Islam Times 29 Apr 2017 172017000000Sat, 29 Apr 2017 17:23:31 -0400 17:23 https://www.islamtimes.org/az/article/632010/azərbaycan-xalqı-ayətullah-xameneinin-vücudu-ilə-fəxr-etməlidir -------------------------------------------------- Title : Azərbaycan xalqı Ayətullah Xameneinin vücudu ilə fəxr etməlidir -------------------------------------------------- Islamtimes - Hər bir xalq tarix boyu öz şairi, yazıçısı, dramaturqu, futbolçusu, müəllimi, alimi, lideri ilə fəxr edib. Əlbəttə söhbət bu insanların yaxşısından gedir. Azərbaycan xalqı da fitrətdən irəli gələn və ağlın hökm etdiyi bu məsələdən istisna edilməyib. Text : Birmənalı olaraq deyə bilərik ki, ədəbiyyat kitablarımızı zinətləndirən hər bir şair, yazıı bu gn Azərbaycan xalqının qrur və fəxr mənbəyidir. Hansı lkədə yazıb-yaratması, yaşaması, vətəndaş olmasından asılı olmayaraq. Şah İsmayılın qəbri Ərdəbil şəhərindədir, Nəsrəddin Tusi adından da grndy kimi İranın Tus şəhərinə aiddir. Məhəmməd Fzuli İraqda yaşayıb-yaradıb, qəbri də Kərbəlada yerləşir. Məhəmmədəmin Rəsulzadə Trkiyədə dəfn edilib, Mikayıl Mşfiqi gllələyib dənizə atıblar. Amma btn bu sadalananlar Azərbaycan xalqına mənsubdur və ən azından bu gn biz belə iddia edirik. Asanlıqla bu insanları xalqımıza nisbət veririk. Məsələn he İrandan soruşmadan Şəhriyarın şəklini ədəbiyyat kitabımıza vurur, şeirini həmin kitabda dərc edirik. Niyə də soruşaq, ikimiz də bir dildə danışırıq. Hər şeydə siyasət, hətta ədəbiyyatda belə... Alimlərin təsdiqləməsinə ehtiyac yoxdur, cahil də bilir ki, hər işə siyasət qatılanda dzgn mhakimə olmadığı təqdirdə həmin işin zayı ıxır. Dvlətlər aralarındakı problemi həll edib illər boyu qapalı olan sərhədləri bir-birinin znə amaq istəyəndə iki tərəfin tarixilərinin qarşılıqlı debatında son sz siyasətindir. Futbol msabiqəsinin finalında son sz siyasətindir. Kimin qəhrəman, kimin nobel mukafatı laureyatı seilməsini belə, siyasət təyin edir. Həqiqətə uyğun olsa da, olmasa da... Hətta, ədəbi mhitə aid olan hansısa şeirin aqibətinin necəliyini belə siyasət təyin edir. Deməli, əslində shbətimizi qəlblərin dərinliklərindən salmasaq, zahirdə xalqın fəxr və qrur mənbəyini məyyənləşdirən də məhz siyasət adamlarıdır. Məhz bunun nəticəsidir ki, 70 il rəsmən nifrətlə anılan bəzi insanlar bir vaxt gəlir rəğbət və hrmətlə anılır. Həqiqət isə başqadır. Siyasətə qarışdırılmayan Məhəmmədhseyn Şəhriyar Azərbaycan İran mnasibətləri bəllidir. İstər dvlət səviyyəsində, istər qeyri-rəsmi srətdə. Ara-sıra narazılıq yarananda hər iki tərəfdən "aaram sandığı, tkərəm pambıqı" deyənlər peyda olur. Bir mddət sonra siyasət, regionda sabitliyi qorumaq taktikası "saman altdan su yeridənləri" yerində oturdur. Kimlər bu mddət ərzində vurulsa da İran və Azərbaycanın həm dvlət, həm də millət səviyyəsində varlığı, ədəbi irsi ilə fəxr etdiyi Məhəmmədhseyn Şəhriyar he zaman siyasətə qarışdırılmır. Bir gn İrandan Azərbaycana gələn din aliminə bizim şərqşnaslardan biri hansısa məşhur ismin İran, yoxsa Azərbaycana xas olması barədə sual verir. Din alimi həmin şəxsin nə İrana, nə də Azərbaycana xas olduğunu, onun btn dnyaya aid olduğunu qeyd edir. Bəli, "irimiqyaslı şəxsiyyətlər" ancaq məhud bir ktləyə aid olmur. Deməli, Məhəmmədhseyn Şəhriyarın timsalında bəzi dhalar var ki, onları həqiqətdə təkcə İrana, Azərbaycana, yaxud ancaq bu iki lkəyə aid etmək ədalətsizlikdir. stəlik, mərhumun timsalında grrk ki, biz istəsək bunu edə bilərik siyasəti bir kənara qoyub insanlara dzgn qiymət verə bilərik. Belə ıxır ki, siyasətin mdaxilə edə bilmədiyi bəzi məqamlar var. İran