه و اساس ملت عرب صادر شده است. در صحنه داخلی هم وی یکی از عناصر" حسنی مبارک " دیکتاتور سابق به شمار می رود از جمله اقدامات خیانتکارانه وی علیه منافع مردم مصر را می توان به حمایتش از وزیر نفتسابق این کشور در تصویب و قبولتوافقنامه صدور گاز طبیعی به رژیم صهیونیستی نام برد. به دلایل فوق و دلایل دیگری کهذکر نشده است عمرو موسی از هواداران وطرفداران رژیم سابق بهشمار می آید که روح انقلاب در خون ویجریان ندارد و هیچ علاقه ای چه نزدیک و چه دور با انقلاب ندارد. بنابراین مردم انقلابی مصر نباید فریب وعده و وعیده های وی را بخورند و هشیارانه و مدبرانه وی را از دور رقابت انتخاباتی حذف کنند.