Islam Times 2 Feb 2020 202020000000Sun, 02 Feb 2020 20:48:21 -0500 20:48 https://www.islamtimes.org/az/article/842223/1968-ci-il-sünni-və-şiə-alimlərinin-fələstin-müqavimətinə-aid-fətvalari -------------------------------------------------- Title : 1968-ci il sünni və şiə alimlərinin Fələstin müqavimətinə aid FƏTVALARI -------------------------------------------------- İslamtimes - Sünni və şiə alimlərin 1968-ci ildə birlikdə yayımladığı Fələstin müqavimətinə dəstək fətvaları Text : İslamazeri.com"İslami analiz"-ə istinadən xəbər verir ki, İslam Alimləri fərqli vəsilələrlə Fələstin Mqavimətinin mmətin əsas problemi olduğunu vurğulayır, Msəlman xalqların Fələstin məsələsi ətrafında birləşməsinin əhəmiyyətinə diqqət əkir. Fələstin mqavimətini gndəmə gətirmə barəsində bir qatqı olması xahişiylə snni və şiə ləmanın liderlərinin adlarının kemişdə Fələstində tək mqavimət təşkilatı olan Əl-Fətihin dəstəklənməsi istiqamətindəki şərh və fətvalarını ehtiva edən 1968-ci ildə nəşr olunmuş olan "əl-Fəth" broşurası Məhməd Seri Doğrunun tərcməsiylə nəşr olunub. 1968-də HƏMAS və "İslami Cihad" kimi bu gn məşhur olan Fələstinli İslami Mqavimət Təşkilatlarının hələ qurulmadığını qeyd etmək lazımdır. Əl-Fətihin nəşr etdirdiyi Qds broşurası Fələstin Milli Qurtuluş Təşkilatı (Əl-Fəth) İslam Dnyasının məşhur alimləri ilə fərqli dini və etnik qrupların nmayəndələri msəlmanlardan "əl-Fəth" mcahidlərini dəstəkləmələrini tələb edir: 1. Şeyx Həsən Məmun (əl-Əzhər Şeyxi) 2. Məhəmməd Al-i İbrahim (Səudiyyə baş qazisi) 3. Ayətullah Muhsin əl-Həkim (Nəcəf Hvzəsi Alimi) 4. Şeyx Nəcmuddin əl-Vaiz (İraq Mftisi) 5. Ayətullah Seyid Xomeyni (İran Ruhani Lideri) 6. Şeyx Əhməd Həsən əl-Bakuri (əl-Əzhər) 7. Şeyx Məhəmməd Draz (əl-Əzhər Şeyxi Vəkili) 8. Şeyx Məhəmməd Nayil Əhməd (əl-Əzhər) 9. Durzi Şurası Rəhman və Rəhm olan Allahın adıyla... Ey İslam mməti! Ey Məhəmməd mməti! Mqəddəs torpaqlarda olan Məscidl-Əqsa Hz. Peyğəmbərin meraca ıxdığı Qubbətus-Səhra və Hz. mər Məscidi, Sionist Yəhudi atlarının ayaqlarıyla tapdalanmaqdadır. Ey İslam mməti! Ey Məhəmməd mməti! Sionizmin əsarəti altındakı minlərlə gənc qız, "Ey Msəlmanlar!" " Ey Fəth!" deyə səslənirlər. Ey İslam mməti! Ey Məhəmməd mməti! Fələstindəki "əl-Fəth" hərəkatının mcahidləri bu ağırışa qulaq asıb onların yardımına qadılar. Onlar şərəf və fədakarlıq meydanlarında canlarını və qanlarını fəda etdilər. Onların bir qismi qardaşlarını mdafiə yolunda canlarını fəda edərək şəhidlik şərbətini idilər, bir qisimi də byk bir arzu ilə şəhid olmağı gzləməkdədir. Amma he birisi ıxdıqları bu mqəddəs səfərdən əsla geri dnmədilər. Ey İslam mməti! Ey Məhəmməd mməti! Bugn başda əl-Əzhər şeyxi olmaq zrə İslam alimləri Fələstindəki mcahidlərin maddi və mənəvi hər sahədə dəstəkləmələri n btn msəlmanlara yksək bir səslə ağırış edir. Ey İslam mməti! Ey Məhəmməd mməti! Cihad ağırışı msəlman torpaqların hər bir yanına atmış vəziyyətdədir. Cihad dəllalları "Haydı Cihada!" "Haydı Cihada!" deyə msəlmanları bu mqəddəs cihada dəstək olmağa ağırırlar. Ey İslam mməti! Ey Məhəmməd mməti! O halda bu cihad ağırışına qulaq asın. "Allah yolunda mallarınızla və canlarınızla cihad edin." şəklindəki ilahi ağırışa qulaq asın. İRAQ ŞİƏ DİNİ MƏRCESİNİN FƏTVASI İraqın Nəcəf şəhərindəki ən yksək Şiə "Dini Mərcesi" olan Muhsin əl-Həkimin "Fələstin Milli Qurtuluş Təşkilatı" - "əl-Fəth"ə maddi kmək olmasına dair fətvası: Rəhman və Rəhim Allahın adıyla... Sual: Hrmətli, Ayətullah Muhsin əl-Həkim. "Fələstin Qurtuluş Təşkilatı" - "əl-Fəth" hərəkatınə