şahının həyat yoldaşı Azərbaycanda olanda... Elə Sovet vaxtında da Sovet hkmətinin İranla arası yaxşı olmayıb. Bir vaxtlar Sovet hkmətinin qvvələri İran torpağına soxulub, başqa bir vaxt difaye-mqəddəs dnəmində İran İslam Respublikasına silah evirən qvvələrlə işbirliyinə girib. Btn bunlara baxmayaraq SSRİ zamanında (1972) Azərbaycana dəvət edilən İran şahının həyat yoldaşı Azərbaycanın korifeyləri tərəfindən rəğbətlə qarşılanır. Təbii ki, hkmət nmayəndələrinin adı oxdan siyasətə qarışmış bu insana z qapılarını aması da z yerində. Hətta şah arvadının pişvazına ıxan tanınmışlardan biri azərbaycanlı olan şahın həyat yoldaşının azərbaycanca danışmamasını bu cr əsaslandırmışdı: "nki o İranı təmsil edir." (Doğrudur, bir ox incəsənət adamlarını bu kimi məsələlər zərrə qədər dşndrmr, təki sənəti irəli getsin) Bu rəğbət və hrmətlə qarşılanmanın səbəbi məlumdur: Qoy desinlər İran şahının arvadı azərbaycanlıdır. Hər işdə bir azərbaycanlı axtarmaq həvəsi Hər işdə rahatlıqla azərbaycanlı axtarırıq. Bu, bizim qanımızda vardır. Hətta zaman-zaman hansısa bir əcnəbi kimi tanınan şəxsin əslən azərbaycanlı olduğu məlum olanda sevirinik, dayanmadan təbliğ edirik ki, hamı bilsin, btn dnya bizim, trkn, azərbaycanlının kkl xalq, tanınmış millət olduğunu bilsin. Əlbəttə, bu xislət təkcə bizə xas deyil. Hər bir millət adını tarixə qızıl hərflərlə yazdırmış şəxsiyyətləri ilə fəxr edir. Hətta, bəzən bir nəfəri milliləşdirmək uğrunda bir neə dvlətin dəstəyi ilə tarixilər arxivi vərəqləyib tanınmış şəxsi znnkləşdirmək uğrunda əməlli-başlı iş grrlər. Nəticədə həmin şəxs həm rus, həm trk, həm fransız, həm alman, həm ərəb olur. Belə bir şəxs digər xalqlara məxsus olsaydı... Ayətullah Seyyid Əli Xamenei (Allah ağanı hifz eləsin) xsusi tanıtıma ehtiyac yoxdur. Dostun sevdiyi, dşmənin qorxudu bir isimdir Əli Xamenei! Dnya dvlətlərinin znə ağa sediyi supergc Amerika haqqındakı sələfinin "Amerika he bir qələt edə bilməz" dediyi məşhur cmləsini indiyədək qvvədə saxlayan isimdir Əli Xamenei! z lkəsindəki zalım gclərə qalib gəlib, inqilab edib, hazırda inqilab rəhbəridir, msəlman lkələri ondan gc alır, msəlman dşmənləri ondan qorxub əkinir. Belə bir insan digər xalqlarda olsaydı onun qədri lazımınca bilinərdi. Bir ox msəlman lkələrinin xalqları tərəfindən vilayəti-fəqih kimi qəbul edilən bir şəxs əsalətən trkdr, azərbaycanlıdır, İranın Azərbaycan məntəqələrində xalqa azərbaycanca mraciət edir və btn bunlardan bir ox insanlarımız qafildir. Bəs bu qəflətin səbəbi nədir? Cavab ox bəsitdir: Arada Azərbaycan torpaqlarının İran tərkibində olması, trk dili və Ermənistan dvləti ilə əməkdaşlıq amili var. Halbuki insafən btn bunlar elə Şah zamanında da var idi. Amma o zamanlar insanlarımızda İrana sanki rəğbət var idi. nki o zamanın İranı Avropa və Amerika ilə kəllə-kəlləyə gəlmirdi. Amma btn bunlar mənasız shbətlərdir. nki dindar vətəndaş Ayətullah Xameneinin din alimi olduğunu etiraf edib idarəiliyini msbət dəyərləndirməlidir, siyasəti də ən azından bunun siyasətin belə tələb etdiyini anlamalıdır. Ayətullah Xamenei ağanın qədrinin bilmək, vcudunun Azərbaycan xalqının qrr mənbəyi olduğunu təsdiqləmək n ən azından dahi Azərbaycan şairi Məhəmmədhseyn Şəhriyarın mvqeyini gzdən keirtmək lazım. Azərbaycan xalqının vcudu ilə fəxr etdiyi Məhəmmədhseyn Şəhriyar Seyyid Əli Xameneini nəzərdə tutub deyir: Sol əlinə dodaq qoyub yolular, Sağ əlində səmadan bir pş var. Allah uğrunda qurban verilən ələ - dahi şairimizin nəzərincə - səmadan, mələkdən bir pş varsa, bu əli pmək insana şərafətdən başqa he nə gətirməz!