اسلام تايمز 4 تير 1398 ساعت 13:22 https://www.islamtimes.org/fa/news/801425/جامعه-مدنی-پرسش-درباره-فلسطین -------------------------------------------------- عنوان : جامعه مدنی و پرسش درباره فلسطین -------------------------------------------------- اسلام تایمز: بر اساس اطلاعات این سایت، پس از جنگی که در ماه جون سال ۱۹۶۷ رخ داد و اسرائیل کرانه باختری و نوار غزه را اشغال کرد. متن : به گزارش اسلام تایمز، کانال تلگرامی مطالبات حقوق بشر نوشت: مؤسسه بِتسیلم (مرکز اطلاعات اسرائیل برای حقوق بشر در سرزمین اشغالی فلسطین) در ۵ ام ماه جون گزارشی با عنوان تفرقه بینداز و حکومت کن منتشر کرده است. در این گزارش، با طراحی نقشه ای پویا و تعاملی به ۵۲ سالگی اشغال کرانه باختری و بیت المقدس شرقی و نوار غزه اشاره شده و تجاوز به خاک فلسطین در طول دهه ها به دقت و کمال نشان داده شده است. تفرقه بینداز و حکومت کن، نشان می دهد که چطور برنامه ها و قطعنامه های کشورها و دستورات نظامی باعث گسترش بی رویه و رو به افزایش عمدی شهرک سازی ها و زیرساختهای اسرائیلی و افزایش منافع رژیم اسرائیل به بهای از بین رفتن حقوق فلسطینیان شده است. بتسیلم مدارک و مستندات متفاوتی را در ضمیمه گزارش آورده؛ از جمله درباره تأسیس شهرک ها، اعلامیه سرزمین دولت، مناطق شلیک و آتش، منابع طبیعی و پارکهای ملی، ساختن مانع جداسازی، و تقسیم کرانه باختری به منطقه A و B و C گفتنی است بر اساس اطلاعات این سایت، پس از جنگی که در ماه جون سال ۱۹۶۷ رخ داد و اسرائیل کرانه باختری و نوار غزه را اشغال کرد، به مرور تا به امروز ۱۲۰ هزار هکتار از کرانه باختری که مناطق فلسطینی نشین بوده، تحت کنترل کامل اسرائیل قرار گرفته است.