Islam Times 29 Dec 2017 162017000000Fri, 29 Dec 2017 16:20:51 -0500 16:20 https://www.islamtimes.org/az/article/693293/aşura-günü-karsa-salınaraq-işgəncə-verilən-ilahiyyatçıdan-şeir -------------------------------------------------- Title : Aşura günü karsa salınaraq işgəncə verilən ilahiyyatçıdan ŞEİR -------------------------------------------------- Islamtimes - İlahiyyatçı İsa Lənkəraninin zindanda Aşura günü əlləri, ayaqları, bağlı vəziyyədə işgəncə olunmasından şeir yazdı. Text : (Bunları məhkəmədə z bildirib.) Aşura gnndə karsa salındım Karsda oldum, kars nə kars... Qolum bağlı qandallı... Yada saldım O, Mvlamı. O, Mvla ki adı Əli, İbni Hseyn ibni Əli. Yəni ki Səccad Ağamı, Qolu bağlı O, Mvlamı. Təvvəsl etdim O, Şaha, Əsir olmuş Yadigara. Sylədim: Ey, Səccad Ağa, Eylə nəzər bu pənaha! İndi Sizi dərk edirəm... Gzlərindən yaş ələyən, Sizinlə olmaq istəyən Bu şiəyə izn varmı? Karvanında bir yer varmı? Əsir olduq sona qədər, Gndzlərdən şama qədər, atdı Yəzid sarayına Qolu bağlı bir Şah qədər. Sizi sevən şiələrin Qollarını bağlayıblar. Sizə -Ləbbeyk deyənlərin Qəlblərini dağlayıblar. İndi Sizi dərk edirik. Sizlə olmaq istəyirik. Sizin Yolda əsir nədir Hətda lmək istəyirik.. Şam azanı vaxtı idi, Amma qolum bağlı idi. Dedim Allah, bu nə haldı? Bu nə zaman, bu nə andı? Bu an bir zamanlar axı Qolu bağlandı Zeynəbin Qardaşlarla bahəm gələn Qardaşsız qaldı Zeynəbim. Onun da qolu bağlanmışdı, O, da əsir yollanmışdı. Kərbəladan Şama qədər İmam Səccadla həm səfər. Ərze ədəb salam verdim O, Zəhranın nişanına. Qollarımı nişan verdim Karivanın ustadına. Ya Zeynəb Binti Əli, Cənab Əlinin bənzəri! Bu zindanda bizki varıq Bu dərsi Sizdən almışıq. Bunun n şkr edirik, Rəbbimizə həmd edirik. Bizi aciz edə bilməz Kimlər gəlib, kimlər getsə. Talelərin şarı var: HEYHAT MİNNƏZİLLƏ! İsa Lənkərani 31.09.2017 (Bunları məhkəmədə z bildirib.) Aşura gnndə karsa salındım Karsda oldum, kars nə kars... Qolum bağlı qandallı... Yada saldım O, Mvlamı. O, Mvla ki adı Əli, İbni Hseyn ibni Əli. Yəni ki Səccad Ağamı, Qolu bağlı O, Mvlamı. Təvvəsl etdim O, Şaha, Əsir olmuş Yadigara. Sylədim: Ey, Səccad Ağa, Eylə nəzər bu pənaha! İndi Sizi dərk edirəm... Gzlərindən yaş ələyən, Sizinlə olmaq istəyən Bu şiəyə izn varmı? Karvanında bir yer varmı? Əsir olduq sona qədər, Gndzlərdən şama qədər, atdı Yəzid sarayına Qolu bağlı bir Şah qədər. Sizi sevən şiələrin Qollarını bağlayıblar. Sizə -Ləbbeyk deyənlərin Qəlblərini dağlayıblar. İndi Sizi dərk edirik. Sizlə olmaq istəyirik. Sizin Yolda əsir nədir Hətda lmək istəyirik.. Şam azanı vaxtı idi, Amma qolum bağlı idi. Dedim Allah, bu nə haldı? Bu nə zaman, bu nə andı? Bu an bir zamanlar axı Qolu bağlandı Zeynəbin Qardaşlarla bahəm gələn Qardaşsız qaldı Zeynəbim. Onun da qolu bağlanmışdı, O, da əsir yollanmışdı. Kərbəladan Şama qədər İmam Səccadla həm səfər. Ərze ədəb salam verdim O, Zəhranın nişanına. Qollarımı nişan verdim Karivanın ustadına. Ya Zeynəb Binti Əli, Cənab Əlinin bənzəri! Bu zindanda bizki varıq Bu dərsi Sizdən almışıq. Bunun n şkr edirik, Rəbbimizə həmd edirik. Bizi aciz edə bilməz Kimlər gəlib, kimlər getsə. Talelərin şarı var: HEYHAT MİNNƏZİLLƏ! İsa Lənkərani 31.09.2017