Islam Times 17 Oct 2020 072020000000Sat, 17 Oct 2020 07:02:25 -0400 7:02 https://www.islamtimes.org/az/news/892533/imam-rzanın-ə-müsibətli-şəhadət-günüdür -------------------------------------------------- Title : İmam Rzanın (ə) müsibətli şəhadət günüdür -------------------------------------------------- İslamTimes: İmam Rzanın (ə) şəhadət hadisəsi səfər ayının sonuna təsadüf edir. Text : İmam Rzanın (ə) şəhadət hadisəsi səfər ayının sonuna təsadf edir. İmam (ə) 203-c hicri ilinin səfər ayının son gnndə dnyasını dəyişmişdir. Şəhid olan zaman İmamın (ə) 55 yaşı var idi. Əba Sələt Hərəvi İmamın (ə) ən yaxın dostlarından idi və o, bizə şəhadətin keyfiyyətindən xəbər vermişdir. Məmunun (lən) İmamı (ə) Xorasana gətirməkdəki məqsədi hakimiyyətini mhkəmləndirmək və Əhli-Beyt (ə) davamılarının rəğbətini qazanmaq olmuşdur. Ancaq bu xəbis dşmən İmamın (ə) misilsiz elmini və əxlaqını grdy n ox məyus olur və İmamın (ə) insanlar arasında gn-gndən artan hrməti onu zndən ıxardır. Əsil hədəfinin alt-st olduğunu grən Məmun, İmamı (ə) aradan aparmağı qərara alır və bunu elə etmək istəyir ki, sanki İmam (ə) z lm ilə dnyasını dəyişmişdir. Bizə atan hədislərdən belə nəticəyə gəlmək olur ki, İmam (ə) ya zəhərli nar, ya da zəhərli zm suyu ilə zəhərlənmişdir. Məmunun xidmətilərindən olan Abdullah ibni Bəşər nəql edir: Məmun mənə əmr etmişdi ki, dırnaqlarımı tutmayım və bunu he kəsə syləməyim. Mən də belə etdim və sonra məni ağırtdırdı və mənə hind qozu kimi bir şey verdi və dedi ki, bunu əlinlə yumşalt. Mən də elə etdim və sonra ayağa qalxıb, İmamın (ə) yanına getdi və ona dedi: Halın necədir? . İmam (ə) buyurdu: mid edirəm ki, yaxşı olacaq . Məmun dedi: Mən də, Allaha həmd olsun, bu gn yaxşıyam. Bu gn xidmətilərdən kimsə bura gəlibdirmi? . İmam (ə) buyurdu: Xeyr . Məmun qəzəbləndi və xidmətilərinə əmr etdi ki, nar gətirsinlər. Sonra məni ağırdı və dedi: Bir dənə nar gətir və mən də gətirdim. Dedi: z əlinlə onu sıxıb, suyunu ıxart . Narın suyunu sıxan kimi, Məmun onu İmama (ə) iizdirdi. Bu nar suyu onun şəhadətinə səbəb oldu. Ondan iki gn sonra vəfat etdi . O zaman ki, Məmun İmamın (ə) yanından ıxıb gedir, Əba Sələt gəlir və İmam (ə) ona buyurur ki, Məmun z işini grd və sonra Allaha həmd etməyə başladı. Məmun alışırdı ki, he kəs İmamın (ə) şəhadətindən xəbərdar olmasın. Məmun (lən) insanları, etdiyi cinayətdən xəbərsiz buraxmağa alışırdı. Deyirdi ki, İmam (ə) z lm ilə vəfat etmişdir. Ancaq həqiqət gizli qalmadı və İmamın (ə) yaxın dostları baş verən cinayətdən agah oldular. İmam Rza (ə) şəhid olan zaman Məmun bu xəbəri elan etmədi və Həzrətin (ə) cənazəsini bir gn və bir gecə saxladı. Sonra Həzrət Əli ibn Əbutalibin (ə) nəslindən olanları ağırtdırıb, cənazəni onlara verdi və ağlamağa başladı. O, deyirdi: Ey qardaşım! Mənə ətindir ki, səni bu halda grm. Halbuki arzu edirdim ki, mən səndən qabaq ləm. Ancaq Allah istədiyini edir . Məmun ox ah-vay edir və İmamın (ə) cənazəsini z z iynində aparır. Qəbir qazılmazdan əvvəl Məmun gəlib atır və əmr edir ki, Həzrəti (ə) atasının yanında dəfn etsinlər. Sonra demişdi: Bu qəbrin sahibi mənə demişdi ki, qəbrimdən su ıxacaq və orada balıq grnəcəkdir . Qəbri qazan zaman oradan su qaynamağa başladı və iində balıq grnd. Sonra su aşağı yatdı və İmamı (ə) orada dəfn etdilər . Allahım, bizləri İmam Rzanın (ə) şəfaətindən məhrum etmə! /Deyerler.org/