اسلام تايمز 17 شهريور 1394 ساعت 8:09 https://www.islamtimes.org/fa/article/484655/ایران-کلید-معمای-فروپاشی-بازسازی-قدرت-آمریکا -------------------------------------------------- عنوان : ایران، کلید معمای فروپاشی و بازسازی قدرت آمریکا -------------------------------------------------- اسلام تایمز: به‌اعتقاد بسیاری از ناظران سیاسی، با پیروزی انقلاب اسلامی در یکی از پایگاه‌های اصلی آمریکا در منطقه غرب آسیا و بی‌نتیجه بودن چالش چند دهه‌ای نظامی، سیاسی، اقتصادی و... علیه نظام برآمده از این انقلاب، هر چهار وجه قدرت آمریکا مخدوش گردید. متن : حضور فراگیر در ایران از منظر آمریکایی ها کلید بازسازی قدرتی است که با پیروزی انقلاب اسلامی و گسترش ایدئولوژی این انقلاب در سطح منطقه حساس غرب آسیا فروپاشیده است. آنان معتقدند قدرت فروپاشیده الزاماً از نقطه ای بازتولید می شود که در آن فروپاشی را آغاز کرده است. فروپاشی قدرت آمریکا در منطقه غرب آسیا اتفاق افتاده است و در حالی که هنوز روابط سلطه گرانه ایالات متحده در اروپا، آفریقا و شرق آسیا وجود دارد و به عنوان تأثیرگذارترین قدرت به رسمیت شناخته می شود اما همه ناظران هوشمند، آمریکا را قدرتی فروپاشیده ارزیابی می کنند. دلیل این ارزیابی این است که شاخص اصلی قدرت آمریکا، منطقه ای است که آمریکا با سیطره بر آن به قدرت اول جهان تبدیل شده و بر بقیه مناطق جهان سیطره پیدا کرده است. آمریکا در فاصله پایان جنگ جهانی دوم در سال 1324 تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، با سیطره نسبتاً مطلق بر غرب آسیا و شمال آفریقا یعنی منطقه اسلامی و تبدیل آن به منطقه ای انحصاری به تنظیم معادلات جهان دست یافته است. اگر به عنوان مثال به تعداد قطعنامه هایی که در فاصله تأسیس سازمان ملل در سال 1326 تا امروز در شورای امنیت این سازمان به تصویب رسیده است، نگاهی بیندازیم و آنها را به دو دسته قطعنامه های پیشنهادی آمریکا و قطعنامه های پیشنهادی دیگران تقسیم کنیم درمی یابیم که اولاً بیشترین تعداد قطعنامه ها برای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا صادر شده و ثانیاً پیش نویس بخش اعظم این قطعنامه ها توسط آمریکایی ها تهیه و ارائه شده است، کما اینکه اگر به تعداد قطعنامه های وتوشده در سازمان ملل نظر بیندازیم درمی یابیم که اکثر این قطعنامه ها اولاً توسط آمریکا وتو شده و ثانیاً قطعنامه های وتوشده مربوط به این منطقه بوده است، همین طور با یک مقایسه درمی یابیم که بیشترین تعداد مؤسسات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، علمی، اجتماعی، امنیتی خارجی آمریکا در این منطقه اسلامی است. امروز بیشترین تعداد نظامیان و تجهیزات آمریکایی که در خارج از مرزهای این کشور به سر می برند، مربوط به این منطقه است، هکذا بیشترین سفر دیپلماتیک سالانه آمریکایی ها به این منطقه صورت می گیرد. در نطق سالانه رؤسای جمهور آمریکا بیش از هر نقطه دیگر جهان به مسایل این منطقه پرداخته شده است. بیشترین تعداد جنگ های بزرگ و کوچک آمریکا در این منطقه روی داده و نیز بیشترین حجم تسلیحات آمریکایی در این منطقه به فروش رسیده است. آمریکا بیش از هر کشور دیگری از رژیم دست نشانده صهیونیستی حمایت کرده است. بیشترین تعداد کودتاهای خارجی آمریکایی ها در این منطقه روی داده و بیشترین رژیم های دست نشانده آمریکایی مربوط به این منطقه بوده است. بنابراین کاملاً طبیعی است که این منطقه اصلی ترین شاخص سنجش قدرت و اقتدار آمریکا باشد. ابرقدرت، رموز بقا و فنا پایایی و دوام ابرقدرتی یک کشور یا یک بلوک به چهار عنصر وابسته است؛ قدرت فیصله