maddi kmək etmək, sionistlərin qəsb etdiyi dəyərləri geri qazanmaq və Qds sionist işğalından qurtarmaq məqsədiylə bu hərəkata qatılmaq xsusundakı nəzərin nədir? Cavab: Sualın mvzusu olan İslami Hərəkat ən fəzilətli hərəkatlardandır. Hətta bu hərəkat hikmətli bir ndərlik damı altında icra edilirsə, dini vəzifələrin ən əhəmiyyətlisidir. Necə ki, msəlmanlara zərəri toxunmayan bu hərəkatın ən byk zərəri sionist dşmənə verdiyini bilirik. Allah onları mvəffəq etsin. Muhsin əl-Həkim - Nəcəf Dini Mərcesi MİSİR ƏL-ƏZHƏR UNİVERSİTETİNİN AĞIRIŞI Ramazan Bayramı mnasibətiylə Əzhər şeyxi Həsən Məmunun, "əl-Fəth" hərəkatının fədailərini dəstəkləməsi n İslam mmətinə ağırışı: Rəhman və Rəhim Allahın adıyla... Allahın Rəhməti və bərəkəti zərinizə olsun. Mbarək Fələstin torpaqları və Qds azğınlıq və dşmənliyin şəbəkələri sionistlərin işğalından qurtarmaq n bu uğurda canlarını həsr edən "Fələstin Milli Qurtuluş Təşkilatı" - "əl-Fəth" hərəkatının qəhrəman zvlərinə salam olsun... Ey msəlman qardaşlarım! Ey Ərəblər! Mbarək ramazan bayramını idrak etdiyimiz bu gnlər, Allahın bizlərə byk bir minnətidir. Necə ki, Uca Allahın Quranda təriflə danışdığı və zndən: "İnsanlara yol gstərici, doğrunun və doğrunu əyridən ayırmanın aıq dəlilləri olaraq Quranın endirildiyi aydır." (Bəqərə, 2/185) deyə danışdığı mbarək Ramazan ayını orucla keirmək bizlərə nəsib oldu. Necə ki, Hz. Peyğəmbər (s) bu mbarək ay haqqında: "Oruc n iki sevinc vardır: Birincisi orucunu adığı iftar vaxtı, digəri də rəbbiylə qarşılaşacağı vaxtdır." szləri oruc sonrasının msəlmanlar n mənəvi bir ziyafət olacağını və Allahın nemətinə məzhər olan msəlmanların bu sayədə əbədi nemətlərlə sevinclərinin daha da artacağını bizlərə mjdələmişdir. İslamın bu qrurverici, əhəmiyyətli gnndə təmsil etdiyim əl-Əzhər adına dnya zərindəki Msəlman qardaşlarımı hrmətlə salamlayır və... yd mminlərə fayda verir. ayəsi lazımınca bu xsusu xatırlatmaq istəyirəm: Bizlər bu gn tarixi anlar yaşayırıq. Bu əhəmiyyətli gnlərdə Allah yolunda cihad etmək, torpaqlarımızı işğaldan qurtarmaq və mqəddəsatımızı təmizləmək; lkəmizdə fəsad ıxarmağa alışan, xalqımıza zlm edən, Qdsmz irkləndirən sionist yəhudiləri torpaqlarımızdan ıxarmaq bizə dşmşdr. Peyğəmbərliyin beşiyi, peyğəmbərlərin yurdu, ilk qibləmiz, Kəbədən sonra ən mqəddəs torpağımız, İsra və Merac hadisələrinin reallaşdığı və Uca Allahın Quranda z haqqında: "Bir gecə znə ayələrimizdən bir qismini gstərək deyə (Məhəmməd) qulunu Məscidl-Haramdan ətrafını mbarək etdiyimiz Məscidul-Əqsaya aparan Allah nqsan sifətlərdən mnəzzəhdir; O, həqiqətən eşidəndir, grəndir." deyə buyurduğu bu mqəddəs torpaqlar uğrunda mbarizə etmək boynumuzun borcudur. İşğal edilmiş torpaqlarımızda və dşmən İsrailin səfləri qarşısında Allaha haqqıyla iman etmiş mcahid bir qrup vardır. Bu mcahidlər mqəddəs torpaqlarını sionist dşmənin irklərindən təmizləmək zrə canlarını ovucları arasına almış; dinləri İslam uğrunda qəhrəmancasına mbarizə aparmaqdadırlar. Onlar bir an olsun dayanıb istirahət etmədən dşmənin təhlkəsizliyini təhdid etməyə, onun zlm və həddinaşan hərəkətlərinə etiraz etməyə, qurduğu tələləri onun başına keirməyə və sionistlərin dşmənliklərinə qarşı iki qat dşmənliklə cavab verməyə əhd etmişlər. Haqlar sahiblərinə qaytarılana, bu torpaqlar əsl sahiblərinə qaytarılana, batil və tərəfdarları yox olana və Rəbbimizin: "De ki: Haqq gəldi batil yox oldu. nki batil yox olmağa məhkumdur." ilahi fərmanı reallaşana qədər mbarizəyə davam edəcəklərinə sz vermişlər. 9 dekabr 1968 Həsən Məmun Əzhər Şeyxi