اسلام تايمز 13 مهر 1398 ساعت 9:46 https://www.islamtimes.org/fa/news/820209/زمین-خدا-وسیع -------------------------------------------------- مصاحبه امام(ره) با روزنامه تمپو و علت اقامت در فرانسه عنوان : زمین خدا وسیع است -------------------------------------------------- اسلام تایمز: مهم نيست كه كجا باشم؛ زمين خدا وسيع است. متن : امام خمینی ره: دولت عراق زير فشار شاه فعاليت هاى مرا در جهت خدمت به اسلام و مسلمين نمى توانست تحمل كند و لذا ناچار به ترك آن كشور شدم و عازم كويت شدم و با اينكه ويزاى كويتى داشتم مانع از ورود به خاك كويت شدند. ناچار به فرانسه آمدم تا در اينجا تصميم به اقامت در يك كشور اسلامى را بگيريم. و هر گاه در مدت اقامت موقتى خودم در فرانسه احساس محدوديت در انجام وظايفم بكنم، خاك فرانسه را ترك خواهم كرد و مهم نيست كه كجا باشم؛ زمين خدا وسيع است. صحيفه امام؛ ج 5؛ ص440 | نوفل لوشاتو؛ 23 دی 1357