دهندگی، قدرت اتحادسازی، قدرت انطباق منافع و قدرت مهار رقیب. قدرت فیصله دهندگی به این معناست که ابرقدرت بتواند یک منازعه را مطابق با دیدگاه ها، اصول و منافع خود در زمانی که تعیین می کند به پایان برساند. قدرت اتحادسازی به این معناست که ابرقدرت بتواند به منظور توزیع هزینه های حفظ ابرقدرتی، اتحادهایی را پدید آورد و از طریق آن به ایجاد یک رویه یا حل یک معضل بپردازد. قدرت انطباق منافع به این معناست که ابرقدرت بتواند اصول، معیارها و رویه های خود را به گونه ای تعریف کند که جمع زیادی از کشورهای قدرتمند، آنها را با منافع، اصول و معیارهای خود منطبق ببینند. بعضی از نظریه پردازان از این فاکتور به عنوان قدرت اخلاقی یاد کرده اند. قدرت حذف رقیب به این معناست که یک ابرقدرت بتواند به گونه ای که توأم با کمترین هزینه ها و کمترین آسیب ها باشد رفتار رقیب را مهار کرده و اگر ضرورت داشته باشد، آن را حذف کند. بعضی از نظریه پردازان از این فاکتور به عنوان قدرت سالبه یاد کرده اند. با توجه به آنچه گفته شد به اعتقاد بسیاری از ناظران سیاسی، با پیروزی انقلاب اسلامی در یکی از پایگاه های اصلی آمریکا در منطقه غرب آسیا و بی نتیجه بودن چالش چند دهه ای نظامی، سیاسی، اقتصادی و... علیه نظام برآمده از این انقلاب، هر چهار وجه قدرت آمریکا مخدوش گردید. آمریکایی ها نتوانستند به مناقشه های منطقه ای که یک طرف آن ایران بود، مطابق الگوی خود نقطه پایان بگذارند و نوعاً به ناچار صحنه را به رقیب واگذار کردند. می توانیم فهرستی از این مناقشه ها را ارائه کنیم ولی برای پرهیز از اطاله کلام از آن خودداری می کنیم. آمریکایی ها اگرچه تلاش کردند که در مقابله با ایران، جمع زیادی از کشورها را با خود همراه نمایند و در مقاطعی هم به آن دست یافتند اما نتوانستند این اتحاد را برای مدت زیادی حفظ نمایند. جان کری وزیر خارجه آمریکا با اشاره به مخالفت های سیاسی که در آمریکا علیه توافق وین ابراز می شود، تصریح کرد: با رد توافق حتی متحدان سنتی آمریکا دیگر در زمینه تحریم ها همراهی نخواهند کرد و حمایت آنها را از گزینه نظامی از دست خواهیم داد. آمریکا در این دوران قدرت مدیریت رفتار رقیب را نیز از دست داد. مقامات این کشور بارها اعتراف کردند که ایران روز به روز قوی تر شده و متحدان جدیدتری پیدا کرده است. وقتی جنبش انقلابی انصارالله در یمن سر برآورد رئیس جمهور آمریکا در جلسه کنگره با صراحت گفت: هم اینک دایره نفوذ ایران از اقیانوس هند تا دریای مدیترانه گسترده شده است و هنری کیسینجر در پاسخ به سؤالی درباره میزان تهدید داعش گفت: داعش قدرت موقت و میراست و ما با قدرت دیگری مواجه هستیم که دائمی و رو به گسترش است. آمریکایی ها در این دوران حتی نتوانستند جنبش انقلابی حماس را مدیریت کنند و از این رو رفت و آمدهای مکرر مقامات این کشور و نماینده ویژه آن در امور فلسطین و نیز طرح ها و اجلاس های مکرر آنان به جایی نرسید و نماینده ویژه با اعتراف به شکست از سمت خود استعفا کرد. آمریکا در مناقشات منطقه ای نتوانست همگرایان اروپایی و منطقه ای خود را متقاعد کند که طرح های آن در ارتباط با منطقه با منافع آنان همساز می باشد. از این رو در صحنه افغانستان ائتلاف آمریکایی ها موسوم به ایساف از هم پاشید و کشورهای عضو یکی یکی از آن جدا شدند کما اینکه در پرونده سوریه آمریکایی ها نتوانستند متحدان منطقه ای خود را متقاعد نمایند که طرح نظامی و سیاسی آمریکا درباره سوریه دربردارنده اهداف و دیدگاه های آنان نیز هست. همین چند روز پیش آمریکا یک طرح ده ماده ای ارائه کرد و در یکی از بندهای آن ایجاد منطقه امن در شمال سوریه را گنجاند و اردوغان با صراحت به آنان گفت پایبندی ترکیه به اجرای 9 بند دیگر منوط به در اولویت قرار گرفتن بند مربوط به منطقه امن است. آمریکایی ها اگرچه پای این ورقه را امضا کردند اما به دلیل شرایط سوریه و ناتوانی آمریکا در حذف رقبای میدانی خود که شامل چند گروه نظامی و شبه نظامی می شوند، اعلام کردند که شرایط برای ایجاد منطقه امن فراهم نیست. با این وصف کاملاً واضح است که آمریکا نمی تواند بدون غلبه بر کانون اصلی مشکلات خود که جمهوری اسلامی است، قدرت فروپاشیده و اجزای چهارگانه آن را بازسازی نماید. تحلیل های غیرمستند بعضی از افراد در ایران وانمود کرده اند که منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا از اولویت آمریکا خارج شده است و نگاه این کشور به رقیب مهم تری در شرق آسیا یعنی چین دوخته شده است، این در حالی است که هیچ نشانه نظامی و یا سیاسی این ادعا را اثبات نمی کند. چین یک قدرت اقتصادی است که چند دهه است آمریکا را پشت سر گذاشته است. اساساً برای آمریکایی ها امکان غلبه اقتصادی بر این رقیب وجود ندارد. برتری نظامی آمریکا نسبت به چین هم موضوعی نیست که در کشاکش اقتصادی کفه معادله را به نفع آمریکا تغییر دهد، بنابراین کاملاً واضح است که چین در حوزه اقتصاد برای آمریکا یک رقیب سخت به حساب می آید. خود آمریکایی ها در ارزیابی های رسمی که منتشر هم کرده اند اذعان نموده اند که تا سال 2030 میلادی، آمریکا به قدرت چهارم اقتصادی در دنیا تبدیل می شود. آمریکا برای اینکه بتواند ماهیت ابرقدرتی خود را برای دهه های آینده حفظ کند، بیش از گذشته به پایگاه های سنتی خود در غرب آسیا و شمال آفریقا نیاز دارد. بر این اساس می توان گفت آمریکا توجه روزافزونی به مناقشات این منطقه حساس خواهد داشت و همه توانایی خود را برای بازگرداندن منطقه به وضعی که پیش از وقوع انقلاب اسلامی 1357 داشته، مصروف خواهد کرد، کما اینکه در دوره اوباما شاهد تلاش آمریکا برای افزایش قدرت نظامی و امنیتی متحدان خود و کنترل نظامی ــ تسلیحاتی رقبای خویش بودیم. تقلب آمریکا در ماجرای توافق وین ــ برجام ــ و تهیه پیش نویس قطعنامه 2231 که مهم ترین نکته آن مهار کامل توانایی های نظامی ایران از یک گلوله ساده تا موشک های بالستیک است، جدیدترین اقدامی است که در این راستا صورت گرفته است. حساسیت آمریکا روی خبر دروغین سفر سردار سلیمانی به مسکو و جار و جنجالی که در این موضوع به راه انداخت نیز برای پرده برداری از نگرش شدیداً امنیتی آمریکا به منطقه کفایت می کند. این روزها آمریکایی ها به موازات جنجال سازی و روایت پردازی متنوع از توافق هسته ای وین و ــ به زعم خود ــ ایجاد دل مشغولی برای مقامات ایران، تحرک بخشی به سیاست های امنیتی خود در پرونده های سوریه، یمن، عراق، حزب الله، حماس و ایران را به طور جدی دنبال می نمایند، اگر به حجم این تحرکات نگاه شود افزایش بی سابقه آن به چشم خواهد آمد. چند روز پیش نشریه آتلانتیک چاپ اروپا طی یادداشتی سیاست آمریکا و اتحادیه اروپا در دوره پس از توافق وین را در سه حوزه مورد اشاره قرار داد: 1. تعیین مجازات برای حمایت مالی ایران از حزب الله لبنان و بشار اسد 2. معرفی شمار بیشتری از سران شبه نظامی شیعی مورد حمایت ایران به عنوان تروریست 3. گسترش آموزش پیشمرگه های کرد و سنی های عراق. خط عادی سازی روابط با ایران آمریکایی ها هم زمان با پیگیری موضوعات مربوط به توافق هسته ای با ایران درصدد عادی سازی روابط با ایران برآمده اند. درخواست مکرر جان کری از محمد جواد ظریف برای ایجاد دفتر حافظ منافع در تهران در این راستا صورت می گیرد، کما اینکه سفر سیاسی مقامات ارشد اروپا به ایران برای صحنه پردازی بازگشت غرب به فضای سیاسی و فرهنگی ایران صورت می گیرد، این در حالی است که عده ای در ایران به گمان اینکه این سفرها مقدمه گشایش اقتصادی است به رفت و آمد مقامات غرب هویت اقتصادی داده اند. از منظر آمریکایی ها رفت و آمد مقامات سیاسی اروپا به ایران ذهنیت زدایی از روابط خسارت بار ایران و آمریکا را نزد شهروندان، نخبگان و بخشی از مقامات ایران در پی می آورد و در نهایت در افکار عمومی ایرانیان به یک مطالبه و در نتیجه به چالش تبدیل می شود. اظهارات چند روز پیش مایکل لدین درباره اثرگذاری غرب بر انتخابات اسفند ماه خبرگان و مجلس ایران در این راستا صورت می گیرد، وی معتقد است: روابط با غرب، جامعه ایران را در آستانه انتخابات به دو جبهه موافق و مخالف تبدیل کرده و به انزوای مخالفان سیطره غرب بر ایران منجر می شود. هم زمان با این مسایل ما شاهد خبرهایی درباره بازگشایی فروشگاه های مک دونالد و کوکاکولا که دو مظهر سلطه آمریکا به حساب می آیند، بودیم. اگرچه این خبرها واقعی نیستند و امکان بازگشایی چنین مراکزی در ایران فراهم نمی شود، اما آمریکایی ها با واقعی نمایاندن این شایعات تلاش می کنند مقدمه ذهنی و ذائقه ای بازگشت آمریکا به ایران را فراهم نمایند. عادی سازی روابط آمریکا با ایران یک خط سیاسی است و با هدف گذاری سیاسی صورت می گیرد کما اینکه در ایران همواره تمایلات سازش طلبانه با عادی و بی ضرر معرفی کردن بازگشایی روابط سیاسی با آمریکا بیان شده اند. این خط سیاسی در برقراری تماس با ایران در پی اعمال معیارها و قواعد آمریکایی ها و در واقع اعمال قواعد آمرانه ای است که هویت، حریت، استقلال و تمایز ایران را نشانه رفته اند. همین دو روز پیش هم زمان با اعلام بازگشایی رسمی سفارت آمریکا در هاوانا که پس از 54 سال ــ بعد از ماجرای خلیج خوک ها ــ صورت گرفته است، جان کری با صراحت اعلام کرد: تحریم ها علیه کوبا باقی می مانند. این واقعیت دارد که از این پس بهره کوبا از برقراری رابطه فقط بحران های سیاسی است که با جسارت از سوی سفارت آمریکا در هاوانا به اجرا گذاشته می شود و تماس با مخالفان حکومت کوبا اولین این اقدامات خواهد بود، این در حالی است که یک طیف در هاوانا به انتظار گشایش اقتصادی نشسته اند! رابطه سیاسی، تهاجم منطقه ای آمریکا اگرچه روزانه از طریق وزیر خارجه خود ایجاد خط تماس با ایران را دنبال می کند، هم زمان اعمال فشار بر متحدان ایران را در دستور کار قرار داده است، به عنوان مثال مقامات واشنگتن ضمن آنکه طی 5 ماه گذشته از صدور هر قطعنامه ضدسعودی در شورای امنیت ممانعت کرده و قطعنامه 2216 سعودی ها علیه یمن را بدون کم و کاست به تصویب رسانده اند، در درگیری های دو هفته اخیر عربستان و امارات علیه بندر عدن و استان های لحج، تعز و اِب مشارکت جدی داشته اند. در این دو هفته، آمریکایی ها سکان اطلاعات و عملیات علیه عدن را در دست داشته و حملات سنگین دریایی علیه این شهر را به طور جدی مدیریت و در آن مشارکت کرده اند. آمریکایی ها هم زمان در پرونده سوریه، طرح جدیدی را دنبال کرده اند. آنان در این رابطه همراه سازی روسیه با دادن رشوه و متقاعد کردن آنان به اینکه خطری اسد را تهدید نمی کند و آمریکا با بقای آن مشکلی ندارد، خط تغییر در سوریه را دنبال کرده اند. آنان هم چنین با مدیریت محرمانه گفت وگوهای مسکو ــ ریاض سعی کرده اند جبهه عربی را مطابق الگوی جدید که بحث حفظ سیستم و حذف سیاست های آن است، پای کار آورند، کما اینکه آمریکا با تحویل گرفتن پایگاه اینجرلیک واقع در جنوب ترکیه و امضای طرح 10ماده ای با دولت اردوغان، تلاش کرده اند تا ظرفیت ترکیه را در چارچوب یک طرح آمریکایی به توانایی عملیاتی خود منضم گردانند. آمریکایی ها با صراحت گفته اند که 5000 نیروی آموزش دیده جدید را به منظور انجام اقدامات در سوریه آماده کرده اند، این در حالی است که امروز داعش از دو سال پیش که ادلب، رقه و دیرالزور را به تصرف درآورد، ضعیف تر است! آمریکایی ها هم چنین با تصویب یک قطعنامه قابل تفسیر در شورای امنیت سازمان ملل و خام کردن روسیه، مقدمات یک اقدام بزرگ علیه سوریه را فراهم کرده اند، هرچند در این موضوع، آمریکایی ها با موانع جدی مواجه هستند. درست در همین زمان که بحث بازگشایی سفارت آمریکا و یا ایجاد دفتر حافظ منافع این کشور در تهران مطرح است، آمریکایی ها حزب الله لبنان را وارد لیست سیاه نموده و هرگونه فروش سلاح به آنان را منع کرده و به طور مکرر به ایران هشدار داده اند. آمریکایی ها با صراحت گفته اند که رفع و کاهش تحریم های ایران شامل رفع تحریم از شرکت ها و شخصیت های متعلق به سپاه پاسداران و نیروی قدس آن نمی شود. درست در همین زمان آمریکایی ها در پرونده عراق هم ورود کرده اند که این ورود چند محور را شامل می شود، یک محور آن به میان کشیدن بحث تجزیه عراق است که از سوی یک مقام بلندپایه آمریکایی مطرح شد و این در حالی است که تا چندی پیش آمریکایی ها حتی به رؤسای حکومت اقلیم کردستان عراق یادآور می شدند که با تجربه عراق و یا استقلال کردستان عراق مخالفند. محور دیگر اعلام رسمی حمایت از کردها و خواسته های آنان در عراق و سوریه است. آمریکایی ها اعلام کردند که از کردها در هر مناقشه ای حمایت خواهند کرد. محور دیگر تلاش آمریکا برای تسلیح و تجهیز نظامی گروه های سنی مخالف حکومت بغداد است که با صراحت از آن حرف می زند. همین چند روز پیش یک مقام آمریکایی گفت سنی ها برای دفاع از خود در برابر داعش و شیعیان به نیروی نظامی نیاز دارند. آمریکایی ها همزمان با پیش کشیدن بحث عادی سازی رابطه با ایران، فشار خود به گروه های مقاومت فلسطینی را افزایش داده اند و درست در این فضا اسرائیلی ها حملات جدیدی را علیه غزه و کرانه و جنین به اجرا گذاشتند. آمریکایی ها که تا چندی پیش اعلام می کردند که با سیاست گسترش شهرک سازی توسط صهیونیست ها مخالفند در جریان سفر واسطه ای کمیته چهارجانبه به سرزمین های اشغالی، از طرح بازسازی غزه در برابر صلح با اسرائیل خبر دادند. براساس این طرح انتقال هرگونه تجهیزات برای بازسازی غزه منوط به پذیرش اسرائیل در سرزمین های 1948 ــ که 78 درصد خاک فلسطین را شامل می شود ــ از سوی حماس و جهاد اسلامی است. در این میان رژیم عربستان در جریان سفر اخیر خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی و نفر اول حماس به عربستان که در قالب عمره رمضانیه صورت گرفت به هیئت فلسطینی یادآور شد که اصلاح رابطه فلسطینی ها با دولت مصر و نیز اصلاح رابطه رهبران غزه با رهبران کرانه باختری منوط به پذیرش طرح بازسازی در برابر صلح از سوی آنان است. کاملاً واضح است که تلاش برای عادی سازی روابط با ایران، ارتباط مستقیمی با برنامه جامع آمریکا در مورد ایران دارد، در واقع همان گونه که تلاش برای حذف و یا تضعیف متحدان منطقه ای ایران ــ که عمق سیاسی، امنیتی و اقتصادی ایران محسوب می شوند ــ با برنامه ریزی مستقیم و میدانی آمریکا صورت می گیرد برنامه حذف و یا تضعیف جمهوری اسلامی نیز نیازمند حضور مستقیم و میدانی آمریکا در ایران است. جالب این است که آمریکایی ها این هدف گذاری را چندان پنهان هم نمی کنند و با صراحت می گویند: مقاومت و پایایی ایران در برابر بحران ها در شرایطی صورت گرفته است که ما فاقد نفوذ و امکان کافی اثرگذاری بر ایران بوده ایم. سعدالله زارعی